4. Základní škola v Kolíně s klasickými třídami
a třídami s rozšířenou výukou hudební, výtvarné a tělesné výchovy

Gramotnosti na naší škole

Školní rok:

Čtenářská, mediální a jazyková gramotnost

Čtenářská gramotnost

Čtenářská gramotnost - porozumění psanému textu, používání psaného textu a přemýšlení o něm za účelem dosažení cílů jedince, rozvoje jeho vědomostí a potenciálu a za účelem aktivní účasti ve společnosti. Definice čtenářské gramotnosti se v roce 2009 neustále vyvíjela.

Postupy získávání

Čtenářská gramotnost z hlediska postupů získává pomocí:

 • obecného porozumění - čtenář o textu uvažuje jako o celku, má za úkol vystihnout hlavní myšlenku textu, vysvětlit jeho účel
 • získávání informací - čtenář vyhledává v textu požadovanou informaci
 • vytvoření interpretace - čtenář zobecňuje své prvotní dojmy a zpracovává informace logickým způsobem
 • posouzení obsahu textu - čtenář porovnává informace nacházející se v textu s informacemi z jiných zdrojů a umí obhájit vlastní názor
 • posouzení formy textu - čtenář hodnotí kvalitu napsaného textu, posuzuje stavbu textu, žánr či jazyk autora

Mediální gramotnost

Každý příjemce mediálních zpráv by se měl naučit základům mediální gramotnosti. Schopnost správně vyhodnocovat mediální sdělení je totiž v dnešní době stejně důležitá jako dovednost pracovat s informačními technologiemi.

Mediální gramotnost je soubor poznatků a dovedností, které člověku umožňují účelně a poučeně nakládat s mediální produkcí, která je mu nabízena, dovoluje mu média využívat ku svému prospěchu a dává mu nástroje, aby dokázal odhalit ty oblasti mediální produkce, které se jím snaží skrytě manipulovat.

Jedná se tedy o schopnost racionálně vyhledávat, analyzovat, objektivně a s odstupem hodnotit a i pomocí komunikační techniky dál předávat sdělení a informace z médií (novin, rozhlasu, televize, internetu).

Chceme naše žáky naučit:

 • získat a uplatnit základní poznatky o fungování a roli médií ve společnosti
 • poučeně a aktivně se zapojit do mediální komunikace, nepřejímat mediální zprávy jako hotová fakta, porovnávat obsah zprávy se svými zkušenostmi a dalšími vědomostmi o tématu a zároveň posuzovat důvěryhodnost zdrojů
 • orientovat se v nabídce mediálních produktů, aktivně vyhodnocovat informace, které média přinášejí
 • získat kritický odstup od médií, být si vědom toho, že média nezobrazují realitu tak, jaká ve skutečnosti je, být schopen rozpoznat manipulativní triky
 • využívat potenciál médií jako zdroje informací, vzdělávání i naplnění volného času

Mediální gramotnost je jednou ze součástí gramotnosti čtenářské.

Jazyková gramotnost

Jazyková gramotnost je jednou z vyšších forem základní gramotnosti a jde o pojem pro schopnost číst a psát v cizím jazyce. Jazyková gramotnost je tedy schopnost se dorozumět v jiném jazyce, než je mateřský jazyk jedince. Někdy se pojem jazyková gramotnost používá pro schopnost hovořit světovým jazykem (tedy dorozumět se v zahraničí, ve více státech).

