4. Základní škola v Kolíně s klasickými třídami
a třídami s rozšířenou výukou hudební, výtvarné a tělesné výchovy

Zprávy ze školy

DISTANČNÍ VÝUKA

Vloženo: Martin Píša 25.10.2021 v 23:14:50
Poslední aktualizace: Martin Píša 25.10.2021 v 23:16:17

Vážení rodiče,

třída 6.C a 7.B  je od 25.10.2021 v nařízené karanténě.  Současně pokračuje v karanténě třída 9.A. Po tuto dobu bude ve třídách probíhat distanční  výuka podle upraveného rozvrhu hodin. Všechny ostatní informace sledujte na informačním systému školy Edupage.

Děkujeme za pochopení


Dětský čin roku

Vloženo: Martin Píša 12.10.2021 v 11:58:20
Poslední aktualizace: Martin Píša 25.10.2021 v 23:16:11

Žádost o hlasování pro naše žákyně

Do celorepublikového finále soutěže Dětský čin roku postoupily se svými příspěvky dvě naše žákyně - Anna Nezavdalová ze 7. C a Marie Benešová z 8. B. Teď už záleží na tom, kolik získají do 5.11. internetových hlasů. Podpořte je prosím i vy.

http://www.detskycinroku.cz/pribehy/2021/kolektivni-pomoc/zacinali-jsme-dva-2553

http://www.detskycinroku.cz/pribehy/2021/pomoc-prirode/postolka-2530

DISTANČNÍ VÝUKA

Vloženo: Martin Píša 21.10.2021 v 14:38:19
Poslední aktualizace: Martin Píša 21.10.2021 v 16:45:43

Vážení rodiče,

 třída 9.A je od 20.10.2021 po dobu 14 dnů v nařízené karanténě. Po tuto dobu bude ve třídě probíhat distanční  výuka podle upraveného rozvrhu hodin. Všechny ostatní informace sledujte na informačním systému školy Edupage.

Děkujeme za pochopení


Ukliďme Česko v podání 6.A a 6.C

Vloženo: Mgr. Martina Arltová 27.09.2021 v 10:21:28
Poslední aktualizace: Martin Píša 27.09.2021 v 10:22:50

V úterý 21.9. se třídy 6.A a 6.C vydaly na úklid okolí fotbalového hřiště ve Štítarském údolí. Žáci se do úklidu pustili s nadšením. Podařilo se jim naplnit 10 pytlů odpadem všeho druhu. Prvotní nadšení po nálezech starého nářadí, bot nebo lahví bylo vystřídáno údivem nad tím, co všechno lidé v lese odhodí a nad množstvím nalezeného odpadu.  Podle výsledků loňského úklidu však můžeme zhodnotit, že množství sebraného odpadu bylo asi o polovinu menší. Nakonec jsme všichni měli dobrý pocit z vykonané práce.

 2021-09-27_102228_383_img_5357.jpg
 2021-09-27_102236_383_20e4fbb5-d317-4c6d-9a5b-fa8ebe071050.jpg
 2021-09-27_102245_383_354ce266-c223-4e5c-b2c0-e989322ae159.jpg

SCIO TESTOVÁNÍ

Vloženo: Martin Píša 23.09.2021 v 13:35:56
Poslední aktualizace: Martin Píša 23.09.2021 v 13:36:23

Příští týden začne Scio testování žáků 6. tříd.

 Jedná se o celorepublikové srovnávací testování 6. tříd z českého a anglického jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů (OSP). Díky testu OSP zjistíme, jestli výsledky našich žáků odpovídají jejich studijnímu potenciálu.

Vzhledem k distanční výuce ve velké části předchozího školního roku absolvujeme v rámci Národního testování 6. tříd test, který ověřuje znalosti žáků na konci 5. třídy. Zjistíme, co se žáci v rámci on-line výuky naučili a s čím do 6. třídy nastupují.

Testování probíhá on-line v aplikaci ScioDat. Testovat budeme na počítačích.  Škola získá podrobné výstupy o žácích, třídách i škole. Žáci získávají podrobnou zprávu včetně náhledu svého vyřešeného testu.

