4. Základní škola v Kolíně s klasickými třídami
a třídami s rozšířenou výukou hudební, výtvarné a tělesné výchovy

Zprávy ze školy

Zápis do 1. ročníků

Vloženo: vedení školy 13.02.2024 v 23:18:41
Poslední aktualizace: vedení školy 13.02.2024 v 23:19:31

Zápis 2024

ŠKOLIČKA NANEČISTO

Vloženo: Mgr. Renata Zachařová 26.01.2024 v 07:56:14
Poslední aktualizace: Mgr. Renata Zachařová 26.01.2024 v 08:07:48

Máte doma předškoláka? Srdečně zveme všechny předškoláky na tvořivé dílničky, kde se děti mají možnost seznámit se školním prostředím. Začínáme ve středu 7.2.2024 v 15:30 hodin v učebně č.49.(1.patro). Termíny dalších školiček jsou následující středy: 14.2., 21.2., 6.3., 13.3., 20.3.2024. Těší se kolektiv pedagogů ZŠ Kolín III, Lipanská 420

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Vloženo: Mgr. Renata Zachařová 08.01.2024 v 09:55:55

Srdečně vás zveme na Den otevřených dveří, který se uskuteční ve čtvrtek 25.1.2024 od 9:00 do 17:00. Prohlédnout si můžete prostory školy, podívat se do vyučovacích hodin a vyzkoušet si své schopnosti v pracovních dílničkách se zaměřením na výtvarnou, hudební a sportovní výchovu, dále na tanec, fyzikální pokusy a hrátky s interaktivní technikou. Těšíme se na vaši návštěvu.

PŘÁNÍ

Vloženo: Mgr. Renata Zachařová 20.12.2023 v 10:26:21

Klidné a pohodové vánoční svátky, hodně zdraví, štěstí a radosti do nového roku  Vám přeje kolektiv zaměstnanců ZŠ Lipanská                                                                                 

STÁVKA

Vloženo: Mgr. Renata Zachařová 22.11.2023 v 10:13:54
Poslední aktualizace: Mgr. Renata Zachařová 22.11.2023 v 10:26:40

Vážení rodiče.
Naše škola vstupuje 27.11.2023 do jednodenní výstražné stávky. Škola bude tento den zcela uzavřena.
Co je naším cílem?
1) Vzdělávání nesmí podléhat politikaření.
2) Chceme zabránit nekoncepčním zásahům do vzdělávací soustavy.
3) Snažíme se nedopustit další snižování výdajů na školství, které by negativně ovlivnilo kvalitu vzdělávání./snížení počtu hodin ve výuce, omezení dělení tříd na menší skupiny, zvyšování počtu žáků ve třídách, omezování volitelných předmětů apod./
4) Nepřipustit snížení platů ve školství, hlavně nepedagogických pracovníků./školník, uklízečka, kuchařka apod./
5) Nechceme, aby z prostředků na platy byly hrazeny dávky v nemoci.
6) V případě, že rodič bude potřebovat potvrzení o uzavřené škole z důvodu stávky, budou tato vydávána v pátek 24.11.2023 v sekretariátu školy. ČMOS pracovníků ve školství. Výbor základní organizace Základní škola Kolín III., Lipanská 420

Vánoční jarmark

Vloženo: Mgr. Renata Zachařová 25.10.2023 v 07:21:41

Jarmark 2022

Dopravní situace v Lipanské ulici

Vloženo: Mgr. Renata Zachařová 01.09.2023 v 10:13:01
Poslední aktualizace: Mgr. Renata Zachařová 03.10.2023 v 09:41:56

Vážení rodiče, z důvodu prací v ulici Táboritské je omezen provoz před naší školou v Lipanské ulici. Seznamte se, prosím, s touto dopravní situací a raději do Lipanské ulice nevjíždějte. Výjezd od školy je velmi problematický. Děkujeme za pochopení. Vedení školy

Oznámení o vyhlášení ředitelského volna

Vloženo: Mgr. Renata Zachařová 06.09.2023 v 11:04:40
Poslední aktualizace: Mgr. Renata Zachařová 06.09.2023 v 11:29:51

Oznamuji tímto, že na základě § 24, odst. 2, zákona č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů vyhlašuji z organizačně technických důvodů ředitelská volna naPátek 15.9. 2023 pro žáky i zaměstnance ZŠ Kolín III., Lipanská 420 a pro žáky i zaměstnance odloučeného pracoviště: Havlíčkova 42, Kolín. Důvod: organizačně - technický - přerušení dodávky vody - plánovaná odstávka v obou lokalitách, dle oznámení ENERGIE AG, Kolín ze dne 31.8.2023, oznámeno DS, č.j.:23XX0022236. Pátek 29.9.2023 pro žáky i zaměstnance školy ZŠ Lipanská 420 a pro žáky i zaměstnance odloučeného pracoviště: Havlíčkova 42, Kolín. Důvod: dlouhodobě naplánovaná jednodenní vzdělávací akce pro pedagogy školy. Mgr. Bohumil Herčík, ředitel školy                                                                                                                    

Slavnostní zahájení školního roku

Vloženo: Mgr. Renata Zachařová 09.08.2023 v 09:35:27

Slavnostní zahájení školního roku proběhne 4.9.2023.

Slavnostní rozloučení se školou

Vloženo: Mgr. Renata Zachařová 16.06.2023 v 10:51:08

21.6. se uskuteční pro žáky devátých ročníků Slavnostní rozloučení se školou. Akce proběhne ve spolupráci se SRPŠ v DDM Kolín. V průběhu slavnostního šerpování vystoupí taneční skupiny Endorlino, CrossDance a orchestr naší školy.


Strana: 1