4. Základní škola v Kolíně s klasickými třídami
a třídami s rozšířenou výukou hudební, výtvarné a tělesné výchovy

Okénko do školní družiny

Školní rok:

V okénku do školní družiny uvádíme přehled nejzajímavějších činností školní družiny od školního roku 2009/2010 až po současnost.

Školní rok 2020/2021

   Září - prosinec ve ŠD

Naše školní družina v září nastartovala svou činnost, jak se říká naplno, uvítali jsme slavnostně naše prvňáčky už tradičním filmovým představením v kolínském kině, zapojili je do aktivit, které máme ve školní družině pevně stanovené, snažili jsme se, aby se skamarádili se svým třídním kolektivem a poznali život na naší škole. Bohužel pro nás všechny, a to jak děti, tak pedagogy, nastalo opět období distanční výuky a nemožnosti vídat se osobně. Naší snahou bylo alespoň občasné virtuální setkání přes počítače. Byli jsme rádi, že se vidíme a slyšíme. Po nástupu v listopadu do školy a za dodržování přísných hygienických opatřeních, jsme opět obnovili naši činnost. Zvládli jsme nakreslit obrázky do soutěže „Hřiště pod květinou“, užít si podle možností čertovská dovádění, vydat se na vánoční procházku městem a dokonce, když nám dopřálo počasí i jeden den sněhu, postavit několik sněhuláčků, které chvíli, než roztály, zdobily okolí školy.

Než jsme se nadáli, přišel poslední týden, kdy děti už žijí Vánocemi a očekávají až přijde Ježíšek. My dospěláci jsme v očekávání také, ale je to jiné očekávání. Očekávání lepších časů, návratu k běžným činnostem a k práci, kterou i přes všechna opatření děláme s láskou pro děti.

Přeji VŠEM za školní družinu šťastné Vánoce s vašimi nejbližšími, pohodu a klid a v novém roce hodně sil, optimismu a hlavně ZDRAVÍ.

H. Šárovcová

Provoz ŠD

Pravidelný provoz školní družiny bude zahájen 02. 09. 2020, 06:00 - 16:30.
Bližší informace obdržíte 01. 09. 2020, kdy rovněž proběhne zápis žáků prvních tříd.