4. Základní škola v Kolíně s klasickými třídami
a třídami s rozšířenou výukou hudební, výtvarné a tělesné výchovy

Dokumenty školy

Školní vzdělávací program

Název: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Harmonie
Verze: 16
Platnost od: 1.9.2023
Počet stran: 393
Formát: .pdf
Velikost: 4,42MB
Školní vzdělávací program - Harmonie

Název: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Ve družině nejen hravě
Verze: 1
Platnost od: 1.9.2014
Počet stran: 11
Formát: .pdf
Velikost: 595 kB
Školní vzdělávací program - Ve družině nejen hravě

Název: Školní vzdělávací program školního klubu
Verze: 1
Platnost od: 1.9.2014
Počet stran: 9
Formát: .pdf
Velikost: 722 kB
Školní vzdělávací program školního klubu

Školní řád

Název: Školní řád
Účinnost od: 01.09.2022
Počet stran: 29
Formát: .pdf
Velikost: 542.0 kB
Školní řád

Název: Pokyn k provozu a organizaci školy
Příloha školního řádu č. 1
Počet stran: 1
Formát: .pdf
Velikost: 108.6 kB
Školní řád - Pokyn k provozu a organizaci školy

Název: Pokyny k výuce v případě mimořádných opatření
Příloha školního řádu č. 2
Počet stran: 1
Formát: .pdf
Velikost: 164.4 kB
Školní řád - Pokyny k výuce v případě mimořádných opatření

Pravidla provozu školní počítačové sítě a učeben

Název: Pravidla provozu školní počítačové sítě a učeben
Platnost od: 1.9.2019
Počet stran: 4
Formát: .pdf
Velikost: 219.3 kB
Pravidla provozu školní počítačové sítě a učeben

Střednědobý výhled rozpočtu školy 2025 - 2026

Název: Střednědobý výhled rozpočtu školy
Platnost od: 01.09.2023
Počet stran: 1
Formát: .pdf
Velikost: 177.9 kB
Střednědobý výhled rozpočtu školy 2025-2026

Rozpočet školy na rok 2024

Název: Rozpočet školy na rok 2024
Počet stran: 1
Formát: .pdf
Velikost: 385,1 kB
Rozpočet školy 2024


Řád školní družiny

Název: Vnitřní řád školní družiny
Platnost od: 01.09.2021
Počet stran: 8
Formát: .pdf
Velikost: 222.1 kB
Řád školní družiny

Název: Dodatek č. 1 k Vnitřnímu řádu Školní družiny k 01. 09. 2022
Platnost od: 01.09.2022
Počet stran: 1
Formát: .pdf
Velikost: 106.7 kB
Dodatek č. 1


Řád školního klubu

Název: Vnitřní řád školního klubu
Platnost od: 01.09.2021
Počet stran: 5
Formát: .pdf
Velikost: 229.5 kB
Řád školního klubu

Název: Dodatek č. 1 k Vnitřnímu řádu Školního klubu k 01. 09. 2022
Platnost od: 01.09.2022
Počet stran: 1
Formát: .pdf
Velikost: 98.2 kB
Dodatek č. 1


Název: Přehled činností v odděleních – časový harmonogram
Platnost: Školní rok 2019/2020
Počet stran: 1
Formát: .pdf
Velikost: 137.2 kB
Přehled činností v odděleních – časový harmonogram


Informace COVID-19

Informační memorandum k testování

Název:Informační memorandum k testování v Základní škole Kolín III., Lipanská 420
Počet stran: 1
Formát: .pdf
Velikost: 99.3kB
Přihláška ke stravování


Dokumenty školní jídelny

Přihláška ke stravování

Název: Přihláška ke stravování
Počet stran: 1
Formát: .pdf
Velikost: 309.5kB
Přihláška ke stravování

Souhlas k inkasu

Název: Souhlas k inkasu - ČESKÁ SPOŘITELNA
Počet stran: 1
Formát: .pdf
Velikost: 311.0kB
Souhlas k inkasu - Česká spořitelna

Název: Souhlas k inkasu - OSTATNÍ BANKY (mimo České spořitelny)
Počet stran: 1
Formát: .pdf
Velikost: 311.1kB
Souhlas k inkasu - ostatní banky

Pro zobrazení dokumentů je nutný program pro prohlížení dokumentů PDF - např. Adobe Reader X.