4. Základní škola v Kolíně s klasickými třídami
a třídami s rozšířenou výukou hudební, výtvarné a tělesné výchovy

Školní kluby

Činností školského zařízení pro zájmové vzdělávání mají tzv. nízkoprahový charakter, tj. jsou otevřená všem potenciálním zájemcům, kteří mají zájem o zájmové vzdělávání. Školní klub představuje mimoškolní zájmovou činnost žáků prvního a druhého stupně ZŠ. Přijímáni jsou všichni žáci, kteří mají o tuto činnost zájem. Kluby s konkrétním zaměřením vedou pedagogové, případně jiní externí zaměstnanci. Hodina ve školním klubu trvá 60 minut.

Bližší informace se všichni zájemci dovědí z řádu školního klubu, který obdrží po vyplnění zápisního lístku do ŠK.

Přehled činností v odděleních školního klubu ve školním roce 2023/2024

Řád školního klubu

Vnitřní řád školního klubu naleznete v dokumentech školy Základní škola => Dokumenty školy

Informace pro rodiče

Školní družina – zařízení pro zájmové vzdělávání žáků.
Provozní doba: ranní 6:00 – 7:30, odpolední do 16:30.

Poplatek 750,- na pololetí.

Zápis do ŠD – formou žádosti o zájmové vzdělávání (formulář v menu Školní družina -> O školní družině).

Další důležité informace obdržíte od kmenové vychovatelky Vašeho dítěte 04. - 05. 09. 2023

Provoz bude zahájen dne 05. září 2023 (úterý) od 6:00h

Vyzvedávání žáků není možné v době od 13.30 – 14.30, v tuto dobu probíhají zájmové činnosti