4. Základní škola v Kolíně s rozšířenou výukou hudební, výtvarné a tělesné výchovy

Dokumenty školy

Školní vzdělávací program

Název: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Harmonie
Verze: 12
Platnost od: 1.9.2018
Počet stran: 335
Formát: .pdf
Velikost: 3,92MB
Školní vzdělávací program - Harmonie

Název: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Ve družině nejen hravě
Verze: 1
Platnost od: 1.9.2014
Počet stran: 11
Formát: .pdf
Velikost: 595 kB
Školní vzdělávací program - Ve družině nejen hravě

Název: Školní vzdělávací program školního klubu
Verze: 1
Platnost od: 1.9.2014
Počet stran: 9
Formát: .pdf
Velikost: 722 kB
Školní vzdělávací program školního klubu

Školní řád

Název: Školní řád
Účinnost od: 03.10.2017
Počet stran: 29
Formát: .pdf
Velikost: 866.6 kB
Školní řád

Pravidla provozu školní počítačové sítě a učeben

Název: Pravidla provozu školní počítačové sítě a učeben
Platnost od: 1.9.2014
Počet stran: 4
Formát: .pdf
Velikost: 415.3 kB
Pravidla provozu školní počítačové sítě a učeben

Střednědobý výhled rozpočtu školy 2019 - 2021

Název: Střednědobý výhled rozpočtu školy
Platnost od: 1.10.2018
Počet stran: 2
Formát: .pdf
Velikost: 172.4 kB
Střednědobý výhled rozpočtu školy 2018-2021

Rozpočet školy na rok 2019

Název: Rozpočet školy na rok 2019
Počet stran: 2
Formát: .pdf
Velikost: 269.9 kB
Rozpočet školy 2019


Řád školní družiny

Název: Vnitřní řád školní družiny
Platnost od: 07.09.2018
Počet stran: 2
Formát: .pdf
Velikost: 125.8 kB
Řád školní družiny

Název: Dodatek č. 1 k Vnitřnímu řádu Školní družiny k 01. 02. 2019
Platnost od: 01.02.2019
Počet stran: 1
Formát: .pdf
Velikost: 125.8 kB
Dodatek č. 1


Řád školního klubu

Název: Vnitřní řád školního klubu
Platnost od: 07.09.2018
Počet stran: 2
Formát: .pdf
Velikost: 142.2 kB
Řád školního klubu


Název: Přehled činností v odděleních – časový harmonogram
Platnost: Školní rok 2018/2019
Počet stran: 1
Formát: .pdf
Velikost: 134.8 kB
Přehled činností v odděleních – časový harmonogram


Pro zobrazení dokumentů je nutný program pro prohlížení dokumentů PDF - např. Adobe Reader X.


Dokumenty školní jídelny

Přihláška ke stravování

Název: Přihláška ke stravování
Počet stran: 1
Formát: .pdf
Velikost: 309.5kB
Přihláška ke stravování

Souhlas k inkasu

Název: Souhlas k inkasu - ČESKÁ SPOŘITELNA
Počet stran: 1
Formát: .pdf
Velikost: 311.0kB
Souhlas k inkasu - Česká spořitelna

Název: Souhlas k inkasu - OSTATNÍ BANKY (mimo České spořitelny)
Počet stran: 1
Formát: .pdf
Velikost: 311.1kB
Souhlas k inkasu - ostatní banky