Čtenářská, mediální a jazyková gramotnost - školní akce

Datum akceNázev akceAutor
Fotogalerie
Gramotnost
20.06.2024Dnes vaří 9.BBc. Andrea Pražáková
FIN, ČTEN+MED+JAZ, BEZP, SOC
18.06.2024
-
18.06.2024
Koncert hudebníků ze 2. C a 4. CMgr. Alena Kratochvílová
ČTEN+MED+JAZ, SOC
17.06.2024Třídní výlet 9.BBc. Andrea Pražáková
FIN, ČTEN+MED+JAZ, BEZP, SOC
14.06.2024
-
14.06.2024
Koncert hudebníků 2. stupněMgr. Lenka Dvorníková
ČTEN+MED+JAZ, SOC
13.06.2024
-
13.06.2024
Koncert hudebníků 1., 3. a 5. třídyMgr. Lenka Dvorníková
ČTEN+MED+JAZ, SOC
05.06.2024
-
05.06.2024
Zpěv hudebníků ze 4. C na radniciMgr. Alena Kratochvílová
ČTEN+MED+JAZ, BEZP, SOC
04.06.2024Cesta stříbra - 3.CMgr. Hana Schifflerová
ČTEN+MED+JAZ, PŘ, BEZP, SOC
03.06.2024
-
03.06.2024
Den dětí 2. stupeňBc. Andrea Pražáková
ICT, FIN, ČTEN+MED+JAZ, MAT, PŘ, DOP, BEZP, SOC
29.05.2024Svět hmyzuMgr. Zdenka Vančurová
ČTEN+MED+JAZ, PŘ
29.05.2024Den dětí 1. stupeň Mgr. Hana Schifflerová
ČTEN+MED+JAZ, PŘ, DOP, BEZP, SOC
29.05.2024VIII. B školní výlet - QUESTERLAND PRAHAMgr. Erika Kedrštová
ICT, ČTEN+MED+JAZ, SOC
27.05.2024Slavnostní závěrečná prezentace - Post BellumMgr. Erika Kedrštová
ICT, ČTEN+MED+JAZ, SOC
23.05.2024Slavnostní rozloučení se školouBc. Andrea Pražáková
ICT, FIN, ČTEN+MED+JAZ, BEZP, SOC
21.05.2024Výlet 7.A + 7.B - iQlandia LiberecMgr. Iva Kronusová
ICT, FIN, ČTEN+MED+JAZ, MAT, PŘ, DOP, BEZP, SOC
20.05.2024
-
24.05.2024
Škola v přírodě 3.A a 3.CMgr. Hana Schifflerová
ČTEN+MED+JAZ, PŘ, DOP, BEZP, SOC
16.05.2024Školní výlet 1.B a 3.CMgr. Hana Schifflerová
ČTEN+MED+JAZ, PŘ, BEZP, SOC
16.05.2024
-
16.05.2024
5.C zpívá v knihovně - Den matekMgr. Lenka Dvorníková
ČTEN+MED+JAZ, BEZP, SOC
14.05.2024
-
14.05.2024
Exkurze 2. A, 2. B, 2. C, 3. A: Tradiční loutkové divadlo Zvoneček PrahaMgr. Barbora Poláková
ČTEN+MED+JAZ, DOP, BEZP, SOC
14.05.2024KMD - Antigona (antika pro teenegery)Mgr. Iva Kronusová
ČTEN+MED+JAZ, SOC
10.05.2024
-
10.05.2024
4.C na dopravním hřištiMgr. Lenka Dvorníková
ČTEN+MED+JAZ, DOP, BEZP, SOC
09.05.2024
-
09.05.2024
Výlet 4.C do PoděbradMgr. Lenka Dvorníková
FIN, ČTEN+MED+JAZ, MAT, PŘ, DOP, BEZP, SOC
27.04.2024Ledečský taneční pohárMgr. Martina Arltová
ČTEN+MED+JAZ, DOP, BEZP, SOC
15.04.2024Státní přijímací zkouška pro žáky 9. ročníků - 2. řádný termínMgr. Iva Kronusová
ČTEN+MED+JAZ, MAT, SOC
12.04.2024Státní přijímací zkouška pro žáky 9. ročníků - 1. řádný termínMgr. Iva Kronusová
ČTEN+MED+JAZ, MAT, SOC
11.04.2024Dětská scéna - okresní kolo recitační soutěže (2. - 5. ročníky)Mgr. Gabriela Karpíšková
ČTEN+MED+JAZ, DOP, BEZP
10.04.2024Dětská scéna - okresní kolo recitační soutěže (6. - 9. ročníky)Mgr. Gabriela Karpíšková
ČTEN+MED+JAZ, BEZP, SOC
09.04.2024Krajské kolo dějepisné olympiádyMgr. Erika Kedrštová
ČTEN+MED+JAZ, SOC
08.04.2024Knihovna Kolín - 2. CMgr. Gabriela Karpíšková
ČTEN+MED+JAZ, BEZP, SOC
08.04.2024
-
12.04.2024
Poznáváme ekosystémy ve VlašimiMgr. Zdenka Vančurová
ČTEN+MED+JAZ, MAT, PŘ, BEZP, SOC
22.03.2024JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH ( Příběhy bezpráví) - Život v socialistickém ČSR Mgr. Erika Kedrštová
ČTEN+MED+JAZ, SOC
20.03.2024Přijímačky nanečisto - miniprojektMgr. Iva Kronusová
ČTEN+MED+JAZ, MAT, SOC
19.03.2024Exkurze Kouřim - 2. CMgr. Gabriela Karpíšková
ČTEN+MED+JAZ, PŘ, DOP, BEZP, SOC
19.03.2024Biologická olymiádaMgr. Petra Sikáčková
ČTEN+MED+JAZ, PŘ, SOC
13.03.2024Recitační soutěžMgr. Gabriela Karpíšková
ČTEN+MED+JAZ, BEZP, SOC
12.03.2024Branný kurz 1. stupeň Mgr. Hana Schifflerová
ICT, ČTEN+MED+JAZ, PŘ, DOP, BEZP, SOC
12.03.2024POKOS + Branný kurz 2. stupněMgr. Martina Svobodová
ČTEN+MED+JAZ, PŘ, BEZP, SOC
09.03.2024KMD - Amberville - Plyšoví gangsteřiMgr. Iva Kronusová
ČTEN+MED+JAZ, SOC
05.03.2024Anglické divadloBc. Andrea Pražáková
ČTEN+MED+JAZ, SOC
05.03.2024Abeceda peněz - 2. CMgr. Gabriela Karpíšková
ICT, FIN, ČTEN+MED+JAZ, BEZP, SOC
04.03.2024
-
04.03.2024
Okresní kolo olympiády v německém jazyceBc. Lenka Bínová
ČTEN+MED+JAZ, SOC
22.02.2024
-
22.02.2024
IV.C - ekologický vzdělávací pořad Tonda ObalMgr. Lenka Dvorníková
FIN, ČTEN+MED+JAZ, BEZP
22.02.2024
-
22.02.2024
Koncert hudebníků 2. stupněMgr. Lenka Dvorníková
ČTEN+MED+JAZ, SOC
21.02.2024Institut Paměti národa Pardubice - Tichá svědectvíMgr. Erika Kedrštová
ICT, ČTEN+MED+JAZ, BEZP, SOC
21.02.2024Jak správně naložit s penězi - 5.CMgr. Hana Schifflerová
ICT, FIN, ČTEN+MED+JAZ, MAT, PŘ, DOP, BEZP, SOC
20.02.2024Jak správně naložit s penězi - 5.B, 5.AMgr. Hana Schifflerová
ICT, FIN, ČTEN+MED+JAZ, MAT, PŘ, DOP, BEZP, SOC
19.02.2024Jak natočit pamětníka - workshopMgr. Erika Kedrštová
ICT, ČTEN+MED+JAZ, BEZP, SOC
16.02.2024Buďme kamarádi - 1. A,BMgr. Hana Schifflerová
ČTEN+MED+JAZ, PŘ, DOP, BEZP, SOC
14.02.2024Jak správně využívat IT a média? 4.B, 4.CMgr. Hana Schifflerová
ICT, ČTEN+MED+JAZ, PŘ, DOP, BEZP, SOC
13.02.2024Jak překonat starosti ve škole? 3.C, Jak správně využívat IT a média - 4.A Mgr. Hana Schifflerová
ICT, ČTEN+MED+JAZ, PŘ, DOP, BEZP, SOC
12.02.2024Chemická olympiáda - školní koloMgr. Zuzana Váňová
ČTEN+MED+JAZ, MAT, PŘ, BEZP
09.02.2024Jak překonat starosti ve škole? 3.B, 3.AMgr. Hana Schifflerová
ČTEN+MED+JAZ, PŘ, DOP, BEZP, SOC
07.02.2024Buďme kamarádi - 1. C, Jak se chránit v nebezpečných situacích - 2.BMgr. Hana Schifflerová
ČTEN+MED+JAZ, PŘ, DOP, BEZP, SOC
06.02.2024Jak se chránit v nebezpečných situacích - 2.A,CMgr. Hana Schifflerová
ČTEN+MED+JAZ, PŘ, DOP, BEZP, SOC
06.02.2024Petr Brandl - Příběh bohéma, výstavaMgr. Erika Kedrštová
ICT, ČTEN+MED+JAZ, SOC
06.02.2024
-
06.02.2024
Dopravní výchova - IV.CMgr. Lenka Dvorníková
ČTEN+MED+JAZ, DOP, BEZP, SOC
05.02.2024Konverzační soutěž - anglický jazykBc. Andrea Pražáková
ČTEN+MED+JAZ, SOC
01.02.2024Post Bellum - motivační hodinaMgr. Erika Kedrštová
ICT, ČTEN+MED+JAZ, SOC
01.02.2024Okresní kolo Olympiády v českém jazyceMgr. Iva Kronusová
ČTEN+MED+JAZ, SOC
27.01.2024KMD - muzikál GalileoMgr. Iva Kronusová
FIN, ČTEN+MED+JAZ, BEZP, SOC
17.01.2024Dějepisná olympiáda - okresní koloMgr. Erika Kedrštová
ČTEN+MED+JAZ
08.01.2024
-
08.01.2024
Divadelní představení Dancing QueenMgr. Alena Kratochvílová
ČTEN+MED+JAZ
22.12.2023Návštěva kina - 2. stupeň - Ani ve snu!Mgr. Iva Kronusová
FIN, ČTEN+MED+JAZ, BEZP, SOC
17.12.2023
-
17.12.2023
Otevřená ulice - koncert hudebníků 4.C a 5.C v chrámu sv. BartolomějeMgr. Lenka Dvorníková
ČTEN+MED+JAZ, SOC
14.12.2023
-
14.12.2023
Pod křídly Vánoc - koncert Patrika Stoupy s pěveckým sborem naší školyMgr. Lenka Dvorníková
ČTEN+MED+JAZ, SOC
13.12.2023
-
13.12.2023
Vánoční koncert hudebníků ze 3.C a 5.CMgr. Lenka Dvorníková
ČTEN+MED+JAZ, SOC
11.12.2023Pasování na čtenáře 1. CMgr. Ivana Novotná
ČTEN+MED+JAZ, SOC
06.12.2023Vyhlášení vítězů literární soutěže Macharovo peroMgr. Iva Kronusová
ČTEN+MED+JAZ, SOC
06.12.2023Adventní zájezdMgr. Zdenka Vančurová
ČTEN+MED+JAZ, PŘ, BEZP
05.12.2023
-
05.12.2023
Mikuláš Bc. Andrea Pražáková
ČTEN+MED+JAZ, BEZP, SOC
03.12.2023
-
03.12.2023
Rozsvícení vánočního stromu na Karlově náměstí se sborem 5.CMgr. Lenka Dvorníková
ČTEN+MED+JAZ, SOC
01.12.2023Vánoční příběh - exkurze 2.B,3.A,CMgr. Hana Schifflerová
FIN, ČTEN+MED+JAZ, PŘ, DOP, BEZP, SOC
30.11.2023
-
30.11.2023
Zkouška hudebníků s MhFKMgr. Alena Kratochvílová
ČTEN+MED+JAZ
23.11.2023Vánoční jarmarkMgr. Hana Schifflerová
FIN, ČTEN+MED+JAZ, PŘ, BEZP, SOC
16.11.2023Měsíc filmu na školách - 17. listopad 1989Mgr. Erika Kedrštová
ČTEN+MED+JAZ, SOC
06.11.2023Dancing QueenMgr. Hana Schifflerová
ČTEN+MED+JAZ, BEZP, SOC
31.10.2023Ukončení školního kola literární soutěže Macharovo peroMgr. Iva Kronusová
ICT, ČTEN+MED+JAZ, SOC
25.10.2023
-
25.10.2023
Výlet 4.B a 4.C do Pardubického krajeMgr. Lenka Dvorníková
FIN, ČTEN+MED+JAZ, MAT, PŘ, DOP, BEZP, SOC
23.10.2023Branný kurz 1. stupeňMgr. Hana Schifflerová
ČTEN+MED+JAZ, PŘ, DOP, BEZP, SOC
13.10.2023Testování SCIO - 9. B - OSPMgr. Iva Kronusová
ICT, ČTEN+MED+JAZ, SOC
12.10.2023Testování SCIO - 9. C - AJMgr. Iva Kronusová
ICT, ČTEN+MED+JAZ, SOC
11.10.2023Testování SCIO - 9. A - OSP, 9.C - OSPMgr. Iva Kronusová
ICT, ČTEN+MED+JAZ, SOC
10.10.2023Soutěž Mladý chemik - školní kolo 9.roč.Mgr. Zuzana Váňová
ČTEN+MED+JAZ, MAT, PŘ
10.10.2023Exkurze do ZOO Praha 2.B, 3.A,CMgr. Hana Schifflerová
ČTEN+MED+JAZ, PŘ, BEZP, SOC
09.10.2023Testování SCIO - 9. B - AJMgr. Iva Kronusová
ICT, ČTEN+MED+JAZ, SOC
06.10.2023Testování SCIO - 9. A - ČJ, 9.B - ČJMgr. Iva Kronusová
ICT, ČTEN+MED+JAZ, SOC
05.10.2023Testování SCIO - 9. C - ČJMgr. Iva Kronusová
ICT, ČTEN+MED+JAZ, SOC
05.10.2023Beseda se spisovatelem Janem Opatřilem Mgr. Hana Schifflerová
ČTEN+MED+JAZ, PŘ, SOC
04.10.2023Dopravní výchova 5.CMgr. Zdenka Vančurová
ČTEN+MED+JAZ, DOP, BEZP, SOC
04.10.2023Testování SCIO - 9. B - M, 9.C - M, 9.A - MMgr. Iva Kronusová
ICT, ČTEN+MED+JAZ, MAT, SOC
02.10.2023Testování SCIO - 9. A - AJMgr. Iva Kronusová
ICT, ČTEN+MED+JAZ, SOC
27.09.2023
-
27.09.2023
Evropský den jazykůBc. Andrea Pražáková
ICT, ČTEN+MED+JAZ, SOC
25.09.2023Testování SCIO - 6. A - OSP, 6.B - ČJMgr. Iva Kronusová
ICT, ČTEN+MED+JAZ, SOC
22.09.2023Testování SCIO - 6. A - ČJMgr. Iva Kronusová
ICT, ČTEN+MED+JAZ, SOC
21.09.2023Testování SCIO - 6. A - M, 6.B - AJMgr. Iva Kronusová
ICT, ČTEN+MED+JAZ, MAT, SOC
20.09.2023Testování SCIO - 6. A - AJ, 6. B - OSPMgr. Iva Kronusová
ICT, ČTEN+MED+JAZ, SOC
19.09.2023Testování SCIO - 6. B - MMgr. Iva Kronusová
ICT, ČTEN+MED+JAZ, MAT, SOC

Dopravní gramotnost

Dopravní výchova patří mezi klíčové aktivity v oblasti bezpečnosti silničního provozu. Od září 2013 vstupuje prostřednictvím školních vzdělávacích programů do výuky na všech základních školách ČR, a to na prvním i druhém stupni.

Dopravní výchova je zaměřena na předávání jak teoretických znalostí, tak i praktických dovedností dětí. Kvalitně pojatá dopravní výchova hraje významnou roli při budování hodnotového žebříčku dětí a mládeže a významně ovlivňuje jejich postoje, jako budoucích účastníků silničního provozu.

Dopravní výchova na naší škole je zařazována v souladu se školním vzdělávacím programem do vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět a Člověk a jeho zdraví, dále do různých předmětů, jako např. prvouka, výchova ke zdraví, rodinná výchova apod.

Naše žáky chceme naučit:

 • Bezpečnému chování v silničním provozu v roli chodce a cyklisty
 • Předcházení rizikovým situacím v dopravě a dopravních prostředcích
 • Přivolání pomoci v případě ohrožení fyzického a duševního zdraví
 • Obezřetné chování při setkání s neznámými jedinci
 • Bezpečné způsoby pohybu a chování v silničním provozu při cestě do školy a ze školy
 • Vhodná a nevhodná místa pro hru
 • Znalost dopravních značek
 • Znalost základních ochranných prvků v silniční dopravě v roli chodce a cyklisty a cíleně je používat
 • Znalost integrovaného záchranného systému

