4. Základní škola v Kolíně s klasickými třídami
a třídami s rozšířenou výukou hudební, výtvarné a tělesné výchovy

Zprávy ze školy

Opatření od 1.3.2021

Vloženo: Martin Píša 27.02.2021 v 17:35:59
Poslední aktualizace: Martin Píša 27.02.2021 v 17:36:30

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200, kterým se nad rámec dosavadních opatření: 

ZAKAZUJE od 1.3.2021 OSOBNÍ PŘÍTOMNOST:

  • žáků 1. a 2. ročníků základní školy

  • žáků ve školních klubech a družinách

Základní školy poskytují těmto dětem nebo žákům vzdělávání distančním způsobem.


Aktuální informace

Vloženo: Martin Píša 24.02.2021 v 12:42:14
Poslední aktualizace: Martin Píša 24.02.2021 v 12:50:47

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že Ministerstvo zdravotnictví dne 22.2.2021 vydalo mimořádné opatření čj.15757/2020-44, dle něhož s účinností od 25.2.2021 se zakazuje všem osobám pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor, zdravotní obličejová maska nebo obdobný prostředek dle příslušných norem (vždy bez výdechového ventilu) ve všech vnitřních prostorech staveb (tj. i ve škole nebo školském zařízení) a na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry.


Informace o provozu školy od 15.2.

Vloženo: Martin Píša 14.02.2021 v 16:39:43
Poslední aktualizace: Martin Píša 19.02.2021 v 12:26:44

Ukončení nouzového stavu nebude mít vliv na dosavadní režim na školách. Opatření ve školství se bude řídit podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Bude tedy zachován stávající stav, kdy školy fungují dle platného opatření PES ve stupni 5. Ve škole probíhá výuka 1. a 2. ročníků, ostatní dále pracují distančně.


Výuka od 8.2.2021

Vloženo: Martin Píša 05.02.2021 v 15:36:37

Vážení rodiče, v organizaci života naší školy se zatím nic nemění. Vše od pondělí 8.2.2021 poběží jako před jarními prázdninami. 1. a 2. třídy jdou do školy a ostatní dále pracují distančně.

Výsledné známky za 1. pololetí

Vloženo: Martin Píša 25.01.2021 v 10:24:56

Vážení rodiče, výsledné známky na vysvědčení za 1.pololetí máte k nahlédnutí ve školním informačním systému EDUPAGE. Papírovou podobu vysvědčení ve formě výpisu dostanou žáci do tří dnů po nástupu na prezenční výuku.

Nástup do školy 4.1.2021

Vloženo: Martin Píša 01.01.2021 v 18:17:46

Na základě nařízení vlády nastoupí v pondělí 4.1.2021 do školy žáci prvních a druhých tříd. Ostatní třídy zůstávají doma a přechází na distanční výuku. Kvůli distanční výuce a případným dalším změnám je nutné nadále sledovat školní informační systém Edupage a webové stránky školy.

Vánoční prázdniny

Vloženo: Martin Píša 15.12.2020 v 11:52:05

Na základě rozhodnutí vlády končí vyučování v tomto kalendářním roce již 18.12.2020. Vánoční prázdniny  budou tedy probíhat od 21.12.2020. Nástup do školy by měl být 4.1.2021. Sledujte sdělovací prostředky a tyto naše webové stránky.

Návrat do školy 30.11.2020

Vloženo: Martin Píša 23.11.2020 v 19:54:33
Poslední aktualizace: vedení školy 23.11.2020 v 19:55:20

Dle vládního nařízení se od 30.11.2020 mění  podmínky povinné školní docházky. K 1. a 2. ročníkům se do školy dostaví k prezenční výuce i  3., 4., 5. a 9. ročníky.  Ročníky 6., 7. a 8. Budou tzv. rotovat. Jeden týden prezenčně a jeden týden distančně. Na naší škole začnou 30.11.2020 prezenčně třídy VI.A, VII.A, VII.C, VIII.A a VIII.C. Třídy VI.B, VI.C, VII.B a VIII.B budou pracovat distančně z domova a od 7.12.2020 se to otočí.

NÁSTUP DO ŠKOLY

Vloženo: Martin Píša 13.11.2020 v 11:00:22

Na základě nařízení vlády se od středy  18.11.2020 vrací do školy k prezenční výuce žáci 1. a 2. ročníků. V činnosti bude i školní družina a školní jídelna. Během pobytu musí mít žáci nasazené roušky a budou probíhat přísná hygienická opatření. Bližší informace obdrží rodiče žáků od třídních učitelů přes Edupage.

Fungování sekretariátu v době uzavření školy

Vloženo: Martin Píša 15.10.2020 v 12:02:22
Poslední aktualizace: Martin Píša 01.11.2020 v 16:16:11

PROVOZNÍ DOBA SEKRETARIÁTU OD 2.11.2020 DO ODVOLÁNÍ JE OD 8.00 DO 14.00 HODINStrana: 1