4. Základní škola v Kolíně s klasickými třídami
a třídami s rozšířenou výukou hudební, výtvarné a tělesné výchovy

Výstava Lendl-Mucha

Datum akce: 31.05.2013
Rozvoj gramotností: čtenářské a mediální
Vložil: Mgr. Michaela Kubíčková, vloženo 15.06.2013 v 19:38:38
Poslední aktualizace: Mgr. Michaela Kubíčková dne 13.08.2014 v 11:38:57

Dne 31.5.2013 navštívila třída 8.B, v rámci projektu Comenius - Partnership, výstavu Lendl - Mucha, která se v těchto dnech koná v pražském Obecním domě. Nejvýznamnější český secesní umělec je tedy vystavován, kde jinde, než v asi nejznámější české secesní budově. Výstava přestavuje soukromou sbírku českého tenisty Ivana Lendla žijícího v USA. Shlédnout můžeme téměř všechny plakáty umělce Alfonze Muchy rozmístěné ve dvou rozsáhlých sálech.

Žáci absolvovali komentovanou prohlídku a následně pro ně byla připravena výtvarná dílna. Během prohlídky poslouchali poutavý výklad o vývoji umělcovy tvorby, jak procházel životem, s kým postupně během života spolupracoval, jak se celé jeho dílo vyvíjelo, včetně odkazů na dějinné souvislosti. Se zájmem si prohlíželi nádherné plakáty a obrazy, někteří společně s průvodkyní, jiní svým tempem, shlédli doprovodný film mapující vznik výstavy a vazbu Ivana Lendla k umělci Alfonzi Muchovi. Žákům se výstava líbila a většina si ráda vyslechla zajímavé informace, které paní průvodkyně podávala během celé prohlídky.

Následně jsme se s třídou přesunuli na výtvarnou dílnu, kde měli žáci možnost vyrobit si vlastní secesní šperk z tenkého plíšku. Pod vedením milé paní průvodkyně žáci tvořili zajímavé ornamenty a shrnovali si informace, které se na výstavě dozvěděli. Celkově se návštěva výstavy a výtvarné dílny žákům líbila a celý den si parádně užili.

Michaela Kubíčková

 Výstava Lendl-Mucha

  Vložil: Mgr. Michaela Kubíčková v 02.07.2013 22:59
  Poslední aktualizace: -
  Počet fotografií: 22
Výstava Lendl-MuchaVýstava Lendl-MuchaVýstava Lendl-MuchaVýstava Lendl-MuchaVýstava Lendl-MuchaVýstava Lendl-MuchaVýstava Lendl-MuchaVýstava Lendl-MuchaVýstava Lendl-MuchaVýstava Lendl-MuchaVýstava Lendl-MuchaVýstava Lendl-MuchaVýstava Lendl-MuchaVýstava Lendl-MuchaVýstava Lendl-MuchaVýstava Lendl-MuchaVýstava Lendl-MuchaVýstava Lendl-MuchaVýstava Lendl-MuchaVýstava Lendl-MuchaVýstava Lendl-MuchaVýstava Lendl-Mucha