Dopravní gramotnost - školní akce

Datum akceNázev akceAutor
Fotogalerie
Gramotnost
21.07.2024
-
26.07.2024
Letní taneční soustředěníMgr. Martina Arltová
DOP, BEZP, SOC
08.06.2024Havlíčkův Brod s EndorlinemMgr. Martina Arltová
DOP, BEZP, SOC
07.06.2024Školní výlet 8.CIng. Barbora Tafelová
DOP, SOC
03.06.2024
-
03.06.2024
Den dětí 2. stupeňBc. Andrea Pražáková
ICT, FIN, ČTEN+MED+JAZ, MAT, PŘ, DOP, BEZP, SOC
31.05.2024
-
31.05.2024
Výlet 9. C do PrahyMgr. Alena Kratochvílová
FIN, DOP, BEZP, SOC
30.05.2024
-
30.05.2024
Výlet 9.B do PrahyBc. Andrea Pražáková
ICT, FIN, DOP, BEZP, SOC
30.05.2024Taneční večerMgr. Martina Arltová
DOP, BEZP, SOC
29.05.2024Den dětí 1. stupeň Mgr. Hana Schifflerová
ČTEN+MED+JAZ, PŘ, DOP, BEZP, SOC
22.05.2024
-
22.05.2024
6.A, 6.B Výlet do JumpAreny ZličínMgr. Lucie Makydová
FIN, MAT, DOP, BEZP, SOC
22.05.2024Krajské finále Středočeský taneční pohárMgr. Martina Arltová
DOP, BEZP, SOC
21.05.2024Výlet 7.A + 7.B - iQlandia LiberecMgr. Iva Kronusová
ICT, FIN, ČTEN+MED+JAZ, MAT, PŘ, DOP, BEZP, SOC
20.05.2024
-
24.05.2024
Škola v přírodě 3.A a 3.CMgr. Hana Schifflerová
ČTEN+MED+JAZ, PŘ, DOP, BEZP, SOC
17.05.2024Česko se hýbeMgr. Martina Arltová
DOP, BEZP, SOC
14.05.2024
-
14.05.2024
Exkurze 2. A, 2. B, 2. C, 3. A: Tradiční loutkové divadlo Zvoneček PrahaMgr. Barbora Poláková
ČTEN+MED+JAZ, DOP, BEZP, SOC
11.05.2024Čelákovice - soutěžMgr. Martina Arltová
DOP, BEZP, SOC
10.05.2024
-
10.05.2024
4.C na dopravním hřištiMgr. Lenka Dvorníková
ČTEN+MED+JAZ, DOP, BEZP, SOC
09.05.2024
-
09.05.2024
Výlet 4.C do PoděbradMgr. Lenka Dvorníková
FIN, ČTEN+MED+JAZ, MAT, PŘ, DOP, BEZP, SOC
27.04.2024Ledečský taneční pohárMgr. Martina Arltová
ČTEN+MED+JAZ, DOP, BEZP, SOC
11.04.2024Dětská scéna - okresní kolo recitační soutěže (2. - 5. ročníky)Mgr. Gabriela Karpíšková
ČTEN+MED+JAZ, DOP, BEZP
05.04.2024Středočeský taneční pohárMgr. Martina Arltová
DOP, BEZP, SOC
27.03.2024
-
27.03.2024
6.A, 6.B Exkurze na vodní elektrárnu v Hradci Králové.Mgr. Lucie Makydová
FIN, MAT, PŘ, DOP, BEZP, SOC
19.03.2024Osecká laťkaMgr. Petra Sikáčková
DOP, BEZP, SOC
19.03.2024Exkurze Kouřim - 2. CMgr. Gabriela Karpíšková
ČTEN+MED+JAZ, PŘ, DOP, BEZP, SOC
12.03.2024Branný kurz 1. stupeň Mgr. Hana Schifflerová
ICT, ČTEN+MED+JAZ, PŘ, DOP, BEZP, SOC
09.03.2024Taneční soutěž Světlá nad SázavouMgr. Martina Arltová
DOP, BEZP, SOC
21.02.2024Jak správně naložit s penězi - 5.CMgr. Hana Schifflerová
ICT, FIN, ČTEN+MED+JAZ, MAT, PŘ, DOP, BEZP, SOC
20.02.2024Jak správně naložit s penězi - 5.B, 5.AMgr. Hana Schifflerová
ICT, FIN, ČTEN+MED+JAZ, MAT, PŘ, DOP, BEZP, SOC
16.02.2024Buďme kamarádi - 1. A,BMgr. Hana Schifflerová
ČTEN+MED+JAZ, PŘ, DOP, BEZP, SOC
14.02.2024Jak správně využívat IT a média? 4.B, 4.CMgr. Hana Schifflerová
ICT, ČTEN+MED+JAZ, PŘ, DOP, BEZP, SOC
13.02.2024Jak překonat starosti ve škole? 3.C, Jak správně využívat IT a média - 4.A Mgr. Hana Schifflerová
ICT, ČTEN+MED+JAZ, PŘ, DOP, BEZP, SOC
09.02.2024Jak překonat starosti ve škole? 3.B, 3.AMgr. Hana Schifflerová
ČTEN+MED+JAZ, PŘ, DOP, BEZP, SOC
07.02.2024Buďme kamarádi - 1. C, Jak se chránit v nebezpečných situacích - 2.BMgr. Hana Schifflerová
ČTEN+MED+JAZ, PŘ, DOP, BEZP, SOC
06.02.2024Jak se chránit v nebezpečných situacích - 2.A,CMgr. Hana Schifflerová
ČTEN+MED+JAZ, PŘ, DOP, BEZP, SOC
06.02.2024
-
06.02.2024
Dopravní výchova - IV.CMgr. Lenka Dvorníková
ČTEN+MED+JAZ, DOP, BEZP, SOC
03.02.2024Taneční soutěž O stoduleckou růžiMgr. Martina Arltová
DOP, BEZP, SOC
14.01.2024
-
20.01.2024
Lyžařský kurz 7. ročníkůMgr. Petra Sikáčková
DOP, BEZP, SOC
12.12.2023
-
12.12.2023
Mladý chemik - okresní koloMgr. Zuzana Váňová
PŘ, DOP, BEZP
01.12.2023Vánoční příběh - exkurze 2.B,3.A,CMgr. Hana Schifflerová
FIN, ČTEN+MED+JAZ, PŘ, DOP, BEZP, SOC
16.11.2023Veletrh řemeselMgr. Martina Arltová
DOP, BEZP, SOC
25.10.2023
-
25.10.2023
Výlet 4.B a 4.C do Pardubického krajeMgr. Lenka Dvorníková
FIN, ČTEN+MED+JAZ, MAT, PŘ, DOP, BEZP, SOC
23.10.2023Branný kurz 1. stupeňMgr. Hana Schifflerová
ČTEN+MED+JAZ, PŘ, DOP, BEZP, SOC
23.10.2023Cvičení v přírodě IV.ABc. Dominika Kozáková
PŘ, DOP, BEZP, SOC
10.10.2023Cvičení v přírodě 2. AMgr. Barbora Poláková
PŘ, DOP, BEZP, SOC
09.10.2023
-
10.10.2023
Přehlídka školMgr. Martina Arltová
DOP, BEZP, SOC
04.10.2023Dopravní výchova 5.CMgr. Zdenka Vančurová
ČTEN+MED+JAZ, DOP, BEZP, SOC
26.09.2023Okresní kolo v přespolním běhuMgr. Petra Sikáčková
DOP, BEZP, SOC
16.09.2023Vystoupení Endorlino v PolepechMgr. Martina Arltová
DOP, BEZP, SOC
09.09.2023Vystoupení Endorlina Velký OsekMgr. Martina Arltová
DOP, BEZP, SOC

Finanční gramotnost

Finanční gramotnost je schopnost číst, analyzovat a spravovat osobní finanční podmínky, které mají dopad na materiální zajištění jedince. Obsahuje schopnost orientovat se ve finančních rozhodnutích, probírat témata peněz a finančních záležitostí bez (či navzdory) pocitu nepohodlí, plánovat budoucnost a kompetentně reagovat na životní události, které mají dopad na každodenní finanční rozhodnutí, včetně událostí vyplývající z běžného stavu ekonomiky.

Oblasti finanční gramotnosti

Peníze umožnili člověku velice složitou dělbu práce. V lidské společnosti 21. století je takřka každé rozhodnutí člověka ovlivněno nebo spojeno s jeho finanční situací a financemi. Pokud se člověk má dobře orientovat v tomto světě, musí obsáhnout široký záběr znalostí a dovedností přímo i nepřímo navázaných na finance.

Finanční gramotnost obsahuje následující oblasti

 • vědomí toho, co to jsou peníze a jaká je jejich reálná hodnota
 • co to je cashflow a jeho význam pro osobní finance
 • jak získávat peníze:
  1. rozdíl mezi zaměstnáním a podnikáním
  2. co to je dluh a úroky - rozlišovat mezi špatným dluhem a dobrým dluhem
 • jak si zachovat peníze:
  1. co to je inflace a jak se proti ní chránit
  2. co to jsou daně a jak na nich ušetřit
 • jak utrácet peníze:
  1. jestli mi utracené peníze vydělají další peníze nebo ne
  2. základní orientace v osobních investicích
 • sestavení a dodržení osobního finančního plánu do budoucna

