4. Základní škola v Kolíně s klasickými třídami
a třídami s rozšířenou výukou hudební, výtvarné a tělesné výchovy

Projekt Partnerství škol – Comenius Partnerships

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení ) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Milé žákyně, milí žáci, vážení rodiče, naší škole se podařilo získat dvouletý projekt mezinárodní spolupráce v rámci programu Comenius. Náplní projektu je vzájemná spolupráce s partnerskými školami z Turecka a Velké Británie. Pracovní proces projektu:

  • Vzájemné návštěvy
  • Dokumentace pracovních výsledků
  • Vytvoření vlastních webových stránek
  • Setkání s odborníky především z oblasti hudby, baletu a výtvarných aktivit
  • Festival evropské hudby
Název projektu: Artists of Europe
Doba trvání: 1. září 2012 – 31. červenec 2014
Rozpočet: € 20.000,-
Cílová skupina: žáci ZŠ od 1. do 9. ročníku, učitelé, rodiče, veřejnost
Koordinátor: Mgr. Lada Dudková, dudkova@4zskolin.cz
Internetové stránky www.arts.funsite.cz

28. 8. 2012

První setkání s partnery z Canterbury u nás ve škole. Dohodnuty webové stránky a termín první návštěvy v České republice s dětmi.

září 2012

Vlastní prezentace projektu pedagogům, dětem a rodičům. Vytvoření návrhu hymny projektu (CZ), navržena první společná skladba pro orchestr – Samba (CZ). Dotazníkové šetření ke zjištění zájmu dětí na výjezdy – sestavení dotazníku, předání dětem, rodinám, výběr od dětí, zhodnocení.

říjen 2012

Výběr rodin, které ubytují děti z partnerských škol. Schůzky s rodiči. Zajištění vzájemných profilů od dětí, jejichž rodiče ubytují cizince a těch co přijedou, zajištění výpisu z Rejstříku trestů od rodičů, ubytujících děti z UK. Organizační přípravy na společné setkání všech partnerských škol v listopadu od 25. 11. do 30. 11. Vytvoření nástěnky projektu v atriu školy.
Spuštění webových stránek projektu v angličtině. www.arts.funsite.cz.

listopad 2012 (25. 11. – 30. 11. 2012)

První společné setkání partnerských škol z Canterbury (UK) a Izmiru (Turkey). Proběhla společná výstava na téma „Hudba a tanec“ v atriu školy. Všechny země předvedly svá taneční vystoupení na baletním večeru v divadle. Starosta města Kolín přivítal hosty na radnici. Během prohlídky města přivítal cizince také ředitel Základní umělecké školy. Historii a krásy České republiky poznali cizinci v rámci společných výletů do Kutné Hory a Prahy. Cizinci se zapojili nejen do běžných hodin ve škole, ale i do klubů – latina, balet, hip-hop, výtvarná dílna. S tradicí Vánoc se seznámili díky jarmarku, který každoročně škola pořádá.
Prezentace projektu ve školním časopise, novinách. Vytvoření prvního prezentačního DVD.
Registrace na eTwinningu. (CZ)

leden – únor 2013

Příprava na výjezd žáků do Canterbury. Vzájemné profily. Nácvik tanečních a hudebních představení. Druhá společná skladba – Bruno Mars Count on me. Schůzka s rodiči vyjíždějících žáků.
Registrace na eTwinningu. (Turecko)

březen 2013

Druhé společné setkání partnerských škol v Canterbury. Přistáli jsme v Londýně, který jsme si s dětmi prohlédli z výšky i díky Lodnon eye. Děti po návratu kreslily obrázky na téma „Londýn z výšky“. Po příjezdu do Canterbury prožily několik deštivých dnů v tamní škole, kde se společně učily ve škole a dvakrát si vyzkoušely před publikem společná vystoupení, která doposud nacvičovaly odděleně. Předvedli si vzájemně i jiná taneční a hudební představení. Měli možnost si společně zazpívat píseň od Bruno Marse „Count on me“ a samozřejmě i projektovou hymnu, tentokrát v Canterburské hudební úpravě. Vzájemně i s tureckými kantory, kteří tentokrát přijeli bez dětí, jsme prodiskutovali téma „Stereotypy a školní vzdělávání“. Bylo zajímavé, jak se problematika liší v jednotlivých zemích.
Registrace na eTwinningu. (UK)
Prezentace projektu ve školním časopise, novinách. Vytvoření druhého prezentačního DVD.

duben 2013

V polovině dubna jsme se vydali do Turecka na festival National Sovereignty and Children’s Day. V průběhu návštěvy proběhla conference o začleňování škol do EU. O tomto tématu jsme jednali nejen mezi našimi partnerskými školami, ale i na Gediz University v Izmiru, kam jsme byli pozváni rektorem školy. V Turecku jsme projednali další úkoly projektu. Návštěvu Turecka dětmi, vytvoření společného loga, detaily výroby společného kalendáře na školní rok 2013/14, eTwinning – TwinSpace, témata pro příští školní rok – seznámení se s tvorbou jednoho skladatele a jednoho malíře za každou zemi.

květen – červen 2013

Logo CZ Výroba návrhů na logo projektu – nejlepší dáno na web projektu. Výběr jmen skladatelů a malířů. Tvorba daných stran kalendáře. Příprava na další výjezd do Canterbury koncem června. Výběr písní na společné vystoupení a jejich nácvik. Návštěva výstavy Lend-Mucha, jelikož jsme si vybrali Alfonse Muchu jako malíře, který reprezentuje Česko v našem projektu.

