4. Základní škola v Kolíně s rozšířenou výukou hudební, výtvarné a tělesné výchovy

Okénko do školní družiny

Školní rok:

V okénku do školní družiny uvádíme přehled nejzajímavějších činností školní družiny od školního roku 2009/2010 až po současnost.

Školní rok 2019/2020
Provoz ŠD

Pravidelný provoz školní družiny bude zahájen 03. 09. 2019, 06:00 - 17:00.
Bližší informace obdržíte 02. 09. 2019, kdy rovněž proběhne zápis žáků prvních tříd.