4. Základní škola v Kolíně s klasickými třídami
a třídami s rozšířenou výukou hudební, výtvarné a tělesné výchovy

Zprávy ze školy

Seznam sešitů pro žáky 2. st. - 2021/2022

Vloženo: Martin Píša 29.06.2021 v 11:28:46

Matematika: 460 – 1x, 540 – 2 x (7. -9. ročník mohou pokračovat v loňských sešitech), podložky, pravítka, kružítko, mikrotužka, úhloměr, guma, tuhé lepidlo, nůžky

Český jazyk:   6. ročník: 544  - 1x, 524 – 4x

                       7. – 9. ročník: 544 – 1x, 524 – 3x  

Anglický jazyk: 444 – 1x

Přírodopis: 6. ročník: 540 – 1x, 440 – 1x, podložky;

                    7. – 9. ročník: 540 – 1x, podložka

Fyzika:  6. ročník: 540 – 1x, podložka

              7. – 9. ročník: 540 – 1x, podložka

Výchova k občanství: 544 – 1x

Zeměpis: 544 – 1x, 524 – 1x (pouze 6. ročníky)

Dějepis: 544 – 1x, 524 – 1x

Výchova ke zdraví: 524 – 1x

Hudební výchova: 544 – 1x, notový sešit

Chemie (8. + 9. ročníky): 560 – 1x, 440-1x, podložky

ICT: žáci pokračují v sešitu z 5. ročníku, nebo zakládají  544 – 1x

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY:

Ruský jazyk: 524 – 1x, 544 -1x

Německý jazyk: 524 – 1x

Seminář z dějepisu: 524 – 1x

Netradiční výtvarné techniky: VV kufřík

Etická výchova: 524 -1x

Seminář z českého jazyka: 544 - 1x

Seminář z matematiky: 440 -1x

Seminář přírodovědný: 540 – 1xNa všechny sešity obaly.Výtvarná výchova – povinné pomůcky pro žáky s RVVV

pracovní oděv, krycí igelit na lavici min. A1 (594 x 841 mm), voskovky, pastelky, lepidlo (vysunovací tuha), houbička, 3x hadřík, ořezávátko, guma: pryžová 1x, umělecká 1x, tužka min. 2x měkká, 1x střední (4B, 2B, HB), nůžky, štětce: 2x kulatý (různá velikost), 2x plochý (různá velikost), kelímek na vodu, paleta na barvy, izolepa, plastelína, sešit 444 (na 4 roky)

Výtvarná výchova – povinné pomůcky (nevýtvarné třídy)

pracovní oděv, krycí igelit na lavici min. A1 (594 x 841 mm), voskovky, pastelky, lepidlo (vysunovací tuha), houbička, 3x hadřík, ořezávátko, guma: pryžová 1x, tužka min. 2x měkká, 1x střední (4B, 2B, HB), nůžky, štětce: 2x kulatý (různá velikost), 2x plochý (různá velikost), kelímek na vodu, paleta na barvy, izolepa, plastelína


Rekonstrukce podchodu

Vloženo: Martin Píša 16.06.2021 v 14:00:45

Od 16.6. začala oprava podchodu v Jaselské ulici. Policie prosí, aby žáci k přecházení vozovky využívali přechody u bývalé jednoty nebo Bezovky a nepřebíhali přes silnici.

REKONSTRUKCE ULICE „LIPANSKÁ“ JIŽ V ČERVNU

Vloženo: Martin Píša 18.05.2021 v 23:58:04

Vážení rodiče,

ke všem problémům, které nás v poslední době provází, vás musíme informovat ještě o jedné záležitosti.  Město rozhodlo o kompletní rekonstrukci Lipanské ulice, která bude v prvním týdnu měsíce června kompletně uzavřena.  Provoz školy a bezpečnost žáků nám stavební dozor garantoval. Nicméně bude nutné děti ráno, pokud je vezete autem, vysadit např. v ulici Táboritská. V bližším místě školy to bude velký problém. Musíme to do konce školního roku vydržet. Akce by měla být ukončena koncem srpna. Po prázdninách bude snad již vše v normálu.


