4. Základní škola v Kolíně s klasickými třídami
a třídami s rozšířenou výukou hudební, výtvarné a tělesné výchovy

Dopravní výchova 5.C

Datum akce: 04.10.2023
Rozvoj gramotností: čtenářské a mediální, dopravní, bezpečnostní, sociální
Vložil: Mgr. Zdenka Vančurová, vloženo 04.10.2023 v 09:45:21
Poslední aktualizace: Mgr. Zdenka Vančurová dne 05.10.2023 v 06:40:14

Žáci 5.C se opakovaně pokusí získat průkaz cyklisty. Dozvědí se a prakticky vyzkouší pravidla silničního provozu.