4. Základní škola v Kolíně s klasickými třídami
a třídami s rozšířenou výukou hudební, výtvarné a tělesné výchovy

Okénko do školní družiny

Školní rok:

V okénku do školní družiny uvádíme přehled nejzajímavějších činností školní družiny od školního roku 2009/2010 až po současnost.

Školní rok 2022/2023

   Školní rok 2022/23 ve školní družině

Školní rok 2022/23 znamenal pro naši školní družinu mnoho výzev a také změn. Naši prvňáčci se postupně seznamovali s chodem školy, učili se novým pravidlům a nacházeli mezi staršími spolužáky nové kamarády, kteří se jim v mnohém snažili pomoci.

Uskutečnili jsme spoustu akcí, aktivit a výletů a zapojili se s celou školou do dvou akcí „Ukliďme Česko“. Uspořádali jsme pro děti zajímavé, zábavné i poučné výlety a měli jsme radost, když se děti plni dojmů a nadšení vracely radostně domů.

Mezi nejúspěšnější patří výlet do Svíčkárny Rodas v Šestajovicích a do Muzea alchymie a perníku v Košátkách u Ml.Boleslavi. A akce od Mobilního planetária s názvem „Voda-základ přírody“.

Na letní prázdniny pak chystáme 2 příměstské tábory a věříme, že budou děti díky programu opět spokojené.

Za celou školní družinu přeji všem krásné prázdninové dny plné zážitků a odpočinku a v září se budeme těšit naviděnou.

H. Šárovcová

Informace pro rodiče

Školní družina – zařízení pro zájmové vzdělávání žáků.
Provozní doba: ranní 6:00 – 7:30, odpolední do 16:30.

Poplatek 750,- na pololetí.

Zápis do ŠD – formou žádosti o zájmové vzdělávání (formulář v menu Školní družina -> O školní družině).

Další důležité informace obdržíte od kmenové vychovatelky Vašeho dítěte 04. - 05. 09. 2023

Provoz bude zahájen dne 05. září 2023 (úterý) od 6:00h

Vyzvedávání žáků není možné v době od 13.30 – 14.30, v tuto dobu probíhají zájmové činnosti