Nástup do školy od 17.5.2021

Vloženo: Martin Píša 13.05.2021 v 17:32:14

Z nařízení vlády ČR se od 17.5.2021 vrací do škol prezenční výuka pro všechny žáky a ruší se tím výuka rotační.

-Žáci se do školy dostaví v čase a ke vchodu, který jim určí třídní učitel.

-Všichni žáci budou 1x týdně testováni nám již známým antigenním testem.

-Výuka bude probíhat dle současného upraveného rozvrhu, aby byla na naší škole nadále dodržena homogenita skupin. Ve stejném duchu bude probíhat i život ve školní družině a školní jídelně.

-Dodržování epidemiologických opatření, včetně nošení roušek, bude pokračovat v nezměněné podobě .


Nástup do školy od 3.5.2021

Vloženo: Mgr. Bohumil Herčík 30.04.2021 v 09:58:37
Poslední aktualizace: Martin Píša 30.04.2021 v 10:04:05

Z nařízení vlády ČR se od 3.5.2021 vrací žáci 2. stupně na prezenční výuku a to rotačním způsobem

1/ přes všechna úskalí se na žáky moc těšíme a budeme se snažit jim vytvořit ty nejlepší pedagogické i sociální podmínky pro jejich nelehký návrat do školy

2/ žákům se rotačně střídá prezenční a distanční výuka po týdnu, prezenčně 3. 5. 2021 začínají třídy 6.B, 6.C, 7.B, 8.B, 9.A,9.B,   ostatní třídy 2. stupně se s těmito vymění 10.5.2021 

3/ do školy jde jen žák bez covidových příznaků

4/ žáci mají ve škole zakrytá ústa a nos chirurgickou rouškou nebo respirátorem /žádné šité roušky nebo šátky/

5/ žáci 2. stupně vstupují do budovy dle instrukcí třídních učitelů a dezinfikují si ruce

6/ do testovací třídy jdou nepřezutí a nepřevlečení

7/ v testovací třídě se žáci testují za přítomnosti pedagogických pracovníků

8/ po otestování s negativním výsledkem se žák převlékne a přezuje v šatně a jde zpět do třídy

9/ žák s pozitivním výsledkem je izolován a čeká na vyzvednutí zákonným zástupcem, který je telefonicky k tomuto kroku vyzván a obdrží další pokyny

10/ prezenční výuky se mohou účastnit jen otestovaní žáci 

11/ v případě, že zákonný zástupce požaduje testování vlastními testy, písemně doloží třídnímu učiteli Ministerstvem zdravotnictví schválenou certifikaci testů

12/ u žáků, kteří se nechtějí testovat, informují písemně o tomto zákonní zástupci třídního učitele /zpráva „Omlouvám svoji dceru, syna … z prezenční výuky z důvodu odmítnutí testování na Covid – 19 nebo nošení roušek“/, tímto bude žák omluven z prezenční výuky a bude dostávat úkoly, jako kdyby byl nemocen

13/pokud je žák v ochranné lhůtě 90 ti dnů od pozitivního testu, předloží třídnímu učiteli vytištěnou SMS zprávu o pozitivitě a nebude testován

14/ obědy budou mít žáci na týden prezenční výuky přihlášeny /kdo nebude chodit, odhlásí si sám/

Návrat žáků do škol

Vloženo: Mgr. Bohumil Herčík 07.04.2021 v 20:31:00
Poslední aktualizace: Mgr. Bohumil Herčík 22.04.2021 v 07:17:25

Vážení rodiče, vážení zaměstnanci školy.

Z rozhodnutí vlády ČR se od pondělí 12.4.2021 začne s postupným otevírání škol. Na školách našeho typu se jedná o třídy 1. stupně a to ještě formou rotační. V týdnu od 12.4.2021 tedy na naší škole nastoupí na prezenční výuku třídy I.A, I.B, I.C, II.A, II.B a II.C. Ve třídách třetích, čtvrtých a pátých bude nadále probíhat distanční výuka. V týdnu od 19.4.2021 nastoupí na výuku prezenční do školy třídy III.A, III.B, IV.A, IV.B, V.A a V.B. První a druhé třídy zase přejdou na dálkové distanční vzdělávání a takto se to bude po týdnech střídat.

