4. Základní škola v Kolíně s klasickými třídami
a třídami s rozšířenou výukou hudební, výtvarné a tělesné výchovy

Základní škola Kolín III.

Základní škola Kolín III., Lipanská 420, je nejnovější kolínskou školou, v níž moderní metody práce, individuální péče nejen slabším a talentovaným jsou samozřejmostí.

Aktuálně ze základní školy

Na našich stránkách si můžete prohlédnou aktuální dění ve škole. V akcích školy naleznete přehled všech připravovaných akcích a detailní informace o uskutečněných akcích zpětně až do školního roku 2009/2010. Nejdůležitější zprávy pro rodiče a žáky se zobrazují také zpětně do stejného školního roku. Ve fotogalerii pro Vás shromažďujeme kromě aktuálních fotek z probíhajících akcí také archivní fotogalerie, které budeme postupně uveřejňovat.

Přestože každodenními činnostmi u žáků rozvíjíme všechny gramotnosti, seznam nejdůležitějších aktivit pro Vás uvádíme na stránkách věnovaných právě rozvoji gramotností.

O 4. základní škole

Zajímá Vás, jaká je historie naší školy, budovy, žáků a jaký je stav dnes...??? Podívejte na stránku historie a současnost školy, která by Vám měla odpovědět. Jak podporujeme nadání našich žáků pomocí rozšířených výuk, to se dočtete v naší specializaci. Pro slabší, znevýhodněné a postižené žáky je na naší škole připravena speciální péče a s užitečnými informacemi a radami všem pomůže také výchovný poradce.

Dále jsou na stránkách základní školy zveřejněny dokumenty školy a zápisy ze školské rady. Pro rodiče žáků zde také uveřejňujeme návod na přístup do aplikace iŠkola, kterou využíváme pro zpřístupnění hodnocení žáků na inernetu.

Projekty naší školy

Nejdůležitější projekty, mezi které se naše škol připojila, patří Grantový projekt SUPER - NATURE pro ZŠ a EU - peníze školám. Podívejte se na přehled všech našich projektů.

Hymna školy

Hymna školy v podání školního pěveckého sboru [.mp3, 1.3MB].

Budík zvoní
už je čas
rychle vstaň –
ať přijdeš včas
Vzdělává nás
z knih i z not
to je dobré
pro život
Školník ráno
otvírá
u dveří –
se usmívá
Brusle flétna
paleta
těšíme – se do světa
Naše škola oranžová
pod střechu nás všechny schová
je v Lipanské ulici
září barvou svítící
Naše škola oranžová
pod střechu nás všechny schová
je v Lipanské ulici
září barvou svítící