Finanční gramotnost - školní akce

Datum akceNázev akceAutor
Fotogalerie
Gramotnost
20.06.2024Dnes vaří 9.BBc. Andrea Pražáková
FIN, ČTEN+MED+JAZ, BEZP, SOC
18.06.20247.B Finanční gramotnost - osobní finance. Jak zacházet s penězi. Ing. Barbora Tafelová
FIN
17.06.2024Třídní výlet 9.BBc. Andrea Pražáková
FIN, ČTEN+MED+JAZ, BEZP, SOC
03.06.2024
-
03.06.2024
Den dětí 2. stupeňBc. Andrea Pražáková
ICT, FIN, ČTEN+MED+JAZ, MAT, PŘ, DOP, BEZP, SOC
31.05.2024
-
31.05.2024
Výlet 9. C do PrahyMgr. Alena Kratochvílová
FIN, DOP, BEZP, SOC
30.05.2024Preventivní program - 6.ročníkMgr. Zuzana Mejdrová
FIN, SOC
30.05.2024
-
30.05.2024
Výlet 9.B do PrahyBc. Andrea Pražáková
ICT, FIN, DOP, BEZP, SOC
23.05.2024Slavnostní rozloučení se školouBc. Andrea Pražáková
ICT, FIN, ČTEN+MED+JAZ, BEZP, SOC
22.05.2024
-
22.05.2024
6.A, 6.B Výlet do JumpAreny ZličínMgr. Lucie Makydová
FIN, MAT, DOP, BEZP, SOC
21.05.2024Výlet 7.A + 7.B - iQlandia LiberecMgr. Iva Kronusová
ICT, FIN, ČTEN+MED+JAZ, MAT, PŘ, DOP, BEZP, SOC
09.05.2024
-
09.05.2024
Výlet 4.C do PoděbradMgr. Lenka Dvorníková
FIN, ČTEN+MED+JAZ, MAT, PŘ, DOP, BEZP, SOC
23.04.2024Finanční gramotnost: Spotřeba a rozpočet 5.BIng. Barbora Tafelová
FIN
23.04.2024Finanční gramotnost: Spotřeba a rozpočet 6.BIng. Barbora Tafelová
FIN
23.04.2024Finanční gramotnost: Spotřeba a rozpočet 4.AIng. Barbora Tafelová
FIN
18.04.2024Beseda od EFPY - Finanční gramotnost pro žáky 8.ročníkůIng. Barbora Tafelová
FIN, MAT
18.04.2024Beseda od EFPY - Finanční gramotnost pro žáky 9.ročníkůIng. Barbora Tafelová
FIN, MAT
03.04.2024Matematická olympiáda 6-8.ročník - okresní koloIng. Barbora Tafelová
FIN, MAT
27.03.2024
-
27.03.2024
6.A, 6.B Exkurze na vodní elektrárnu v Hradci Králové.Mgr. Lucie Makydová
FIN, MAT, PŘ, DOP, BEZP, SOC
22.03.2024Matematický klokan 2.-9.ročníkIng. Barbora Tafelová
FIN, MAT
05.03.2024Abeceda peněz - 2. CMgr. Gabriela Karpíšková
ICT, FIN, ČTEN+MED+JAZ, BEZP, SOC
22.02.2024
-
22.02.2024
IV.C - ekologický vzdělávací pořad Tonda ObalMgr. Lenka Dvorníková
FIN, ČTEN+MED+JAZ, BEZP
21.02.2024Jak správně naložit s penězi - 5.CMgr. Hana Schifflerová
ICT, FIN, ČTEN+MED+JAZ, MAT, PŘ, DOP, BEZP, SOC
20.02.2024Jak správně naložit s penězi - 5.B, 5.AMgr. Hana Schifflerová
ICT, FIN, ČTEN+MED+JAZ, MAT, PŘ, DOP, BEZP, SOC
04.02.2024
-
04.03.2024
13. ročník Soutěže Finanční gramotnost - krajské koloIng. Barbora Tafelová
FIN
27.01.2024KMD - muzikál GalileoMgr. Iva Kronusová
FIN, ČTEN+MED+JAZ, BEZP, SOC
24.01.2024Matematická olympiáda 9.ročník - okresní koloIng. Barbora Tafelová
FIN, MAT
24.01.2024Matematická olympiáda 9.ročník - okresní koloIng. Barbora Tafelová
FIN, MAT
17.01.2024Preventivní programy IV.C a V.AMgr. Zuzana Mejdrová
FIN, SOC
22.12.2023
-
19.01.2024
Matematická olympiáda 6.-9.ročníkIng. Barbora Tafelová
FIN, MAT
22.12.2023Návštěva kina - 2. stupeň - Ani ve snu!Mgr. Iva Kronusová
FIN, ČTEN+MED+JAZ, BEZP, SOC
01.12.2023Vánoční příběh - exkurze 2.B,3.A,CMgr. Hana Schifflerová
FIN, ČTEN+MED+JAZ, PŘ, DOP, BEZP, SOC
23.11.2023Vánoční jarmarkMgr. Hana Schifflerová
FIN, ČTEN+MED+JAZ, PŘ, BEZP, SOC
13.11.2023
-
13.11.2023
Revolution Train - 7.A,BMgr. Zuzana Mejdrová
FIN, SOC
01.11.2023
-
30.11.2023
Filipův pohár – finanční gramotnost od ČSOBIng. Barbora Tafelová
FIN
31.10.2023
-
20.12.2023
13. ročník Soutěže Finanční gramotnostIng. Barbora Tafelová
FIN
25.10.2023
-
25.10.2023
Výlet 4.B a 4.C do Pardubického krajeMgr. Lenka Dvorníková
FIN, ČTEN+MED+JAZ, MAT, PŘ, DOP, BEZP, SOC
20.10.2023Podzimní sběrová kampaňMgr. Zdenka Vančurová
FIN, PŘ, BEZP

ICT gramotnost

ICT gramotností, gramotností v oblasti informačních a komunikačních technologií, rozumíme soubor kompetencí, které jedinec potřebuje, aby byl schopen se rozhodnout jak, kdy a proč použít dostupné ICT a poté je účelně použít při řešení různých situací při učení i v životě v měnícím se světě.

ICT gramotnost zahrnuje:

 • praktické dovednosti a vědomosti, které jedinci umožňují s porozuměním a účinně používat jednotlivé ICT,
 • schopnost s využitím ICT shromáždit, analyzovat, kriticky vyhodnotit a použít informace,
 • schopnost využít ICT v různých kontextech a k různým účelům na základě porozumění pojmům, konceptům, systémům a operacím z oblasti ICT,
 • vědomosti, dovednosti, schopnosti, postoje a hodnoty, které vedou k zodpovědnému a bezpečnému využití ICT,
 • schopnost přijímat nové podněty v oblasti ICT a kriticky je posuzovat, porozumění rychlému vývoji technologií, jejich významu pro osobní rozvoj a jejich vlivu na společnost,
 • primární prevenci rizikového chování.

Bezpečnost na internetu a důležité kontakty

Weby určené pedagogům, žákům i rodičům a v podstatě každému, kdo se chce dozvědět více o bezpečnosti na internetu:

Linka bezpečí 116 111
Rodičovská linka 840 111 234
Dětské krizové centrum 241 484 149
777 715 215
Poradna e-bezpečí www.napisnam.cz

Informační systémy školy

 • www.4zskolin.cz -- internetová prezentace školy, snadno dostupné informace, rozvrh hodin a hodnocení žáků v systému lipanska.edupage.org,
 • Školní knihovna - informace o školní knihovně - půjčovní doba, aktuální seznam půjčených a nepůjčených knih, statistiky

ICT gramotnost - školní akce

Datum akceNázev akceAutor
Fotogalerie
Gramotnost
03.06.2024
-
03.06.2024
Den dětí 2. stupeňBc. Andrea Pražáková
ICT, FIN, ČTEN+MED+JAZ, MAT, PŘ, DOP, BEZP, SOC
30.05.2024
-
30.05.2024
Výlet 9.B do PrahyBc. Andrea Pražáková
ICT, FIN, DOP, BEZP, SOC
29.05.2024VIII. B školní výlet - QUESTERLAND PRAHAMgr. Erika Kedrštová
ICT, ČTEN+MED+JAZ, SOC
27.05.2024Slavnostní závěrečná prezentace - Post BellumMgr. Erika Kedrštová
ICT, ČTEN+MED+JAZ, SOC
23.05.2024Slavnostní rozloučení se školouBc. Andrea Pražáková
ICT, FIN, ČTEN+MED+JAZ, BEZP, SOC
21.05.2024Výlet 7.A + 7.B - iQlandia LiberecMgr. Iva Kronusová
ICT, FIN, ČTEN+MED+JAZ, MAT, PŘ, DOP, BEZP, SOC
25.04.2024Projektový den ZeměMgr. Zdenka Vančurová
ICT, PŘ, BEZP, SOC
24.04.2024
-
25.04.2024
Den ZeměMgr. Zdenka Vančurová
ICT, PŘ, SOC
12.03.2024Branný kurz 1. stupeň Mgr. Hana Schifflerová
ICT, ČTEN+MED+JAZ, PŘ, DOP, BEZP, SOC
05.03.2024Abeceda peněz - 2. CMgr. Gabriela Karpíšková
ICT, FIN, ČTEN+MED+JAZ, BEZP, SOC
21.02.2024Institut Paměti národa Pardubice - Tichá svědectvíMgr. Erika Kedrštová
ICT, ČTEN+MED+JAZ, BEZP, SOC
21.02.2024Jak správně naložit s penězi - 5.CMgr. Hana Schifflerová
ICT, FIN, ČTEN+MED+JAZ, MAT, PŘ, DOP, BEZP, SOC
20.02.2024Jak správně naložit s penězi - 5.B, 5.AMgr. Hana Schifflerová
ICT, FIN, ČTEN+MED+JAZ, MAT, PŘ, DOP, BEZP, SOC
19.02.2024Jak natočit pamětníka - workshopMgr. Erika Kedrštová
ICT, ČTEN+MED+JAZ, BEZP, SOC
14.02.2024Jak správně využívat IT a média? 4.B, 4.CMgr. Hana Schifflerová
ICT, ČTEN+MED+JAZ, PŘ, DOP, BEZP, SOC
13.02.2024Jak překonat starosti ve škole? 3.C, Jak správně využívat IT a média - 4.A Mgr. Hana Schifflerová
ICT, ČTEN+MED+JAZ, PŘ, DOP, BEZP, SOC
06.02.2024Petr Brandl - Příběh bohéma, výstavaMgr. Erika Kedrštová
ICT, ČTEN+MED+JAZ, SOC
01.02.2024Post Bellum - motivační hodinaMgr. Erika Kedrštová
ICT, ČTEN+MED+JAZ, SOC
23.01.2024Preventivní program - VI.A, VI.BMgr. Zuzana Mejdrová
ICT, SOC
31.10.2023Ukončení školního kola literární soutěže Macharovo peroMgr. Iva Kronusová
ICT, ČTEN+MED+JAZ, SOC
13.10.2023Testování SCIO - 9. B - OSPMgr. Iva Kronusová
ICT, ČTEN+MED+JAZ, SOC
12.10.2023Testování SCIO - 9. C - AJMgr. Iva Kronusová
ICT, ČTEN+MED+JAZ, SOC
11.10.2023Testování SCIO - 9. A - OSP, 9.C - OSPMgr. Iva Kronusová
ICT, ČTEN+MED+JAZ, SOC
09.10.2023Testování SCIO - 9. B - AJMgr. Iva Kronusová
ICT, ČTEN+MED+JAZ, SOC
06.10.2023Testování SCIO - 9. A - ČJ, 9.B - ČJMgr. Iva Kronusová
ICT, ČTEN+MED+JAZ, SOC
05.10.2023Testování SCIO - 9. C - ČJMgr. Iva Kronusová
ICT, ČTEN+MED+JAZ, SOC
04.10.2023Testování SCIO - 9. B - M, 9.C - M, 9.A - MMgr. Iva Kronusová
ICT, ČTEN+MED+JAZ, MAT, SOC
02.10.2023Testování SCIO - 9. A - AJMgr. Iva Kronusová
ICT, ČTEN+MED+JAZ, SOC
27.09.2023
-
27.09.2023
Evropský den jazykůBc. Andrea Pražáková
ICT, ČTEN+MED+JAZ, SOC
25.09.2023Testování SCIO - 6. A - OSP, 6.B - ČJMgr. Iva Kronusová
ICT, ČTEN+MED+JAZ, SOC
22.09.2023Testování SCIO - 6. A - ČJMgr. Iva Kronusová
ICT, ČTEN+MED+JAZ, SOC
21.09.2023Testování SCIO - 6. A - M, 6.B - AJMgr. Iva Kronusová
ICT, ČTEN+MED+JAZ, MAT, SOC
20.09.2023Testování SCIO - 6. A - AJ, 6. B - OSPMgr. Iva Kronusová
ICT, ČTEN+MED+JAZ, SOC
19.09.2023Testování SCIO - 6. B - MMgr. Iva Kronusová
ICT, ČTEN+MED+JAZ, MAT, SOC

Matematická gramotnost

Matematická gramotnost je schopnost jedince poznat a pochopit roli, kterou hraje matematika ve světě, dělat dobře podložené úsudky a proniknout do matematiky tak, aby splňovala jeho životní potřeby.

