4. Základní škola v Kolíně s rozšířenou výukou hudební, výtvarné a tělesné výchovy

Zprávy ze školy

SCIO Testování 9. ročníků

Vloženo: Mgr. Martina Arltová 07.11.2019 v 11:34:15
Poslední aktualizace: Martin Píša 07.11.2019 v 11:34:39

V termínu od 07.11. do 13. 11. 2019 proběhne SCIO "Národní testování" pro 9. ročníky.


ČJ - 45 min (40 úloh)

Ma - 60 min (30 úloh)

OSP (Obecné studijní předpoklady) - 60 min (60 úloh)


Před zahájením testování dostanou žáci hash a přístupové heslo.

Odpovědi budou zaznamenávat na počítači přímo do on-line testu v aplikaci ScioDat.


Průběh testování: 

• Elektronické instrukce – instrukce pro žáky.

• Úlohy mohou být řešeny v libovolném pořadí.

• Každá úloha má právě jednu správnou odpověď.

• Za každou správně vyřešenou úlohu se přičítá bod.

• Za každou chybně zodpovězenou úlohu se odečítá část bodu (1 / počet distraktorů).

• K testům není povoleno používat žádné pomůcky kromě tužky a papíru na poznámky.


Tipy k postupu při řešení testu: 

• Žáci úlohy nemusí řešit v pořadí, v jakém následují v testu za sebou. Pokud úlohu nejsou schopni vyřešit během 2–3 minut, ať přejdou k další. Zbude-li jim čas, mohou se k nevyřešeným úlohám vrátit. 

• Tipování se vyplatí pouze v případě, že je žák schopen v úloze některou z variant řešení vyloučit jako nesprávnou. V opačném případě si tipováním žák v průměru nepolepší, ani nepohorší. 

• Na začátek je lepší si vybrat úlohy, které jsou snadné a které žáci dobře ovládají. Řešení těžších úloh je výhodnější nechat na konec (netýká se poslechu). 

Nejen učitelé, ale také žáci mají k dispozici demo www.scio.cz/demotest, na kterém si mohou vyzkoušet průchod testem.


Výsledky:

Náhled vyplněného testu lze zobrazit hned po skončení testování. Do svého profilu žáci vstupují z adresy testovani.scio.cz a potřebují k tomu hash a přístupové heslo. Celkové výsledky budou zaslány škole po vyhodnocení testování všech škol.


Všem žákům přejeme hodně úspěchů.


Pozor čtěte : Stávka 6.11.2019

Vloženo: Martin Píša 04.11.2019 v 11:53:38
Poslední aktualizace: Martin Píša 04.11.2019 v 11:53:54

Dobrý den,

pedagogové naší školy se připojili k jednodenní stávce učitelů. Konečná podoba stávky bude ústředním odborům oznámena pravděpodobně dnes odpoledne.

Odborová organizace

Z tohoto důvodu bude dne 6.11.2019 uzavřena celá škola, školní družina i školní jídelna. Od 7.11.2019 bude provoz školy v běžném režimu.

Mgr. Bohumil Herčík
Ředitel školy


Ředitelské volno

Vloženo: vedení školy 27.09.2019 v 13:58:43

Ve dnech 31.10.2019 a 1.11.2019 je na naší škole vyhlášeno ředitelské volno z důvodů rekonstrukce odborných pracoven fyziky. Pro zájemce z řad družinových dětí , eventuálně dětí ze 4. a 5. tříd, které nechodí do družiny, bude družina k dispozici. Průzkum provede vedoucí školní družiny a třídní učitelé.

Městská knihovna Kolín: Art & Comics

Vloženo: vedení školy 02.09.2019 v 01:59:09
Poslední aktualizace: vedení školy 02.09.2019 v 16:00:18

Městská knihovna Kolín

Seznam sešitů a pomůcek pro žáky 2. st. - 2019/2020

Vloženo: Mgr. Iva Kronusová 18.06.2019 v 13:44:59

Seznam sešitů a pomůcek pro žáky 2. st.  -   2019/2020

Matematika: 460 – 1x, 540 – 2 x (7. -9. ročník mohou pokračovat v loňských sešitech), podložky, pravítka, kružítko, mikrotužka, úhloměr, guma, tuhé lepidlo

Český jazyk:   6. ročník: 544  - 1x, 524 – 4x

                       7. – 9. ročník: 544 – 1x, 524 – 3x 

Anglický jazyk: 444 – 1x, 524 – 1x, 544 – 1x

Přírodopis: 6. ročník: 540 – 1x, 420 – 1x, podložky;  7. – 9. ročník: 540 – 1x

Fyzika:  6. ročník: 540 – 1x, 440 – 1x, podložky

7. – 9. ročník: 540 – 1x

Výchova k občanství: 544 – 1x

Zeměpis: 540 – 1x, podložka, 524 – 1x

Dějepis: 544 – 1x, 524 – 1x

Výchova ke zdraví: 524 – 1x

Hudební výchova: nehudebníci: 524 -1x, hudebníci: 544 – 1x, notový sešit

Chemie (8. + 9. ročníky): 560 – 1x, 440-1x, podložky

ICT: žáci pokračují v sešitu z 5. ročníku, nebo zakládají  544 – 1x

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY:

