4. Základní škola v Kolíně s rozšířenou výukou hudební, výtvarné a tělesné výchovy

Okénko do školní družiny

Školní rok:

V okénku do školní družiny uvádíme přehled nejzajímavějších činností školní družiny od školního roku 2009/2010 až po současnost.

Školní rok 2019/2020

   ZÁŘÍ a ŘÍJEN ve ŠD

ZÁŘÍ ve školní družině byl ve znamení doznívajících vzpomínek na krásné prázdninové dny strávené s rodiči, u babiček, ale také na táborech. Naše ŠD také dva pořádala. První příměstský v červenci a druhý začátkem srpna v přírodě Českého ráje kousek od zříceniny hradu Frýdštejn. Oba tábory si děti užívaly naplno.

Pak už nastal čas nových školních povinností, nových spolužáků a kamarádů. Nový školní rok 2019/20. A ten právě naši noví prvňáčci přivítali v městském kině filmem Život mazlíčků 2. Přejeme ať je nejen jejich 1.třída úspěšná.

V ŘÍJNU už všechna oddělení najela na svoje pracovní aktivity, které letos zaměřujeme hlavně na přírodu a její ochranu. Společně jsme vytvořili projektovou nástěnku na téma „Vzduch“ a Střední podnikatelská škola připravila pro naše žáky Zábavné EKO odpoledne, kde se mohli dozvědět další zajímavé informace a vyzkoušeli si je i prakticky na 9 stanovištích.

Oddělení se prostřídala na podzimních vycházkách, kde pozorovala změny v přírodě, prvňáci si zatančili na strašidelném reji, druháci ozdobili dýně a stvořili krásné bubáky a třeťáci na přání navštívili kino a podívali se na film Toy story 4.

Významnými akcemi byla podzimní a haloweenská výzdoba vstupní haly Kina 99 a výlet do Vodního domu v Hulicích o podzimních prázdninách.

Provoz ŠD

Pravidelný provoz školní družiny bude zahájen 03. 09. 2019, 06:00 - 17:00.
Bližší informace obdržíte 02. 09. 2019, kdy rovněž proběhne zápis žáků prvních tříd.