Úroveň matematické gramotnosti se projeví, když matematické znalosti a dovednosti jsou používány k řešení problémů těch každodenních a jednoduchých až po neobvyklé a složité.

Rozlišujeme tři složky matematické gramotnosti:

 1. SITUACE A KONTEXTY - problémy, které mají žáci řešit a aplikovat tak získané vědomosti a dovednosti.
 2. KOMPETENCE, které se uplatňují při řešení problémů:
  1. Matematické uvažování - schopnost dát otázku, znát odpověď
  2. Matematická argumentace - schopnost rozlišovat předpoklady a závěry
  3. Matematická komunikace - schopnost rozumět písemným i ústním matematickým sdělením a vyjadřovat se jednoznačně a srozumitelně
  4. Modelování - zahrnuje schopnost porozumět matematickým modelům reálných situací
  5. Vymezování problémů a jejich řešení - schopnost rozpoznat a formulovat matematické problémy a řešit je
  6. Užívání matematického jazyka - schopnost pracovat s výrazy obsahujícími symboly a používání proměnné a provádění výpočtů
  7. Užívání pomůcek a nástrojů - znalost pomůcek a nástrojů, které mohou pomoci při matematické činnosti
 3. MATEMATICKÝ OBSAH tvořený strukturami a pojmy nutnými k formulaci matematické podstaty problémů:
  1. Kvantita - význam čísel, velikost čísel, počítání zpaměti a odhady
  2. Prostor a tvar - orientace v prostoru, rovinné a prostorivé útvary, konstrukce a zobrazování útvarů
  3. Změna a vztahy - závislost, proměnná, typy funkcí, rovnice, nerovnice, dělitelnost, grafy, tabulky, vyjádření vztahů
  4. Neurčitost - sběr dat, prezentace, znázorňování dat, pravděpodobnost a vyvozování závěrů

Matematické vzdělávání má žákům poskytovat vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém životě. Je založeno na aktivních činnostech, které přímo souvisejí s využitím matematiky v reálných situacích.

Rozvoj matematické gramotnosti není záležitostí jednoho vzdělávacího oboru. Složky matematické gramotnosti se musí rozvíjet komplexně napříč vzdělávacími obory. Po získání zkušeností z různých druhů testování musíme zapracovat na matematické komunikaci (schopnosti rozumět písemným i ústním matematickým sdělením a vyjadřování se jednoznačně a srozumitelně k matematickým otázkám a problémům a to ústně i písemně).

Vyjadřování a odborná argumentace jsou pro rozvoj matematické gramotnosti velice důležité. Jedná se o analýzy dat, diskuze řešení úloh, vyvozování závěrů.

12 KLÍČOVÝCH PRINCIPŮ HEJNÉHO METODY

1. BUDOVÁNÍ SCHÉMAT

Dítě ví i to, co jsme je neučili.
Víte, kolik je ve vašem bytě oken? Zpaměti asi ne… ale když zapřemýšlíte, po chvíli odpovíte. Protože máte schéma vašeho bytu v hlavě. Děti je mají také. Hejného metoda je posiluje, napojuje na sebe a vyvozuje z nich konkrétní úsudky. i proto si také děti brzy uvědomí, že polovina je také číslo 0,5.

2. PRÁCE V PROSTŘEDÍCH

Učíme se opakovat návštěvou.
Když děti znají prostředí, ve kterém se dobře cítí, nerozptylují je neznámé věci. Plně se soustředí jen na daný úkol. Každé ze zhruba 25 použitých prostředí funguje trochu jinak. Systém prostředí je motivačně nastaven tak, aby zachytil všechny styly učení a fungování lidské mysli.

3. PROLÍNÁNÍ TÉMAT

Matematické zákonitosti neizolujeme.
Informace nepředáváme dítěti samostatně, ale vždy jsou uloženy ve známém schématu, které si dítě kdykoli vybaví. Neodtrháváme od sebe matematické jevy a pojmy, ale zapojujeme při nich různé strategie řešení. Dítě si pak samo vybere.

4. ROZVOJ OSOBNOSTI

Podporujeme samostatné uvažování dětí.
Děti by se neměly v životě nechat manipulovat. Proto učitel ve výuce nepředává hotové poznatky, ale učí děti především argumentovat, diskutovat a vyhodnocovat. Děti pak respektují druhého, umí se rozhodnout a statečně nesou i důsledky svého konání. Vedle matematiky tak objevují i základy sociálního chování a mravně rostou.

5. SKUTEČNÁ MOTIVACE

Když „nevím a nechci vědět“
Všechny úlohy jsou v Hejného metodě postaveny tak, aby jejich řešení děti automaticky bavilo. Správná motivace je ta, která je vnitřní, ne zvenčí. Děti přichází na řešení díky své snaze. Děti zažívají radost z úspěchu.

6. REÁLNÉ ZKUŠENOSTI

Stavíme na vlastních zážitcích dítěte
Využíváme vlastní zkušenost dítěte, kterou si vybudovalo do prvního dne života. Stavíme na přirozené konkrétní zkušenosti, ze které pak dítě dokáže udělat obecný úsudek. Např. děti šijí šaty pro krychli a tím rychle zjistí kolik má stěn a jaké mají tvary a tak dokáže vypočítat povrch.

7. RADOST Z MATEMATIKY

Výrazně pomáhá při další výuce.
Ta nejúčinnější motivace přichází z dětského pocitu úspěchu, z jeho upřímné radosti, jak dobře vyřešilo přiměřeně náročný úkol. Je to radost z vlastních pokroků i uznání spolužáků i učitele.

8. VLASTNÍ POZNATEK

Má větší váhu než převzatý.
Pokud dítě získá novou vědomost samostatným zkoumáním, zachová si ji určitě déle, než pokud ji dostane již hotovou a zpracovanou.

9. ROLE UČITELE

Průvodce a moderátor diskusí
Pud chceme, aby si žák došel k poznatku bádáním, musíme ho nechat a pouze vést a později řídit diskusi o řešeném nebo vyřešeném. Nepřednášet.

10. PRÁCE S CHYBOU

Předcházet zbytečnému strachu.
Chyb lze využít jako prostředek k učení. Je dobré děti učit, aby si chyby našly samy a vysvětlovaly, proč chybu udělaly. Podporujeme tím vzájemnou důvěru mezi dítětem a učitelem.

11. PŘIMĚŘENÉ VÝZVY

Použití úloh všech obtížností.
Je dobré rozdělit úkoly podle obtížnosti a těm nejlepším předkládat stále nové výzvy. Naopak ty slabší motivovat úkoly, které zvládnou, aby neměli hrůzu z hodin matematiky.

12. PODPORA SPOLUPRÁCE

Poznatky se rodí z diskuse.
Děti nečekají, až se výsledek objeví na tabuli. Pracují samostatně i ve skupinách a dokáží vysvětlit, jak k výsledku došly, umí to vysvětlit i druhým. Tím žáci o výsledku přemýšlí.

Nově formulovaná definice matematické gramotnosti

Matematická gramotnost spočívá v:

 1. potřebě žáka opakovaně zažívat radost z úspěšně vyřešené úlohy, pochopení nového pojmu, vztahu, argumentu nebo situace a v důvěře ve vlastní schopnosti
 2. porozumění různých typů matematického textu (symbolický, slovní, obrázek, graf, tabulka) a aktivním používání či dotváření různých matematických jazyků
 3. schopnosti získávat a třídit zkušenosti pomocí vlastní manipulativní, experimentální a badatelské činnosti
 4. zobecňování získaných zkušeností a objevování zákonitostí
 5. tvoření modelů a protipříkladů a dovednosti vhodně argumentovat
 6. schopnosti účinně pracovat s chybou jako podnětem k hlubšímu pochopení zkoumané problematiky
 7. schopnosti individuálně i v diskusi (především se spolužáky) analyzovat procesy, pojmy, vztahy a situace v oblasti matematiky

Ukázkové příklady

Matematická gramotnost - školní akce

Datum akceNázev akceAutor
Fotogalerie
Gramotnost
03.06.2024
-
03.06.2024
Den dětí 2. stupeňBc. Andrea Pražáková
ICT, FIN, ČTEN+MED+JAZ, MAT, PŘ, DOP, BEZP, SOC
22.05.2024
-
22.05.2024
6.A, 6.B Výlet do JumpAreny ZličínMgr. Lucie Makydová
FIN, MAT, DOP, BEZP, SOC
21.05.2024Výlet 7.A + 7.B - iQlandia LiberecMgr. Iva Kronusová
ICT, FIN, ČTEN+MED+JAZ, MAT, PŘ, DOP, BEZP, SOC
09.05.2024
-
09.05.2024
Výlet 4.C do PoděbradMgr. Lenka Dvorníková
FIN, ČTEN+MED+JAZ, MAT, PŘ, DOP, BEZP, SOC
18.04.2024Beseda od EFPY - Finanční gramotnost pro žáky 8.ročníkůIng. Barbora Tafelová
FIN, MAT
18.04.2024Beseda od EFPY - Finanční gramotnost pro žáky 9.ročníkůIng. Barbora Tafelová
FIN, MAT
15.04.2024Státní přijímací zkouška pro žáky 9. ročníků - 2. řádný termínMgr. Iva Kronusová
ČTEN+MED+JAZ, MAT, SOC
12.04.2024Státní přijímací zkouška pro žáky 9. ročníků - 1. řádný termínMgr. Iva Kronusová
ČTEN+MED+JAZ, MAT, SOC
08.04.2024
-
12.04.2024
Poznáváme ekosystémy ve VlašimiMgr. Zdenka Vančurová
ČTEN+MED+JAZ, MAT, PŘ, BEZP, SOC
03.04.2024Matematická olympiáda 6-8.ročník - okresní koloIng. Barbora Tafelová
FIN, MAT
27.03.2024
-
27.03.2024
6.A, 6.B Exkurze na vodní elektrárnu v Hradci Králové.Mgr. Lucie Makydová
FIN, MAT, PŘ, DOP, BEZP, SOC
22.03.2024Matematický klokan 2.-9.ročníkIng. Barbora Tafelová
FIN, MAT
20.03.2024Přijímačky nanečisto - miniprojektMgr. Iva Kronusová
ČTEN+MED+JAZ, MAT, SOC
21.02.2024Jak správně naložit s penězi - 5.CMgr. Hana Schifflerová
ICT, FIN, ČTEN+MED+JAZ, MAT, PŘ, DOP, BEZP, SOC
20.02.2024Jak správně naložit s penězi - 5.B, 5.AMgr. Hana Schifflerová
ICT, FIN, ČTEN+MED+JAZ, MAT, PŘ, DOP, BEZP, SOC
19.02.2024
-
19.02.2024
Fyzikové do škol 8.B a 9.CMgr. Lucie Makydová
MAT, PŘ
12.02.2024Chemická olympiáda - školní koloMgr. Zuzana Váňová
ČTEN+MED+JAZ, MAT, PŘ, BEZP
29.01.2024Preventivní program IV.A a IV.BMgr. Zuzana Mejdrová
MAT, SOC
24.01.2024Matematická olympiáda 9.ročník - okresní koloIng. Barbora Tafelová
FIN, MAT
24.01.2024Matematická olympiáda 9.ročník - okresní koloIng. Barbora Tafelová
FIN, MAT
22.12.2023
-
19.01.2024
Matematická olympiáda 6.-9.ročníkIng. Barbora Tafelová
FIN, MAT
25.10.2023
-
25.10.2023
Výlet 4.B a 4.C do Pardubického krajeMgr. Lenka Dvorníková
FIN, ČTEN+MED+JAZ, MAT, PŘ, DOP, BEZP, SOC
11.10.2023Přírodovědný klokan - 8., 9.ročníkIng. Barbora Tafelová
MAT, PŘ
10.10.2023Soutěž Mladý chemik - školní kolo 9.roč.Mgr. Zuzana Váňová
ČTEN+MED+JAZ, MAT, PŘ
04.10.2023Testování SCIO - 9. B - M, 9.C - M, 9.A - MMgr. Iva Kronusová
ICT, ČTEN+MED+JAZ, MAT, SOC
21.09.2023Testování SCIO - 6. A - M, 6.B - AJMgr. Iva Kronusová
ICT, ČTEN+MED+JAZ, MAT, SOC
19.09.2023Testování SCIO - 6. B - MMgr. Iva Kronusová
ICT, ČTEN+MED+JAZ, MAT, SOC

