4. Základní škola v Kolíně s klasickými třídami
a třídami s rozšířenou výukou hudební, výtvarné a tělesné výchovy

Zprávy ze školy

STÁVKA

Vloženo: Mgr. Renata Zachařová 22.11.2023 v 10:13:54
Poslední aktualizace: Mgr. Renata Zachařová 22.11.2023 v 10:26:40

Vážení rodiče.
Naše škola vstupuje 27.11.2023 do jednodenní výstražné stávky. Škola bude tento den zcela uzavřena.
Co je naším cílem?
1) Vzdělávání nesmí podléhat politikaření.
2) Chceme zabránit nekoncepčním zásahům do vzdělávací soustavy.
3) Snažíme se nedopustit další snižování výdajů na školství, které by negativně ovlivnilo kvalitu vzdělávání./snížení počtu hodin ve výuce, omezení dělení tříd na menší skupiny, zvyšování počtu žáků ve třídách, omezování volitelných předmětů apod./
4) Nepřipustit snížení platů ve školství, hlavně nepedagogických pracovníků./školník, uklízečka, kuchařka apod./
5) Nechceme, aby z prostředků na platy byly hrazeny dávky v nemoci.
6) V případě, že rodič bude potřebovat potvrzení o uzavřené škole z důvodu stávky, budou tato vydávána v pátek 24.11.2023 v sekretariátu školy. ČMOS pracovníků ve školství. Výbor základní organizace Základní škola Kolín III., Lipanská 420

Vánoční jarmark

Vloženo: Mgr. Renata Zachařová 25.10.2023 v 07:21:41

Jarmark 2022

Dopravní situace v Lipanské ulici

Vloženo: Mgr. Renata Zachařová 01.09.2023 v 10:13:01
Poslední aktualizace: Mgr. Renata Zachařová 03.10.2023 v 09:41:56

Vážení rodiče, z důvodu prací v ulici Táboritské je omezen provoz před naší školou v Lipanské ulici. Seznamte se, prosím, s touto dopravní situací a raději do Lipanské ulice nevjíždějte. Výjezd od školy je velmi problematický. Děkujeme za pochopení. Vedení školy

Oznámení o vyhlášení ředitelského volna

Vloženo: Mgr. Renata Zachařová 06.09.2023 v 11:04:40
Poslední aktualizace: Mgr. Renata Zachařová 06.09.2023 v 11:29:51

Oznamuji tímto, že na základě § 24, odst. 2, zákona č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů vyhlašuji z organizačně technických důvodů ředitelská volna naPátek 15.9. 2023 pro žáky i zaměstnance ZŠ Kolín III., Lipanská 420 a pro žáky i zaměstnance odloučeného pracoviště: Havlíčkova 42, Kolín. Důvod: organizačně - technický - přerušení dodávky vody - plánovaná odstávka v obou lokalitách, dle oznámení ENERGIE AG, Kolín ze dne 31.8.2023, oznámeno DS, č.j.:23XX0022236. Pátek 29.9.2023 pro žáky i zaměstnance školy ZŠ Lipanská 420 a pro žáky i zaměstnance odloučeného pracoviště: Havlíčkova 42, Kolín. Důvod: dlouhodobě naplánovaná jednodenní vzdělávací akce pro pedagogy školy. Mgr. Bohumil Herčík, ředitel školy                                                                                                                    

Slavnostní zahájení školního roku

Vloženo: Mgr. Renata Zachařová 09.08.2023 v 09:35:27

Slavnostní zahájení školního roku proběhne 4.9.2023.

Slavnostní rozloučení se školou

Vloženo: Mgr. Renata Zachařová 16.06.2023 v 10:51:08

21.6. se uskuteční pro žáky devátých ročníků Slavnostní rozloučení se školou. Akce proběhne ve spolupráci se SRPŠ v DDM Kolín. V průběhu slavnostního šerpování vystoupí taneční skupiny Endorlino, CrossDance a orchestr naší školy.

Kolínské sportovní dny

Vloženo: Mgr. Renata Zachařová 11.06.2023 v 18:53:32

S velkou radostí oznamujeme, že naši žáci vybojovali na Kolínských sportovních dnech krásné 2. místo. Konkurence byla veliká - jedenadvacet základních škol a cca dva tisíce sportovců. Děkujeme všem žákům za vzornou reprezentaci školy a učitelům za celoroční přípravu na toto velké sportovní klání v našem městě.                                                                                                                            Gratulujeme k tomuto mimořádnému úspěchu. 

Třídní schůzky

Vloženo: Mgr. Renata Zachařová 30.05.2023 v 07:37:26

Třídní schůzky pro rodiče budoucích 1. ročníků se konají 30.5. v 16 hodin ve školní jídelně. Těšíme se na Vás.

Bleskový sběr papíru

Vloženo: Mgr. Renata Zachařová 12.05.2023 v 08:16:03

15.5.- 19.5. proběhne bleskový sběr papíru. Sbíráme pouze papír, časopisy a  noviny, NE KARTONY. Sběr nesmí být svázán.

Velikonoční jarmark

Vloženo: Mgr. Renata Zachařová 17.03.2023 v 11:40:55

Srdečně Vás zveme na VELIKONOČNÍ JARMARK, který se bude konat v úterý 4.dubna 2023 od 15:00 hodin v prostorách naší školy. Těšit se můžete nejen na prodejní výstavu velikonočních a jarních dekorací vytvořených našimi žáky, ale také na dobroty ze školní jídelny. Těšíme se na Vás.


Strana: 1