4. Základní škola v Kolíně s rozšířenou výukou hudební, výtvarné a tělesné výchovy


Okénko do školní družiny

Školní rok:

V okénku do školní družiny uvádíme přehled nejzajímavějších činností školní družiny od školního roku 2009/2010 až po současnost.

Školní rok 2019/2020

Uplynulý školní rok 2019/2020 začal s přáním úspěšného roku nejen pro naše děti, ale i pro celý pedagogický sbor. V 1.pololetí jsme se zdarem plnili naše úkoly podle plánů a dovoluji si konstatovat, že se to dařilo. Bohužel ve 2.pololetí přišlo něco, co nikdo nečekal a hlavně nikdo netušil, jak vše dopadne. I když jsme se některými žáky ještě v červnu ve škole potkávali, už to nebylo tak, jak jsme byli zvyklí.

Doufám, že jste alespoň letní prázdniny strávili v méně vypjaté atmosféře a užili si je relativně podle svých přání a představ.

Přeji tedy se začátkem toho nového školního roku, který bude opět trochu jiný, poznamenaný některými opatřeními, dobrý start všem – dětem, rodičům i pedagogům, samé příjemné zprávy, pozitivní myšlení, úspěchy a hlavně zdraví.
ÚSPĚŠNÝ ŠKOLNÍ ROK 2020/21 přeje ŠD

   LEDEN ve ŠD

První měsíc nového kalendářního roku měl ze začátku pomalejší rozjezd, ale i tak jsme zvládli mnoho aktivit jako celodružinovou soutěž „Pexesiádu“, která měla vítěze z každého oddělení ŠD a družinová kola naší Pěvecké soutěže, která vyvrcholila svou finálovou podobou 29.1.2020 s 5 vítězi na 1., 2. a 3. místě.

Jako celodružinový projekt, na kterém se podílela všechna oddělení jsme zvolili téma „Život ve vodě a kolem ní“ a výsledek si lze prohlédnout ve vstupním atriu na naší velké nástěnce. Ke konci měsíce jsme také zhodnotili chování a práci za 1.pololetí a do 2.pololetí přejeme všem žákům mnoho úspěchů a zdaru.

   LISTOPAD a PROSINEC ve ŠD

Uplynulé měsíce LISTOPAD a PROSINEC byly ve školní družině v jednotlivých odděleních nabité různými akcemi, tvořením a přípravami na Vánoce. Společně se podílela na projektové práci na téma „ZIMA“, která zdobí naši velkou nástěnku v atriu školy. Ve spolupráci s třídními učitelkami jsme se opět zapojili do tvoření na vánoční jarmark.

Začátkem prosince jsme se vydali na předvánoční výlet do čokoládovny v Šestajovicích, kde se nám všem, jako pokaždé, moc líbilo. A myslím, že takové interaktivní výlety jsou pro děti zajímavé a přínosné a v budoucnu je budeme i nadále plánovat. II., III., V. a VII. oddělení přespalo ve škole a děti zažily trochu jinou družinkovou zábavu, než při odpoledních aktivitách.

V adventním čase potěšily naše děti hudebně-literárním vystoupením babičky a dědečky v obou kolínských Domovech seniorů a byly odměněny velkých potleskem a chválou. Jednotlivá oddělení si připravila pro rodiče krásné vánoční besídky plné písniček a básniček s mikulášskou a vánoční tématikou.

Přejeme všem šťastný nový rok plný zdraví, pohody a krásných zážitků.

   ZÁŘÍ a ŘÍJEN ve ŠD

ZÁŘÍ ve školní družině byl ve znamení doznívajících vzpomínek na krásné prázdninové dny strávené s rodiči, u babiček, ale také na táborech. Naše ŠD také dva pořádala. První příměstský v červenci a druhý začátkem srpna v přírodě Českého ráje kousek od zříceniny hradu Frýdštejn. Oba tábory si děti užívaly naplno.

Pak už nastal čas nových školních povinností, nových spolužáků a kamarádů. Nový školní rok 2019/20. A ten právě naši noví prvňáčci přivítali v městském kině filmem Život mazlíčků 2. Přejeme ať je nejen jejich 1.třída úspěšná.

V ŘÍJNU už všechna oddělení najela na svoje pracovní aktivity, které letos zaměřujeme hlavně na přírodu a její ochranu. Společně jsme vytvořili projektovou nástěnku na téma „Vzduch“ a Střední podnikatelská škola připravila pro naše žáky Zábavné EKO odpoledne, kde se mohli dozvědět další zajímavé informace a vyzkoušeli si je i prakticky na 9 stanovištích.

Oddělení se prostřídala na podzimních vycházkách, kde pozorovala změny v přírodě, prvňáci si zatančili na strašidelném reji, druháci ozdobili dýně a stvořili krásné bubáky a třeťáci na přání navštívili kino a podívali se na film Toy story 4.

Významnými akcemi byla podzimní a haloweenská výzdoba vstupní haly Kina 99 a výlet do Vodního domu v Hulicích o podzimních prázdninách.

Provoz ŠD

Pravidelný provoz školní družiny bude zahájen 02. 09. 2020, 06:00 - 16:30.
Bližší informace obdržíte 01. 09. 2020, kdy rovněž proběhne zápis žáků prvních tříd.