Přírodovědná gramotnost

 1. Pojmový systém sloužící k popisu či vysvětlování přírodních faktů,
  tedy vlastností přírodních objektů či procesů probíhajících v těchto objektech nebo mezi nimi.
 2. Metody a postupy, prostřednictvím kterých se:
  • vyhledávají a řeší přírodovědné problémy,
  • získávají a testují přírodovědné poznatky (data, hypotézy, teorie, modely apod.).
 3. Metodologie a etika, které studují, např.:
  • vlastnosti přírodovědných pojmů a tvrzení (logické, matematické, jejich vztah k realitě),
  • indikátory objektivity a pravdivosti přírodovědných hypotéz, teorií či modelů,
  • způsoby dokazování v přírodních vědách,
  • způsoby omezování podvodného jednání v přírodovědném bádání,
  • kritéria pro odlišení vědy od pseudovědy.
 4. Interakce s ostatními segmenty lidského poznání či společnosti, kdy se zkoumají, například:
  • vzájemné vztahy mezi přírodními vědami, matematikou a technologiemi,
  • možnosti využití přírodních věd pro rozhodování řídicí sféry při řešení různých sociálních (ekonomických, politických, kulturních či vojenských) problémů,
  • možnosti využití přírodních věd pro personální rozhodování jednotlivce při řešení problémů v jeho každodenním životě,
  • různá morální dilemata, týkající se aplikace přírodovědných poznatků v praxi (v lékařství, biotechnologiích, ve vzdělávání, ochraně životního prostředí apod.).

Přírodovědná gramotnost - školní akce

Datum akceNázev akceAutor
Fotogalerie
Gramotnost
24.06.2024
-
25.04.2024
Soutěž o ochraně přírodyMgr. Zdenka Vančurová
15.06.2024Výlet ŠD - Muzeum alchymie a perníku KošátkyHana Šárovcová
PŘ, SOC
04.06.2024Cesta stříbra - 3.CMgr. Hana Schifflerová
ČTEN+MED+JAZ, PŘ, BEZP, SOC
03.06.2024
-
03.06.2024
Den dětí 2. stupeňBc. Andrea Pražáková
ICT, FIN, ČTEN+MED+JAZ, MAT, PŘ, DOP, BEZP, SOC
29.05.2024Den dětí 1. stupeň Mgr. Hana Schifflerová
ČTEN+MED+JAZ, PŘ, DOP, BEZP, SOC
29.05.2024Svět hmyzuMgr. Zdenka Vančurová
ČTEN+MED+JAZ, PŘ
24.05.20246.A, B ve světě hmyzuMgr. Zdenka Vančurová
21.05.2024Výlet 7.A + 7.B - iQlandia LiberecMgr. Iva Kronusová
ICT, FIN, ČTEN+MED+JAZ, MAT, PŘ, DOP, BEZP, SOC
20.05.2024
-
24.05.2024
Škola v přírodě 3.A a 3.CMgr. Hana Schifflerová
ČTEN+MED+JAZ, PŘ, DOP, BEZP, SOC
16.05.2024Školní výlet 1.B a 3.CMgr. Hana Schifflerová
ČTEN+MED+JAZ, PŘ, BEZP, SOC
09.05.2024
-
09.05.2024
Výlet 4.C do PoděbradMgr. Lenka Dvorníková
FIN, ČTEN+MED+JAZ, MAT, PŘ, DOP, BEZP, SOC
02.05.2024
-
03.05.2024
Školní výlet 2. A a 2. B - "Resort Březová"Mgr. Barbora Poláková
PŘ, BEZP, SOC
25.04.2024Projektový den ZeměMgr. Zdenka Vančurová
ICT, PŘ, BEZP, SOC
24.04.2024Soutěž hlídek mladých zdravotníkůMgr. Zdenka Vančurová
PŘ, BEZP, SOC
24.04.2024
-
25.04.2024
Den ZeměMgr. Zdenka Vančurová
ICT, PŘ, SOC
09.04.2024Ukliďme ČeskoMgr. Barbora Poláková
PŘ, BEZP, SOC
08.04.2024
-
12.04.2024
Poznáváme ekosystémy ve VlašimiMgr. Zdenka Vančurová
ČTEN+MED+JAZ, MAT, PŘ, BEZP, SOC
04.04.2024Ukliďme ČeskoMgr. Zdenka Vančurová
PŘ, SOC
27.03.2024
-
27.03.2024
6.A, 6.B Exkurze na vodní elektrárnu v Hradci Králové.Mgr. Lucie Makydová
FIN, MAT, PŘ, DOP, BEZP, SOC
19.03.2024Biologická olymiádaMgr. Petra Sikáčková
ČTEN+MED+JAZ, PŘ, SOC
19.03.2024Exkurze Kouřim - 2. CMgr. Gabriela Karpíšková
ČTEN+MED+JAZ, PŘ, DOP, BEZP, SOC
13.03.2024Přírodovědná školička nanečistoMgr. Zdenka Vančurová
PŘ, SOC
12.03.2024Branný kurz 1. stupeň Mgr. Hana Schifflerová
ICT, ČTEN+MED+JAZ, PŘ, DOP, BEZP, SOC
12.03.2024POKOS + Branný kurz 2. stupněMgr. Martina Svobodová
ČTEN+MED+JAZ, PŘ, BEZP, SOC
07.03.2024přednáška pro 9.ročníky: Tak to nechcešIng. Barbora Tafelová
PŘ, BEZP, SOC
07.03.2024přednáška pro 8.ročníky: Holky z Venuše, kluci z MarsuIng. Barbora Tafelová
PŘ, BEZP, SOC
07.03.2024přednáška pro 7.ročníky: Já a moje JáIng. Barbora Tafelová
PŘ, BEZP, SOC
07.03.2024přednáška pro DÍVKY 6.ročníků: "Mezi námi děvčaty" Čas proměn Ing. Barbora Tafelová
PŘ, BEZP, SOC
22.02.2024
-
23.02.2024
Tonda Obal na cestáchMgr. Zdenka Vančurová
PŘ, SOC
21.02.2024Jak správně naložit s penězi - 5.CMgr. Hana Schifflerová
ICT, FIN, ČTEN+MED+JAZ, MAT, PŘ, DOP, BEZP, SOC
20.02.2024Jak správně naložit s penězi - 5.B, 5.AMgr. Hana Schifflerová
ICT, FIN, ČTEN+MED+JAZ, MAT, PŘ, DOP, BEZP, SOC
19.02.2024
-
19.02.2024
Fyzikové do škol 8.B a 9.CMgr. Lucie Makydová
MAT, PŘ
16.02.2024Buďme kamarádi - 1. A,BMgr. Hana Schifflerová
ČTEN+MED+JAZ, PŘ, DOP, BEZP, SOC
14.02.2024Jak správně využívat IT a média? 4.B, 4.CMgr. Hana Schifflerová
ICT, ČTEN+MED+JAZ, PŘ, DOP, BEZP, SOC
13.02.2024Jak překonat starosti ve škole? 3.C, Jak správně využívat IT a média - 4.A Mgr. Hana Schifflerová
ICT, ČTEN+MED+JAZ, PŘ, DOP, BEZP, SOC
12.02.2024Chemická olympiáda - školní koloMgr. Zuzana Váňová
ČTEN+MED+JAZ, MAT, PŘ, BEZP
09.02.2024Jak překonat starosti ve škole? 3.B, 3.AMgr. Hana Schifflerová
ČTEN+MED+JAZ, PŘ, DOP, BEZP, SOC
07.02.2024Buďme kamarádi - 1. C, Jak se chránit v nebezpečných situacích - 2.BMgr. Hana Schifflerová
ČTEN+MED+JAZ, PŘ, DOP, BEZP, SOC
06.02.2024Jak se chránit v nebezpečných situacích - 2.A,CMgr. Hana Schifflerová
ČTEN+MED+JAZ, PŘ, DOP, BEZP, SOC
12.12.2023
-
12.12.2023
Mladý chemik - okresní koloMgr. Zuzana Váňová
PŘ, DOP, BEZP
06.12.2023Adventní zájezdMgr. Zdenka Vančurová
ČTEN+MED+JAZ, PŘ, BEZP
01.12.2023Vánoční příběh - exkurze 2.B,3.A,CMgr. Hana Schifflerová
FIN, ČTEN+MED+JAZ, PŘ, DOP, BEZP, SOC
23.11.2023Vánoční jarmarkMgr. Hana Schifflerová
FIN, ČTEN+MED+JAZ, PŘ, BEZP, SOC
25.10.2023
-
25.10.2023
Výlet 4.B a 4.C do Pardubického krajeMgr. Lenka Dvorníková
FIN, ČTEN+MED+JAZ, MAT, PŘ, DOP, BEZP, SOC
23.10.2023Branný kurz 1. stupeňMgr. Hana Schifflerová
ČTEN+MED+JAZ, PŘ, DOP, BEZP, SOC
23.10.2023Cvičení v přírodě IV.ABc. Dominika Kozáková
PŘ, DOP, BEZP, SOC
20.10.2023Podzimní sběrová kampaňMgr. Zdenka Vančurová
FIN, PŘ, BEZP
11.10.2023Přírodovědný klokan - 8., 9.ročníkIng. Barbora Tafelová
MAT, PŘ
10.10.2023Soutěž Mladý chemik - školní kolo 9.roč.Mgr. Zuzana Váňová
ČTEN+MED+JAZ, MAT, PŘ
10.10.2023Exkurze do ZOO Praha 2.B, 3.A,CMgr. Hana Schifflerová
ČTEN+MED+JAZ, PŘ, BEZP, SOC
10.10.2023Cvičení v přírodě 2. AMgr. Barbora Poláková
PŘ, DOP, BEZP, SOC
06.10.2023Cvičení v přírodě 3.AMgr. Oldřiška Kindlová
PŘ, BEZP, SOC
05.10.2023Beseda se spisovatelem Janem Opatřilem Mgr. Hana Schifflerová
ČTEN+MED+JAZ, PŘ, SOC
25.09.2023ZOO JihlavaMgr. Zdenka Vančurová
PŘ, SOC

