4. Základní škola v Kolíně s klasickými třídami
a třídami s rozšířenou výukou hudební, výtvarné a tělesné výchovy

Zprávy ze školy

Návrat žáků do škol

Vloženo: Mgr. Bohumil Herčík 07.04.2021 v 20:31:00
Poslední aktualizace: Mgr. Bohumil Herčík 22.04.2021 v 07:17:25

Vážení rodiče, vážení zaměstnanci školy.

Z rozhodnutí vlády ČR se od pondělí 12.4.2021 začne s postupným otevírání škol. Na školách našeho typu se jedná o třídy 1. stupně a to ještě formou rotační. V týdnu od 12.4.2021 tedy na naší škole nastoupí na prezenční výuku třídy I.A, I.B, I.C, II.A, II.B a II.C. Ve třídách třetích, čtvrtých a pátých bude nadále probíhat distanční výuka. V týdnu od 19.4.2021 nastoupí na výuku prezenční do školy třídy III.A, III.B, IV.A, IV.B, V.A a V.B. První a druhé třídy zase přejdou na dálkové distanční vzdělávání a takto se to bude po týdnech střídat.

Třídy, které půjdou na prezenční výuku do školy, budou třídní učitelé informovat o vchodu do školy, o organizaci pobytu ve škole, o testování, o rozvrhu hodin i o provozu školní družiny.

Vždy v pondělí a ve čtvrtek budou žáci i pedagogové testováni na Covid-19 antigenními testy. V případě negativních výsledků celé skupiny se dál nic dít nebude, pouze se budou muset dodržovat nám již z minula známá bezpečnostní opatření života naší školy. Pokud bude odhalen pozitivní vzorek, bude žák izolován a s potvrzením odeslán domů, kde bude muset kontaktovat svého pediatra a absolvovat test PCR. Při odhalení pozitivního žáka v pondělí se budou další kroky týkat pouze jeho. Avšak při odhalení pozitivity ve čtvrtek budou muset do karantény všechny děti této skupiny až do výsledku testu PCR. Při potvrzení pozitivity i u PCR testu /po pondělním odběru ve škole/nastoupí žák do karantény a ostatní ve škole pracují dál. Při potvrzení pozitivity u PCR testu /po čtvrtečním odběru ve škole/ zůstávají v karanténě všichni žáci dané skupiny. U žáků prvních až třetích tříd může být u testování ve škole přítomen jeden zákonný zástupce. Pokud žák do školy v tyto dny nepřijde, bude otestován v den příchodu a pak již ve stanovené dny. Testovat se bude v prvních dvou týdnech testy Lepu – známé z rakouských škol /další závoz upřesněn zatím nebyl/. Žáci, kteří prodělali COVID – 19 a od prvního PCR pozitivního testu neuplynulo více jak 90 dnů, nemusí být testováni /NUTNO předložit potvrzení od lékaře nebo lékařskou zprávu nebo zprávu z laboratoře v listinné či elektronické podobě/.

Provoz školní družiny bude organizován podobně jako v minulém období, pouze v pondělí a ve čtvrtek budou žáci při příchodu testováni. Pokud bude jejich test negativní, pak se již ve třídě testovat nebudou. Pokud bude test pozitivní, budou následovat kroky tak, jak je psáno výše. Další informace, včetně zahájení provozu školní družiny v 6.30, obdržíte ve zprávě na Edupage.

Provoz školní jídelny poběží ve známém režimu s dodržováním přísných bezpečnostních opatření.

Předem děkuji za spolupráci a respektování pokynů, které nám byly zaslány.

Mgr. Herčík Bohumil

Instruktážní video k samotestování:

LEPU testySingclean testyProvoz školy od 29.3. do 11.4.2021

Vloženo: Martin Píša 29.03.2021 v 17:01:04

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021, kterým se omezuje provoz škol a školských zařízení do 11. dubna. Prodlužuje se dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu.

Provoz sekretariátu školy

Vloženo: Martin Píša 15.03.2021 v 05:14:14
Poslední aktualizace: Martin Píša 15.03.2021 v 05:15:49

Vzhledem k mimořádným vládním opatřením je do odvolání omezen provoz sekretariátu školy:

PO - PÁ

9:00 - 11:00

Děkujeme za pochopení.

Opatření od 1.3.2021

Vloženo: Martin Píša 27.02.2021 v 17:35:59
Poslední aktualizace: Martin Píša 27.02.2021 v 17:36:30

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200, kterým se nad rámec dosavadních opatření: 

ZAKAZUJE od 1.3.2021 OSOBNÍ PŘÍTOMNOST:

  • žáků 1. a 2. ročníků základní školy

  • žáků ve školních klubech a družinách

Základní školy poskytují těmto dětem nebo žákům vzdělávání distančním způsobem.


Aktuální informace

Vloženo: Martin Píša 24.02.2021 v 12:42:14
Poslední aktualizace: Martin Píša 24.02.2021 v 12:50:47

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že Ministerstvo zdravotnictví dne 22.2.2021 vydalo mimořádné opatření čj.15757/2020-44, dle něhož s účinností od 25.2.2021 se zakazuje všem osobám pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor, zdravotní obličejová maska nebo obdobný prostředek dle příslušných norem (vždy bez výdechového ventilu) ve všech vnitřních prostorech staveb (tj. i ve škole nebo školském zařízení) a na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry.


Informace o provozu školy od 15.2.

Vloženo: Martin Píša 14.02.2021 v 16:39:43
Poslední aktualizace: Martin Píša 19.02.2021 v 12:26:44

Ukončení nouzového stavu nebude mít vliv na dosavadní režim na školách. Opatření ve školství se bude řídit podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Bude tedy zachován stávající stav, kdy školy fungují dle platného opatření PES ve stupni 5. Ve škole probíhá výuka 1. a 2. ročníků, ostatní dále pracují distančně.


Výuka od 8.2.2021

Vloženo: Martin Píša 05.02.2021 v 15:36:37

Vážení rodiče, v organizaci života naší školy se zatím nic nemění. Vše od pondělí 8.2.2021 poběží jako před jarními prázdninami. 1. a 2. třídy jdou do školy a ostatní dále pracují distančně.

Výsledné známky za 1. pololetí

Vloženo: Martin Píša 25.01.2021 v 10:24:56

Vážení rodiče, výsledné známky na vysvědčení za 1.pololetí máte k nahlédnutí ve školním informačním systému EDUPAGE. Papírovou podobu vysvědčení ve formě výpisu dostanou žáci do tří dnů po nástupu na prezenční výuku.

Nástup do školy 4.1.2021

Vloženo: Martin Píša 01.01.2021 v 18:17:46

Na základě nařízení vlády nastoupí v pondělí 4.1.2021 do školy žáci prvních a druhých tříd. Ostatní třídy zůstávají doma a přechází na distanční výuku. Kvůli distanční výuce a případným dalším změnám je nutné nadále sledovat školní informační systém Edupage a webové stránky školy.

Vánoční prázdniny

Vloženo: Martin Píša 15.12.2020 v 11:52:05

Na základě rozhodnutí vlády končí vyučování v tomto kalendářním roce již 18.12.2020. Vánoční prázdniny  budou tedy probíhat od 21.12.2020. Nástup do školy by měl být 4.1.2021. Sledujte sdělovací prostředky a tyto naše webové stránky.


Strana: 1