Český jazyk – žáci budou řešit 40 úloh během 45 minut

Matematika – žáci budou řešit 30 úloh během 45 minut

Anglický jazyk – žáci budou řešit 40 úloh - čas není omezen – test je adaptivní – pokládá otázky podle toho, jak odpovídáte na otázky předchozí – v tomto testu se k již zodpovězeným otázkám nelze vracet

Obecné studijní předpoklady - žáci budou řešit 45 úloh během 45 minut

 

Pokyny k řešení:

Každá úloha má jen jedno správné řešení.

Úlohy můžete řešit v libovolném pořadí – začněte od nejlehčích.

Pokud vám úloha nepůjde vyřešit během 2-3minut, netrapte se s ní a přeskočte na další – žádný bod nezískáte, ale nic neztratíte.

V úlohách, kde je výběr z možností, se za chybně zodpovězenou úlohu odečítá část bodu podle počtu nabízených možností, nevyplatí se tedy tipovat.

Pokud si při řešení potřebujete dělat poznámky, použijte čistý papír, žádné jiné pomůcky nejsou povoleny.

 

 


DISTANČNÍ VÝUKA

Vloženo: Martin Píša 15.09.2021 v 19:03:45

Vážení rodiče, třída 6.B je od 14.9. do 27.9. v nařízené karanténě. Po tuto dobu bude ve třídě probíhat distanční on-line/off-line  výuka podle upraveného rozvrhu hodin. Všechny ostatní informace sledujte na informačním systému školy Edupage.

Děkujeme za pochopení


Pokyny pro 1. ročníky

Vloženo: Mgr. Bohumil Herčík 26.08.2021 v 13:14:13
Poslední aktualizace: Mgr. Bohumil Herčík 26.08.2021 v 13:17:24

Rodiče a žáci 1. ročníků se na slavnostní zahájení školního roku 1.9.2021 po třídách shromáždí (učitelé budou mít tabulky I.A, I.B, I.C ) ve venkovním atriu/pokud by pršelo, tak v atriu vnitřním/, kde proběhne krátké přivítání a poté se všichni přesunou do příslušných tříd. Je však nutné, aby jednotlivého prvňáčka doprovázely maximálně dvě osoby a aby tyto měly v budově školy zakrytý obličej rouškou.


V Kolíně dne 25.8.2021         Mgr.Herčík B., ředitel školy

Pokyn ředitele Základní školy Kolín III., Lipanská 420 k provozu školy od 1.9.2021

Vloženo: Martin Píša 23.08.2021 v 15:15:34
Poslední aktualizace: Martin Píša 23.08.2021 v 15:16:01

OBECNÉ POKYNY

 

V režimu škol oproti červnu žádné zpřísnění.

Testování dětí jen v prvních 14 dnech

(1.ročníky – 2.9., 6.9., 9.9. a 2.-9. ročníky 1.9., 6.9., 9.9.),  pak případně jen v problémových lokalitách. Netestované děti musí mít roušku i ve třídách, ostatní jen ve společných prostorách.

Zaměstnanci, pokud nejsou v ochranné lhůtě po prodělání nebo nejsou očkováni, musí zaměstnavateli doložit test ve stejných termínech, jako jsou testovány děti, případně si na místě mohou udělat samotest, ale na vlastní náklady - škola není povinna test zajistit.

Zaměstnanci také nosí respirátory ve společných prostorách. Při výuce ve třídě musí mít pedagog respirátor pouze pokud nemá žádné potvrzení.

 

KONKRÉTNÍ POKYNY

 

1/Žáci vchází do školy organizovaně určenými vchody jako v loňském školním roce. V šatnách si dezinfikují ruce a odchází do tříd. Při vchodu do školy mají nasazené roušky, které mohou sundat pouze ve třídě. Při pohybu po škole si je opět musí nasadit. Žáci, kteří odmítnou testování, nebo nejsou očkováni, nebo v posledních 180 dnech neprodělali covid-19, musí mít roušku po celý den i ve třídách. Od 15 let musí mít respirátor.  Nesmí však ve škole zpívat a cvičit jinde než venku. Pokud by roušky odmítli, musí odejít na distanční vzdělávání. Zatím do 10.9.2021.

2/Žáci s příznaky respiračního onemocnění musí zůstat doma. Pokud se do školy dostaví, budou izolováni a odesláni domů.