Sociální gramotnost

Sociální gramotnost - školní akce

Datum akceNázev akceAutor
Fotogalerie
Gramotnost
21.07.2024
-
26.07.2024
Letní taneční soustředěníMgr. Martina Arltová
DOP, BEZP, SOC
20.06.2024Dnes vaří 9.BBc. Andrea Pražáková
FIN, ČTEN+MED+JAZ, BEZP, SOC
18.06.2024
-
18.06.2024
Koncert hudebníků ze 2. C a 4. CMgr. Alena Kratochvílová
ČTEN+MED+JAZ, SOC
17.06.2024Třídní výlet 9.BBc. Andrea Pražáková
FIN, ČTEN+MED+JAZ, BEZP, SOC
15.06.2024Výlet ŠD - Muzeum alchymie a perníku KošátkyHana Šárovcová
PŘ, SOC
14.06.2024
-
14.06.2024
Koncert hudebníků 2. stupněMgr. Lenka Dvorníková
ČTEN+MED+JAZ, SOC
13.06.2024
-
13.06.2024
Koncert hudebníků 1., 3. a 5. třídyMgr. Lenka Dvorníková
ČTEN+MED+JAZ, SOC
08.06.2024Havlíčkův Brod s EndorlinemMgr. Martina Arltová
DOP, BEZP, SOC
07.06.2024Školní výlet 8.CIng. Barbora Tafelová
DOP, SOC
05.06.2024
-
05.06.2024
Zpěv hudebníků ze 4. C na radniciMgr. Alena Kratochvílová
ČTEN+MED+JAZ, BEZP, SOC
04.06.2024Cesta stříbra - 3.CMgr. Hana Schifflerová
ČTEN+MED+JAZ, PŘ, BEZP, SOC
03.06.2024
-
03.06.2024
Den dětí 2. stupeňBc. Andrea Pražáková
ICT, FIN, ČTEN+MED+JAZ, MAT, PŘ, DOP, BEZP, SOC
31.05.2024
-
31.05.2024
Výlet 9. C do PrahyMgr. Alena Kratochvílová
FIN, DOP, BEZP, SOC
30.05.2024
-
30.05.2024
Výlet 9.B do PrahyBc. Andrea Pražáková
ICT, FIN, DOP, BEZP, SOC
30.05.2024Preventivní program - 6.ročníkMgr. Zuzana Mejdrová
FIN, SOC
30.05.2024Taneční večerMgr. Martina Arltová
DOP, BEZP, SOC
29.05.2024VIII. B školní výlet - QUESTERLAND PRAHAMgr. Erika Kedrštová
ICT, ČTEN+MED+JAZ, SOC
29.05.2024Den dětí 1. stupeň Mgr. Hana Schifflerová
ČTEN+MED+JAZ, PŘ, DOP, BEZP, SOC
27.05.2024Slavnostní závěrečná prezentace - Post BellumMgr. Erika Kedrštová
ICT, ČTEN+MED+JAZ, SOC
23.05.2024Slavnostní rozloučení se školouBc. Andrea Pražáková
ICT, FIN, ČTEN+MED+JAZ, BEZP, SOC
22.05.2024Krajské finále Středočeský taneční pohárMgr. Martina Arltová
DOP, BEZP, SOC
22.05.2024
-
22.05.2024
6.A, 6.B Výlet do JumpAreny ZličínMgr. Lucie Makydová
FIN, MAT, DOP, BEZP, SOC
21.05.2024Výlet 7.A + 7.B - iQlandia LiberecMgr. Iva Kronusová
ICT, FIN, ČTEN+MED+JAZ, MAT, PŘ, DOP, BEZP, SOC
20.05.2024
-
24.05.2024
Škola v přírodě 3.A a 3.CMgr. Hana Schifflerová
ČTEN+MED+JAZ, PŘ, DOP, BEZP, SOC
17.05.2024Prevence AIDS - 9. ročníkyMgr. Zuzana Mejdrová
SOC
17.05.2024Česko se hýbeMgr. Martina Arltová
DOP, BEZP, SOC
16.05.2024
-
16.05.2024
5.C zpívá v knihovně - Den matekMgr. Lenka Dvorníková
ČTEN+MED+JAZ, BEZP, SOC
16.05.2024Školní výlet 1.B a 3.CMgr. Hana Schifflerová
ČTEN+MED+JAZ, PŘ, BEZP, SOC
14.05.2024
-
14.05.2024
Exkurze 2. A, 2. B, 2. C, 3. A: Tradiční loutkové divadlo Zvoneček PrahaMgr. Barbora Poláková
ČTEN+MED+JAZ, DOP, BEZP, SOC
14.05.2024KMD - Antigona (antika pro teenegery)Mgr. Iva Kronusová
ČTEN+MED+JAZ, SOC
11.05.2024Čelákovice - soutěžMgr. Martina Arltová
DOP, BEZP, SOC
10.05.2024
-
10.05.2024
4.C na dopravním hřištiMgr. Lenka Dvorníková
ČTEN+MED+JAZ, DOP, BEZP, SOC
09.05.2024
-
09.05.2024
Výlet 4.C do PoděbradMgr. Lenka Dvorníková
FIN, ČTEN+MED+JAZ, MAT, PŘ, DOP, BEZP, SOC
02.05.2024
-
03.05.2024
Školní výlet 2. A a 2. B - "Resort Březová"Mgr. Barbora Poláková
PŘ, BEZP, SOC
27.04.2024Ledečský taneční pohárMgr. Martina Arltová
ČTEN+MED+JAZ, DOP, BEZP, SOC
25.04.2024Projektový den ZeměMgr. Zdenka Vančurová
ICT, PŘ, BEZP, SOC
24.04.2024Soutěž hlídek mladých zdravotníkůMgr. Zdenka Vančurová
PŘ, BEZP, SOC
24.04.2024
-
25.04.2024
Den ZeměMgr. Zdenka Vančurová
ICT, PŘ, SOC
15.04.2024Státní přijímací zkouška pro žáky 9. ročníků - 2. řádný termínMgr. Iva Kronusová
ČTEN+MED+JAZ, MAT, SOC
12.04.2024Státní přijímací zkouška pro žáky 9. ročníků - 1. řádný termínMgr. Iva Kronusová
ČTEN+MED+JAZ, MAT, SOC
10.04.2024Dětská scéna - okresní kolo recitační soutěže (6. - 9. ročníky)Mgr. Gabriela Karpíšková
ČTEN+MED+JAZ, BEZP, SOC
09.04.2024Ukliďme ČeskoMgr. Barbora Poláková
PŘ, BEZP, SOC
09.04.2024Krajské kolo dějepisné olympiádyMgr. Erika Kedrštová
ČTEN+MED+JAZ, SOC
08.04.2024Knihovna Kolín - 2. CMgr. Gabriela Karpíšková
ČTEN+MED+JAZ, BEZP, SOC
08.04.2024
-
12.04.2024
Poznáváme ekosystémy ve VlašimiMgr. Zdenka Vančurová
ČTEN+MED+JAZ, MAT, PŘ, BEZP, SOC
05.04.2024Středočeský taneční pohárMgr. Martina Arltová
DOP, BEZP, SOC
04.04.2024Ukliďme ČeskoMgr. Zdenka Vančurová
PŘ, SOC
27.03.2024
-
27.03.2024
6.A, 6.B Exkurze na vodní elektrárnu v Hradci Králové.Mgr. Lucie Makydová
FIN, MAT, PŘ, DOP, BEZP, SOC
22.03.2024JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH ( Příběhy bezpráví) - Život v socialistickém ČSR Mgr. Erika Kedrštová
ČTEN+MED+JAZ, SOC
20.03.2024Přijímačky nanečisto - miniprojektMgr. Iva Kronusová
ČTEN+MED+JAZ, MAT, SOC
19.03.2024Exkurze Kouřim - 2. CMgr. Gabriela Karpíšková
ČTEN+MED+JAZ, PŘ, DOP, BEZP, SOC
19.03.2024Biologická olymiádaMgr. Petra Sikáčková
ČTEN+MED+JAZ, PŘ, SOC
19.03.2024Osecká laťkaMgr. Petra Sikáčková
DOP, BEZP, SOC
13.03.2024Přírodovědná školička nanečistoMgr. Zdenka Vančurová
PŘ, SOC
13.03.2024Recitační soutěžMgr. Gabriela Karpíšková
ČTEN+MED+JAZ, BEZP, SOC
12.03.2024Branný kurz 1. stupeň Mgr. Hana Schifflerová
ICT, ČTEN+MED+JAZ, PŘ, DOP, BEZP, SOC
12.03.2024POKOS + Branný kurz 2. stupněMgr. Martina Svobodová
ČTEN+MED+JAZ, PŘ, BEZP, SOC
09.03.2024Taneční soutěž Světlá nad SázavouMgr. Martina Arltová
DOP, BEZP, SOC
09.03.2024KMD - Amberville - Plyšoví gangsteřiMgr. Iva Kronusová
ČTEN+MED+JAZ, SOC
07.03.2024přednáška pro 9.ročníky: Tak to nechcešIng. Barbora Tafelová
PŘ, BEZP, SOC
07.03.2024přednáška pro 8.ročníky: Holky z Venuše, kluci z MarsuIng. Barbora Tafelová
PŘ, BEZP, SOC
07.03.2024přednáška pro 7.ročníky: Já a moje JáIng. Barbora Tafelová
PŘ, BEZP, SOC
07.03.2024přednáška pro DÍVKY 6.ročníků: "Mezi námi děvčaty" Čas proměn Ing. Barbora Tafelová
PŘ, BEZP, SOC
05.03.2024Abeceda peněz - 2. CMgr. Gabriela Karpíšková
ICT, FIN, ČTEN+MED+JAZ, BEZP, SOC
05.03.2024Anglické divadloBc. Andrea Pražáková
ČTEN+MED+JAZ, SOC
04.03.2024
-
04.03.2024
Okresní kolo olympiády v německém jazyceBc. Lenka Bínová
ČTEN+MED+JAZ, SOC
22.02.2024
-
23.02.2024
Tonda Obal na cestáchMgr. Zdenka Vančurová
PŘ, SOC
22.02.2024
-
22.02.2024
Koncert hudebníků 2. stupněMgr. Lenka Dvorníková
ČTEN+MED+JAZ, SOC
21.02.2024Institut Paměti národa Pardubice - Tichá svědectvíMgr. Erika Kedrštová
