4. Základní škola v Kolíně s klasickými třídami
a třídami s rozšířenou výukou hudební, výtvarné a tělesné výchovy

Matematický klokan pro žáky 2.-9.ročníku

Datum akce: 17.03.2023
Rozvoj gramotností: ICT, matematické
Vložil: Ing. Barbora Tafelová, vloženo 07.03.2023 v 09:57:41
Poslední aktualizace: Ing. Barbora Tafelová dne 29.04.2023 v 12:41:50

ÚSPĚCH :-)
3.místo v okresním kole: Filip Vaňkát 3.A
Gratulujeme!!!!
VÝSLEDKY 5 NEJLEPŠÍCH ŽÁKŮ V KAŽDÉ KATEGORII.

Kategorie CVRČEK (2. a 3.ročníky)

1.    Filip Vaňkát 3.A – 78 bodů

2.    Marek Zítka 2.C – 74 bodů

3.    Tereza Meszárošová 2.B – 73 bodů

4.    Jindra Zelinka 2.B – 70 bodů

An   André Branda 3.A - 67 bodů

5. 

Kategorie KLOKÁNEK (4. a 5.ročníky)

1.    Patrik Kalina 5.A – 77 bodů

Ondřej Makyda 5.A – 77 bodů

2.    Petr Kršňák 4.B – 74 bodů

Sebastien Gabrhel 4.A – 74 bodů

3.    Tomáš Vokoun 4.A – 73 bodů

4.    Sofie Kindlová 4.B – 66 bodů

5.    Lukáš Malina 4.A – 63 bodů

Matouš Tajbr 4.B – 63 bodů

 

Kategorie BENJAMÍN (6. a 7.ročníky)

1.    Klára Kronusová 6.B – 81 bodů

2.    Karolína Kolářová 7.B – 76 bodů

3.    Sára Pavlasová 7.B – 70 bodů

4.    Lucie Horová 7.A – 64 bodů

5.    Nikola Kalinová 7.C – 63 bodů

 

Kategorie KADET (8. a 9.ročníky)

1.    Tadeáš Zamykal 9.B – 75 bodů

2.    Emma Žaludová 9.C – 74 bodů

3.    Zuzana Bratová 9.B – 71 bodů

4.    Lukáš Lázňovský 9.B – 69 bodů

Antonín Štus 9.B – 69 bodů

5.    Jakub Sládeček 9.C – 67 bodů

Matematický klokan 2023
- termín konání soutěže Matematický klokan je v ČR stanoven na pátek 17. 3. 2023

Všichni účastníci soutěže dávají svou účastí souhlas se zpracováním osobních údajů podle GDPR.

Pravidla soutěže Matematický klokan 
kategorie Cvrček 
Soutěž v kategorii Cvrček je určena pro žáky 2. a 3. ročníku ZŠ. Soutěžní test obsahuje 18 úloh. Čas na řešení včetně zadání je 60 minut. Úlohy jsou rozlišeny podle předpokládané obtížnosti: 1. – 6. úloha za 3 body, 7. – 12. úloha za 4 body, 13. – 18. úloha za 5 bodů. Za každou správnou odpověď získá soutěžící příslušný počet bodů (3, 4 nebo 5), za každou nezodpovězenou úlohu body nezíská ani neztratí (0 bodů), za každou nesprávnou odpověď se 1 bod odčítá (nikoli 3, 4 nebo 5 bodů, ale pouze 1 bod)! Žák vybírá správnou odpověď z 5 nabídnutých možností (správná odpověď je vždy jen jedna) zakroužkováním příslušného písmene (A, B, C, D nebo E). Oproti jiným kategoriím soutěže nebudou žáci zaznamenávat své odpovědi do odpovědních karet, ale budou vybírat z nabídky odpovědí a zaznamenávat přímo do testu. Každý žák vstupuje do soutěže s 18 body – ani při všech nesprávných odpovědích tedy nemůže získat záporný počet bodů. Maximálně lze získat 90 bodů.

kategorie Klokánek, Benjamín, Kadet 
V kategorii  Klokánek soutěží žáci 4. a 5. tříd ZŠ,  
Benjamín soutěží žáci 6. a 7. tříd ZŠ a studenti primy a sekundy osmiletých gymnázií, 
Kadet soutěží žáci 8. a 9. tříd ZŠ a studenti tercie a kvarty osmiletých gymnázií. Soutěžící v kategoriích Klokánek, Benjamín a Kadet mají čas na zpracování 60 minut + 15 minut organizační práce. Ve všech kategoriích řeší soutěžící 24 úloh. Úlohy jsou rozlišeny podle předpokládané obtížnosti: 1. – 8. úloha za 3 body, 9. – 16. úloha za 4 body, 17. – 24. úloha za 5 bodů. Za každou správnou odpověď získá soutěžící příslušný počet bodů (3, 4 nebo 5), za každou neřešenou úlohu body nezíská ani žádné neztratí (je mu přiděleno 0 bodů), za každou nesprávnou odpověď se 1 bod odečítá (nikoli 3, 4 nebo 5 bodů, ale pouze 1 bod)! Každý soutěžící ve zmíněných kategoriích vstupuje do soutěže s 24 body, to aby soutěžící nedosahovali záporných výsledků. Znamená to tedy, že lze tedy získat maximálně 120 bodů. Soutěžící zaznamenávají své odpovědi do „karty odpovědí“ zatržením nejvýše jedné z nabízených možností. Při řešení není dovoleno užívat kalkulačky, tabulky ani žádnou jinou literaturu.