3/Postup při antigenním testování bude probíhat stejně jako v loňském školním roce. Při pozitivním testu bude škola postupovat také stejně. A to včetně likvidace odpadu ve spolupráci s provozními zaměstnanci.

4/Ve školní družině a školní jídelně se oproti loňskému roku také nic nemění. Nadále, kromě dezinfekčních opatření, se bude dodržovat homogenita skupin v co největší míře. Žáci, kteří odmítnou testování, ale budou akceptovat roušky a respirátory, musí ve školní jídelně sedět odděleně.

5/Provozní zaměstnanci budou nadále pečlivě dezinfikovat prostory školy. V šatnách, ve třídách, u tělocvičen, ve školní jídelně a ve školních družinách budou neustále doplňovat dezinfekční prostředky a jednorázové ručníky.

6/Pokud se žák, či zaměstnanec bude vracet ze zahraničí, nahlásí to vedení školy a bude postupovat dle opatření ministerstva zdravotnictví.

V Kolíně dne 20.8.2021                                                                            Mgr,Herčík Bohumil


Seznam sešitů pro žáky 2. st. - 2021/2022

Vloženo: Martin Píša 29.06.2021 v 11:28:46

Matematika: 460 – 1x, 540 – 2 x (7. -9. ročník mohou pokračovat v loňských sešitech), podložky, pravítka, kružítko, mikrotužka, úhloměr, guma, tuhé lepidlo, nůžky

Český jazyk:   6. ročník: 544  - 1x, 524 – 4x

                       7. – 9. ročník: 544 – 1x, 524 – 3x  

Anglický jazyk: 444 – 1x

Přírodopis: 6. ročník: 540 – 1x, 440 – 1x, podložky;

                    7. – 9. ročník: 540 – 1x, podložka

Fyzika:  6. ročník: 540 – 1x, podložka

              7. – 9. ročník: 540 – 1x, podložka

Výchova k občanství: 544 – 1x

Zeměpis: 544 – 1x, 524 – 1x (pouze 6. ročníky)

Dějepis: 544 – 1x, 524 – 1x

Výchova ke zdraví: 524 – 1x

Hudební výchova: 544 – 1x, notový sešit

Chemie (8. + 9. ročníky): 560 – 1x, 440-1x, podložky

ICT: žáci pokračují v sešitu z 5. ročníku, nebo zakládají  544 – 1x

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY:

Ruský jazyk: 524 – 1x, 544 -1x

Německý jazyk: 524 – 1x

Seminář z dějepisu: 524 – 1x

Netradiční výtvarné techniky: VV kufřík

Etická výchova: 524 -1x

Seminář z českého jazyka: 544 - 1x

Seminář z matematiky: 440 -1x

Seminář přírodovědný: 540 – 1xNa všechny sešity obaly.Výtvarná výchova – povinné pomůcky pro žáky s RVVV

pracovní oděv, krycí igelit na lavici min. A1 (594 x 841 mm), voskovky, pastelky, lepidlo (vysunovací tuha), houbička, 3x hadřík, ořezávátko, guma: pryžová 1x, umělecká 1x, tužka min. 2x měkká, 1x střední (4B, 2B, HB), nůžky, štětce: 2x kulatý (různá velikost), 2x plochý (různá velikost), kelímek na vodu, paleta na barvy, izolepa, plastelína, sešit 444 (na 4 roky)

Výtvarná výchova – povinné pomůcky (nevýtvarné třídy)

pracovní oděv, krycí igelit na lavici min. A1 (594 x 841 mm), voskovky, pastelky, lepidlo (vysunovací tuha), houbička, 3x hadřík, ořezávátko, guma: pryžová 1x, tužka min. 2x měkká, 1x střední (4B, 2B, HB), nůžky, štětce: 2x kulatý (různá velikost), 2x plochý (různá velikost), kelímek na vodu, paleta na barvy, izolepa, plastelína


Rekonstrukce podchodu

Vloženo: Martin Píša 16.06.2021 v 14:00:45

Od 16.6. začala oprava podchodu v Jaselské ulici. Policie prosí, aby žáci k přecházení vozovky využívali přechody u bývalé jednoty nebo Bezovky a nepřebíhali přes silnici.


Strana: 1