ICT, ČTEN+MED+JAZ, BEZP, SOC
21.02.2024Jak správně naložit s penězi - 5.CMgr. Hana Schifflerová
ICT, FIN, ČTEN+MED+JAZ, MAT, PŘ, DOP, BEZP, SOC
20.02.2024Jak správně naložit s penězi - 5.B, 5.AMgr. Hana Schifflerová
ICT, FIN, ČTEN+MED+JAZ, MAT, PŘ, DOP, BEZP, SOC
19.02.2024Jak natočit pamětníka - workshopMgr. Erika Kedrštová
ICT, ČTEN+MED+JAZ, BEZP, SOC
16.02.2024Buďme kamarádi - 1. A,BMgr. Hana Schifflerová
ČTEN+MED+JAZ, PŘ, DOP, BEZP, SOC
14.02.2024Jak správně využívat IT a média? 4.B, 4.CMgr. Hana Schifflerová
ICT, ČTEN+MED+JAZ, PŘ, DOP, BEZP, SOC
13.02.2024Jak překonat starosti ve škole? 3.C, Jak správně využívat IT a média - 4.A Mgr. Hana Schifflerová
ICT, ČTEN+MED+JAZ, PŘ, DOP, BEZP, SOC
09.02.2024Jak překonat starosti ve škole? 3.B, 3.AMgr. Hana Schifflerová
ČTEN+MED+JAZ, PŘ, DOP, BEZP, SOC
07.02.2024Buďme kamarádi - 1. C, Jak se chránit v nebezpečných situacích - 2.BMgr. Hana Schifflerová
ČTEN+MED+JAZ, PŘ, DOP, BEZP, SOC
06.02.2024Jak se chránit v nebezpečných situacích - 2.A,CMgr. Hana Schifflerová
ČTEN+MED+JAZ, PŘ, DOP, BEZP, SOC
06.02.2024Petr Brandl - Příběh bohéma, výstavaMgr. Erika Kedrštová
ICT, ČTEN+MED+JAZ, SOC
06.02.2024
-
06.02.2024
Dopravní výchova - IV.CMgr. Lenka Dvorníková
ČTEN+MED+JAZ, DOP, BEZP, SOC
05.02.2024Konverzační soutěž - anglický jazykBc. Andrea Pražáková
ČTEN+MED+JAZ, SOC
03.02.2024Taneční soutěž O stoduleckou růžiMgr. Martina Arltová
DOP, BEZP, SOC
01.02.2024Post Bellum - motivační hodinaMgr. Erika Kedrštová
ICT, ČTEN+MED+JAZ, SOC
01.02.2024Okresní kolo Olympiády v českém jazyceMgr. Iva Kronusová
ČTEN+MED+JAZ, SOC
01.02.2024Preventivní program - IX.B, IX.CMgr. Zuzana Mejdrová
SOC
30.01.2024Preventivní programy - VIII.C, IX.AMgr. Zuzana Mejdrová
SOC
29.01.2024Preventivní program IV.A a IV.BMgr. Zuzana Mejdrová
MAT, SOC
27.01.2024KMD - muzikál GalileoMgr. Iva Kronusová
FIN, ČTEN+MED+JAZ, BEZP, SOC
24.01.2024Preventivní program - VIII.A, VIII.BMgr. Zuzana Mejdrová
SOC
23.01.2024Preventivní program - VI.A, VI.BMgr. Zuzana Mejdrová
ICT, SOC
23.01.2024Beseda "Chlast je droga" (8. a 9. roč.)Mgr. Zuzana Mejdrová
SOC
18.01.2024Preventivní programy V.B a V.CMgr. Zuzana Mejdrová
SOC
17.01.2024Preventivní programy IV.C a V.AMgr. Zuzana Mejdrová
FIN, SOC
14.01.2024
-
20.01.2024
Lyžařský kurz 7. ročníkůMgr. Petra Sikáčková
DOP, BEZP, SOC
22.12.2023Návštěva kina - 2. stupeň - Ani ve snu!Mgr. Iva Kronusová
FIN, ČTEN+MED+JAZ, BEZP, SOC
17.12.2023
-
17.12.2023
Otevřená ulice - koncert hudebníků 4.C a 5.C v chrámu sv. BartolomějeMgr. Lenka Dvorníková
ČTEN+MED+JAZ, SOC
14.12.2023
-
14.12.2023
Pod křídly Vánoc - koncert Patrika Stoupy s pěveckým sborem naší školyMgr. Lenka Dvorníková
ČTEN+MED+JAZ, SOC
13.12.2023
-
13.12.2023
Vánoční koncert hudebníků ze 3.C a 5.CMgr. Lenka Dvorníková
ČTEN+MED+JAZ, SOC
12.12.20236. B Práce se školní psycholožkou Mgr. Lucie Makydová
SOC
11.12.2023Pasování na čtenáře 1. CMgr. Ivana Novotná
ČTEN+MED+JAZ, SOC
06.12.2023Vyhlášení vítězů literární soutěže Macharovo peroMgr. Iva Kronusová
ČTEN+MED+JAZ, SOC
05.12.2023
-
05.12.2023
Mikuláš Bc. Andrea Pražáková
ČTEN+MED+JAZ, BEZP, SOC
03.12.2023
-
03.12.2023
Rozsvícení vánočního stromu na Karlově náměstí se sborem 5.CMgr. Lenka Dvorníková
ČTEN+MED+JAZ, SOC
01.12.2023Vánoční příběh - exkurze 2.B,3.A,CMgr. Hana Schifflerová
FIN, ČTEN+MED+JAZ, PŘ, DOP, BEZP, SOC
23.11.2023Vánoční jarmarkMgr. Hana Schifflerová
FIN, ČTEN+MED+JAZ, PŘ, BEZP, SOC
20.11.2023Úřad práceMgr. Martina Arltová
BEZP, SOC
16.11.2023Měsíc filmu na školách - 17. listopad 1989Mgr. Erika Kedrštová
ČTEN+MED+JAZ, SOC
16.11.2023Veletrh řemeselMgr. Martina Arltová
DOP, BEZP, SOC
13.11.2023
-
13.11.2023
Revolution Train - 7.A,BMgr. Zuzana Mejdrová
FIN, SOC
06.11.2023Dancing QueenMgr. Hana Schifflerová
ČTEN+MED+JAZ, BEZP, SOC
31.10.2023Ukončení školního kola literární soutěže Macharovo peroMgr. Iva Kronusová
ICT, ČTEN+MED+JAZ, SOC
25.10.2023
-
25.10.2023
Výlet 4.B a 4.C do Pardubického krajeMgr. Lenka Dvorníková
FIN, ČTEN+MED+JAZ, MAT, PŘ, DOP, BEZP, SOC
23.10.2023Branný kurz 1. stupeňMgr. Hana Schifflerová
ČTEN+MED+JAZ, PŘ, DOP, BEZP, SOC
23.10.2023Cvičení v přírodě IV.ABc. Dominika Kozáková
PŘ, DOP, BEZP, SOC
20.10.2023Chefs day s Nestlé pro zdraví dětíMgr. Ivana Řeháková
BEZP, SOC
13.10.2023Testování SCIO - 9. B - OSPMgr. Iva Kronusová
ICT, ČTEN+MED+JAZ, SOC
12.10.2023Testování SCIO - 9. C - AJMgr. Iva Kronusová
ICT, ČTEN+MED+JAZ, SOC
11.10.2023Testování SCIO - 9. A - OSP, 9.C - OSPMgr. Iva Kronusová
ICT, ČTEN+MED+JAZ, SOC
10.10.2023Přehlídka škol 8.CIng. Barbora Tafelová
SOC
10.10.2023Cvičení v přírodě 2. AMgr. Barbora Poláková
PŘ, DOP, BEZP, SOC
10.10.2023Exkurze do ZOO Praha 2.B, 3.A,CMgr. Hana Schifflerová
ČTEN+MED+JAZ, PŘ, BEZP, SOC
09.10.2023
-
10.10.2023
Přehlídka školMgr. Martina Arltová
DOP, BEZP, SOC
09.10.2023Testování SCIO - 9. B - AJMgr. Iva Kronusová
ICT, ČTEN+MED+JAZ, SOC
06.10.2023Testování SCIO - 9. A - ČJ, 9.B - ČJMgr. Iva Kronusová
ICT, ČTEN+MED+JAZ, SOC
06.10.2023Cvičení v přírodě 3.AMgr. Oldřiška Kindlová
PŘ, BEZP, SOC
05.10.2023Beseda se spisovatelem Janem Opatřilem Mgr. Hana Schifflerová
ČTEN+MED+JAZ, PŘ, SOC
05.10.2023Testování SCIO - 9. C - ČJMgr. Iva Kronusová
ICT, ČTEN+MED+JAZ, SOC
04.10.2023Testování SCIO - 9. B - M, 9.C - M, 9.A - MMgr. Iva Kronusová
ICT, ČTEN+MED+JAZ, MAT, SOC
04.10.2023Dopravní výchova 5.CMgr. Zdenka Vančurová
ČTEN+MED+JAZ, DOP, BEZP, SOC
02.10.2023Testování SCIO - 9. A - AJMgr. Iva Kronusová
ICT, ČTEN+MED+JAZ, SOC
27.09.2023
-
27.09.2023
Evropský den jazykůBc. Andrea Pražáková
ICT, ČTEN+MED+JAZ, SOC
26.09.2023Okresní kolo v přespolním běhuMgr. Petra Sikáčková
DOP, BEZP, SOC
25.09.2023Testování SCIO - 6. A - OSP, 6.B - ČJMgr. Iva Kronusová
ICT, ČTEN+MED+JAZ, SOC
25.09.2023ZOO JihlavaMgr. Zdenka Vančurová
PŘ, SOC
22.09.2023Testování SCIO - 6. A - ČJMgr. Iva Kronusová
ICT, ČTEN+MED+JAZ, SOC
21.09.2023Testování SCIO - 6. A - M, 6.B - AJMgr. Iva Kronusová
ICT, ČTEN+MED+JAZ, MAT, SOC
20.09.2023Testování SCIO - 6. A - AJ, 6. B - OSPMgr. Iva Kronusová
ICT, ČTEN+MED+JAZ, SOC
19.09.2023Testování SCIO - 6. B - MMgr. Iva Kronusová
ICT, ČTEN+MED+JAZ, MAT, SOC
16.09.2023Vystoupení Endorlino v PolepechMgr. Martina Arltová
DOP, BEZP, SOC
09.09.2023Vystoupení Endorlina Velký OsekMgr. Martina Arltová
DOP, BEZP, SOC