červen - červenec 2013 (27. 6. – 2. 7. 2013)

Konec června a začátek července strávilo několik žáků s panem ředitelem Herčíkem, paní zástupkyní Němečkovou a paní učitelkou Pražákovou v partnerské škole v Canterbury. Nejenom, že se účastnili vyučování a běžného života v anglické rodině, ale také úspěšně vystupovali jako skvělí hudebníci na dvou představeních.
Prezentace z návštěvy UK

září 2013

V pondělí 30. 9. 2013 na naší škole proběhl Den evropských jazyků. V letošním roce jsme pozvali na naši školu divadelní skupinu z Prahy The Bear company, která dětem zahrála interaktivní představení v angličtině. Žáci prvního stupně shlédli představení Jackie and the Terrible family a žáci druhého stupně viděli představení Detectives. Žáci se aktivně zapojovali do představení – odpovídali na otázky a hádali, jak bude představení pokračovat. Po zbytek dne žáci pracovali ve svých třídách na kolážích (Den evropských jazyků – 30. 9.) týkajících se známých hudebníků a výtvarníků z České republiky, Anglie a Turecka (partnerských škol v rámci projektu Comenius). Všechny třídy vytvořily krásné koláže, které byly vystavené na chodbách školy. Na stránkách projektu v záložce Output byly zveřejněny stránky kalendáře na školní rok 2013/14. Kalendář vytvářeli společně žáci všech škol a mapuje první rok naší vzájemné spolupráce. Naše škola vytvářela měsíce listopad, únor, květen a srpen.

August 2014 May 2014 February 2014 November 2013

říjen 2013

Logo UK Během návštěvy anglické koordinátorky jsme vyhlásili vítězné logo projektu. Stalo se jím logo vytvořené žáky z Canterbury.

listopad – prosinec 2013

V rámci projektu se naši žáci seznamují s tvorbou umělců z domova a ze zemí partnerských škol z Turecka a Velké Británie. Výtvarníci naší školy se pokusili kopírovat díla umělců Alfonse MUCHY, Williama TURNERA a Bedri Rahmi EYÜBOĞLU. Během listopadu a prosince uspořádali žáci výstavu (Den otevřených dveří – 5. 11.) těchto děl v prostoru před výtvarnými pracovnami. Výstavu obdivovali nejen rodiče při třídních schůzkách, ale i návštěvníci v rámci Dne otevřených dveří. Školní časopis informoval o další návštěvě z partnerské školy Canterbury v dubnu.

leden – březen 2014

Přípravné práce na uvítání žáků a učitelů z Canterbury a na výjezd do Izmiru v květnu. Vzájemné výměny profilů žáků. Tvorba programů reprezentujících naši školu. Hudebníci prohlubují své znalosti o vybraných hudebnících - Antonínu DVOŘÁKOVI, Gustavu HOLSTOVI a Barışu MANÇO. Připravuje se studijní cesta na výstavu o A. Dvořákovi.

duben 2014

Žáci s prohloubenou výukou hudební výchovy navštívili Dvořákovo muzeum Praha. Lépe tak poznali skladatele, který v projektu reprezentuje Česko.
Uvítali jsme v naší škole návštěvu učitelů a žáků z Canterbury, kteří nás naučili, jak hrát na kelímky. My jsme si pro ně na oplátku připravili výběr hymen světovývh států. Přidali jsme i tu naši projektovou.

květen 2014

Týden v měsíci květnu prožili někteří učitelé a žáci v Turecku. Tamní škola si pro ně připravila návštěvy v různých základních školách a prožili společné chvíle se žáky, které poznali v listopadu 2012 v Kolíně.
Pokračovala práce na společném kalendáři pro školní rok 2014/15. Kalendář opět vytvářeli společně žáci všech škol a nyní se věnuje vybraným umělcům z našich zemí. Naše škola vytvářela měsíce listopad, únor, květen a srpen. Všechny stránky kalendáře můžete opět shlédnout na stránkách projektu v záložce Output.
Prohlédnout prezentaci z Turecka

November 2013 May 2015 May 2014 August 2014

červen 2014

Zhodnocení celého projektu na poradě školy. Byla naplánovaná tvořivá dílna, která bude odrážet přínosy projektu pro žáky, učitele a reprezentaci školy. Žáci, kteří se zúčastnili projektových výjezdů se setkali přes Skype s ostatními účastníky z partnerských škol a zazpívali si projektovou hymnu.
Prezentace projektu ve školním časopise, aktualizace webu projektu, na závěr projektu bylo vytvořeno shrnující DVD celého projektu.

Ve škole se vzájemně informujeme o práci na projektu při provozních poradách, které jsou pravidelně každý měsíc.
Děti si vzájemně vyměňují maily nebo si chatují na facebooku s dětmi z partnerských škol. Pravidelně probíhá aktualizace webových stránek projektu.