Seminář z dějepisu: 524 – 1x

Netradiční výtvarné techniky: VV kufřík

Etická výchova: 524 -1x

Seminář z českého jazyka: 544 - 1x

Seminář z matematiky: 440 -1x

Seminář přírodovědný: 540 – 1x

 

 

Výtvarná výchova – povinné pomůcky pro žáky s RVVV

pracovní oděv, krycí igelit na lavici min. A1 (594 x 841 mm), voskovky, pastelky, lepidlo (vysunovací tuha), houbička, 3x hadřík, ořezávátko, guma: pryžová 1x, umělecká 1x, tužka min. 2x měkká, 1x střední (4B, 2B, HB), nůžky, štětce: 2x kulatý (různá velikost), 2x plochý (různá velikost), kelímek na vodu, paleta na barvy, izolepa, sešit 444 (na 4roky)

Výtvarná výchova – povinné pomůcky (nevýtvarné třídy)

pracovní oděv, krycí igelit na lavici min. A1 (594 x 841 mm), voskovky, pastelky, lepidlo (vysunovací tuha), houbička, 3x hadřík, ořezávátko, guma: pryžová 1x, tužka min. 2x měkká, 1x střední (4B, 2B, HB), nůžky, štětce: 2x kulatý (různá velikost), 2x plochý (různá velikost), kelímek na vodu, paleta na barvy, izolepa

 


ZÁZNAM ŠKOLNÍ AKADEMIE

Vloženo: Mgr. Iva Kronusová 04.06.2019 v 12:04:51
Poslední aktualizace: Mgr. Iva Kronusová 04.06.2019 v 12:05:57

Vážení rodiče,
objednané komplety DVD + CD se záznamem a fotografiemi 14. školní akademie 
jsou připraveny k odběru ve Foto Eliáš.
Cena kompletu je 220 Kč. Vyzdvihněte si, prosím, co nejdříve.

ZÁZNAM ŠKOLNÍ AKADEMIE

Vloženo: Martin Píša 22.05.2019 v 21:35:33

Vážení rodiče,
Foto Eliáš nabízí komplet DVD + CD se záznamem a fotografiemi 14. školní akademie. Cena kompletu je 220 Kč. Pokud máte o záznam zájem, nahlaste co nejdříve třídnímu učiteli, škola pak provede hromadnou objednávku. 
DVD+ CD si poté rodiče osobně odeberou a hotově uhradí přímo ve Foto Eliáš.
Na odkazu www.zonerama.com/FotoElias1/Album/5307845 jsou umístěny náhledy fotografií z akademie. Přístupové heslo: 4zs.
Cena za jednu fotku ve velikosti 9x13 nebo 10x15 je 15 Kč. Objednávejte u Foto Eliáš.

ÚSPĚCH NAŠICH TANEČNÍKŮ

Vloženo: Martin Píša 17.05.2019 v 09:12:23
Poslední aktualizace: Martin Píša 22.05.2019 v 11:41:35

Úspěchy našich tanečníků
Úspěchy našich tanečníků
ÚSPĚCH NAŠICH TANEČNÍKŮ
16.5.2019 se konalo krajské finále Středočeského tanečního poháru v Mladé Boleslavi. Do tohoto kola jsme se probojovali z 1. kola v Poděbradech, kde jsme museli porazit 15 jiných týmů. Postoupili jsme ve třech věkových kategoriích.
Po semifinálovém kole a po finále, kde jsme museli porazit 40 vítězů jednotlivých oblastních kol se nám podařil krásný kousek.
Vyhráli jsme hned třikrát - v kategorii dětí, v kategorii juniorů i v kategorii hlavní.
Velký dík patří našim žákům i našim trenérům (bývalým žákům).