Třídy, které půjdou na prezenční výuku do školy, budou třídní učitelé informovat o vchodu do školy, o organizaci pobytu ve škole, o testování, o rozvrhu hodin i o provozu školní družiny.

Vždy v pondělí a ve čtvrtek budou žáci i pedagogové testováni na Covid-19 antigenními testy. V případě negativních výsledků celé skupiny se dál nic dít nebude, pouze se budou muset dodržovat nám již z minula známá bezpečnostní opatření života naší školy. Pokud bude odhalen pozitivní vzorek, bude žák izolován a s potvrzením odeslán domů, kde bude muset kontaktovat svého pediatra a absolvovat test PCR. Při odhalení pozitivního žáka v pondělí se budou další kroky týkat pouze jeho. Avšak při odhalení pozitivity ve čtvrtek budou muset do karantény všechny děti této skupiny až do výsledku testu PCR. Při potvrzení pozitivity i u PCR testu /po pondělním odběru ve škole/nastoupí žák do karantény a ostatní ve škole pracují dál. Při potvrzení pozitivity u PCR testu /po čtvrtečním odběru ve škole/ zůstávají v karanténě všichni žáci dané skupiny. U žáků prvních až třetích tříd může být u testování ve škole přítomen jeden zákonný zástupce. Pokud žák do školy v tyto dny nepřijde, bude otestován v den příchodu a pak již ve stanovené dny. Testovat se bude v prvních dvou týdnech testy Lepu – známé z rakouských škol /další závoz upřesněn zatím nebyl/. Žáci, kteří prodělali COVID – 19 a od prvního PCR pozitivního testu neuplynulo více jak 90 dnů, nemusí být testováni /NUTNO předložit potvrzení od lékaře nebo lékařskou zprávu nebo zprávu z laboratoře v listinné či elektronické podobě/.

Provoz školní družiny bude organizován podobně jako v minulém období, pouze v pondělí a ve čtvrtek budou žáci při příchodu testováni. Pokud bude jejich test negativní, pak se již ve třídě testovat nebudou. Pokud bude test pozitivní, budou následovat kroky tak, jak je psáno výše. Další informace, včetně zahájení provozu školní družiny v 6.30, obdržíte ve zprávě na Edupage.

Provoz školní jídelny poběží ve známém režimu s dodržováním přísných bezpečnostních opatření.

Předem děkuji za spolupráci a respektování pokynů, které nám byly zaslány.

Mgr. Herčík Bohumil

Instruktážní video k samotestování:

LEPU testySingclean testyProvoz školy od 29.3. do 11.4.2021

Vloženo: Martin Píša 29.03.2021 v 17:01:04

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021, kterým se omezuje provoz škol a školských zařízení do 11. dubna. Prodlužuje se dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu.

Provoz sekretariátu školy

Vloženo: Martin Píša 15.03.2021 v 05:14:14
Poslední aktualizace: Martin Píša 15.03.2021 v 05:15:49

Vzhledem k mimořádným vládním opatřením je do odvolání omezen provoz sekretariátu školy:

PO - PÁ

9:00 - 11:00

Děkujeme za pochopení.

Opatření od 1.3.2021

Vloženo: Martin Píša 27.02.2021 v 17:35:59
Poslední aktualizace: Martin Píša 27.02.2021 v 17:36:30

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200, kterým se nad rámec dosavadních opatření: 

ZAKAZUJE od 1.3.2021 OSOBNÍ PŘÍTOMNOST:

  • žáků 1. a 2. ročníků základní školy

  • žáků ve školních klubech a družinách

Základní školy poskytují těmto dětem nebo žákům vzdělávání distančním způsobem.


Aktuální informace

Vloženo: Martin Píša 24.02.2021 v 12:42:14
Poslední aktualizace: Martin Píša 24.02.2021 v 12:50:47

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že Ministerstvo zdravotnictví dne 22.2.2021 vydalo mimořádné opatření čj.15757/2020-44, dle něhož s účinností od 25.2.2021 se zakazuje všem osobám pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor, zdravotní obličejová maska nebo obdobný prostředek dle příslušných norem (vždy bez výdechového ventilu) ve všech vnitřních prostorech staveb (tj. i ve škole nebo školském zařízení) a na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry.Strana: 1