4. Základní škola v Kolíně s rozšířenou výukou hudební, výtvarné a tělesné výchovy

Školská rada

 Výsledky voleb do Školské rady 2018-2021

Zástupci rodičů

Odevzdáno bylo celkem 178 hlasovacích lístků.

Lázňovská Lenka
Bc. Buncová Naděžda
Paďourová Kateřina

Zástupci učitelů

Odevzdáno bylo celkem 37 hlasovacích lístků

Mgr. Kronusová Iva
Mgr. Schifflerová Hana
Mgr. Dudková Lada

Zástupci - Město Kolín

Ing. Jiráčková Veronika
Nováková Vladimíra
Mgr. Špinka Martin

 Zápisy z jednání školské rady

   Zápis z 25. zasedání Školské rady při Základní škole Kolín III, Lipanská 420
   Zápis z 24. zasedání Školské rady při Základní škole Kolín III, Lipanská 420
   Zápis z 23. zasedání Školské rady při Základní škole Kolín III, Lipanská 420
   Zápis z 22. zasedání Školské rady při Základní škole Kolín III, Lipanská 420
   Zápis z 21. zasedání Školské rady při Základní škole Kolín III, Lipanská 420
   Zápis z 20. zasedání Školské rady při Základní škole Kolín III, Lipanská 420
   Zápis z 19. zasedání Školské rady při Základní škole Kolín III, Lipanská 420
   Zápis z 18. zasedání Školské rady při Základní škole Kolín III, Lipanská 420
   Zápis z 17. zasedání Školské rady při Základní škole Kolín III, Lipanská 420
   Zápis z 16. zasedání Školské rady při Základní škole Kolín III, Lipanská 420
   Zápis z 15. zasedání Školské rady při Základní škole Kolín III, Lipanská 420
   Zápis ze 14. zasedání Školské rady při Základní škole Kolín III, Lipanská 420
   Zápis z 13. zasedání Školské rady při Základní škole Kolín III, Lipanská 420
   Zápis z 12. zasedání Školské rady při Základní škole Kolín III, Lipanská 420
   Zápis z 11. zasedání Školské rady při Základní škole Kolín III, Lipanská 420
   Zápis z 10. zasedání Školské rady při Základní škole Kolín III, Lipanská 420
   Zápis z 09. zasedání Školské rady při Základní škole Kolín III, Lipanská 420
   Zápis z 08. zasedání Školské rady při Základní škole Kolín III, Lipanská 420
   Zápis ze 07. zasedání Školské rady při Základní škole Kolín III, Lipanská 420
   Zápis ze 06. zasedání Školské rady při Základní škole Kolín III, Lipanská 420
   Zápis z 05. zasedání Školské rady při Základní škole Kolín III, Lipanská 420
   Zápis ze 04. zasedání Školské rady při Základní škole Kolín III, Lipanská 420
   Schválení ŠVP
   Zápis z 03. zasedání Školské rady při Základní škole Kolín III,Lipanská 420
   Zápis z 02. zasedání Školské rady při Základní škole Kolín III, Lipanská 420
   Zápis z 01. zasedání Školské rady při Základní škole Kolín III, Lipanská 420
   Výsledky voleb do Školské rady 2014