Výsledky zápisu do 1. tříd - duben 2019

Vloženo: Martin Píša 02.05.2019 v 15:35:36
Poslední aktualizace: Martin Píša 17.05.2019 v 09:12:58

VÝSLEDKY ZÁPISU DO 1. TŘÍD - DUBEN 2019

ZŠ KOLÍN III., LIPANSKÁ 420
PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020


Č.j. 102/19 přijat(a) VV          Č.j. 103/19 přijat(a) LH          Č.j. 104/19 přijat(a) VŠ
Č.j. 108/19 přijat(a) VV          Č.j. 106/19 přijat(a) LH          Č.j. 107/19 přijat(a) VŠ
Č.j. 115/19 přijat(a) VV          Č.j. 110/19 přijat(a) LH          Č.j. 117/19 přijat(a) VŠ
Č.j. 119/19 přijat(a) VV          Č.j. 113/19 přijat(a) LH          Č.j. 120/19 přijat(a) VŠ
Č.j. 125/19 přijat(a) VV          Č.j. 118/19 přijat(a) LH          Č.j. 124/19 přijat(a) VŠ         
Č.j. 127/19 přijat(a) VV          Č.j. 121/19 přijat(a) LH          Č.j. 133/19 přijat(a) VŠ
Č.j. 130/19 přijat(a) VV          Č.j. 122/19 přijat(a) LH          Č.j. 134/19 přijat(a) VŠ
Č.j. 140/19 přijat(a) VV          Č.j. 126/19 přijat(a) LH          Č.j. 143/19 přijat(a) VŠ
Č.j. 141/19 přijat(a) VV          Č.j. 129/19 přijat(a) LH          Č.j. 161/19 přijat(a) VŠ
Č.j. 145/19 přijat(a) VV          Č.j. 132/19 přijat(a) LH          Č.j. 168/19 přijat(a) VŠ
Č.j. 146/19 přijat (a)VV          Č.j. 136/19 přijat(a) LH          Č.j. 181/19 přijat(a) VŠ
Č.j. 157/19 přijat(a) VV          Č.j. 137/19 přijat(a) LH          Č.j. 184/19 přijat(a) VŠ
Č.j. 159/19 přijat(a) VV          Č.j. 139/19 přijat(a) LH          Č.j. 200/19 přijat(a) VŠ
Č.j. 172/19 přijat(a) VV          Č.j. 142/19 přijat(a) LH
Č.j. 175/19 přijat(a) VV          Č.j. 148/19 přijat(a) LH
Č.j. 176/19 přijat(a) VV          Č.j. 149/19 přijat(a) LH
Č.j. 179/19 přijat(a) VV          Č.j. 150/19 přijat(a) LH
Č.j. 185/19 přijat(a) VV          Č.j. 154/19 přijat(a) LH
Č.j. 188/19 přijat(a) VV          Č.j. 155/19 přijat(a) LH
Č.j. 190/19 přijat(a) VV          Č.j. 170/19 přijat(a) LH
                                                Č.j. 173/19 přijat(a) LH
Č.j. 101/19 přijat(a) HV          Č.j. 174/19 přijat(a) LH
Č.j. 111/19 přijat(a) HV          Č.j. 177/19 přijat(a) LH
Č.j. 114/19 přijat(a) HV          Č.j. 182/19 přijat(a) LH
Č.j. 128/19 přijat(a) HV          Č.j. 186/19 přijat(a) LH
Č.j. 135/19 přijat(a) HV          Č.j. 187/19 přijat(a) LH
Č.j. 144/19 přijat(a) HV          Č.j. 191/19 přijat(a) LH
Č.j. 158/19 přijat(a) HV          Č.j. 192/19 přijat(a) LH
Č.j. 160/19 přijat(a) HV          Č.j. 193/19 přijat(a) LH
Č.j. 163/19 přijat(a) HV
Č.j. 166/19 přijat(a) HV
Č.j. 178/19 přijat(a) HV
Č.j. 183/19 přijat(a) HV
Č.j. 189/19 přijat(a) HV

Č.j. 105/19 nepřijat(a)            Č.j. 131/19Odklad školní docházky
Č.j. 109/19 nepřijat(a)            Č.j. 151/19Odklad školní docházky
Č.j. 112/19 nepřijat(a)            Č.j. 152/19 Odklad školní docházky
Č.j. 116/19 nepřijat(a)            Č.j. 153/19 Odklad školní docházky
Č.j. 147/19 nepřijat(a)            Č.j. 156/19 Odklad školní docházky
Č.j. 171/19 nepřijat(a)            Č.j. 162/19 Odklad školní docházky
                                                Č.j. 164/19 Odklad školní docházky
                                                Č.j. 165/19 Odklad školní docházky
                                                Č.j. 167/19 Odklad školní docházky
                                                Č.j. 169/19 Odklad školní docházky
                                                Č.j. 180/19 Odklad školní docházky
                                                Č.j. 95/19 Odklad školní docházky

Vysvětlivky:
HV - rozšířená hudební výchova
VV - rozšířená výtvarná výchova
LH - rozšířená tělesná výchova
VŠ - všeobecná třída
Poznámky: pokud žák neprošel talentovou zkouškou HV nebo VV byl automaticky
posuzován jako zájemce pro všeobecnou třídu

Školní akademie 2019

Vloženo: vedení školy 10.04.2019 v 07:05:25
Poslední aktualizace: vedení školy 17.05.2019 v 09:12:50

Letem světem - Školní akademie 2019


Strana: 1