4. Základní škola v Kolíně s rozšířenou výukou hudební, výtvarné a tělesné výchovy

Zprávy ze školy

UPOZORNĚNÍ - ZMĚNA TERMÍNU

Vloženo: Martin Píša 10.04.2019 v 11:59:40
Poslední aktualizace: Martin Píša 12.04.2019 v 11:15:18

Vážení rodiče, vhledem k tomu, že na naši školu přišlo k zápisu velké množství dětí, a my jsme tomu rádi, musíme změnit datum, kdy zveřejníme jeho výsledky. Čekat budeme na každé uvolněné místo, abychom mohli uspokojit co největší množství dětí. Důležité bude také přijímací řízení na víceletá gymnázia, kdy přijatí páťáci mohou uvolnit místo pro více prvňáčků. Přijímací řízení na gymnázia končí 30.4.2019, proto posouváme termín zveřejnění našeho přijímacího řízení na 3.5.2019.

Školní akademie 2019

Vloženo: vedení školy 10.04.2019 v 07:05:25
Poslední aktualizace: vedení školy 10.04.2019 v 12:07:25

Letem světem - Školní akademie 2019

Návštěva kuchaře Juraje Dohňanského v naší jídelně

Vloženo: Martin Píša 10.04.2019 v 12:01:47
Poslední aktualizace: Martin Píša 10.04.2019 v 12:07:15

Ve středu 3. dubna navštívil naši školní kuchyni profesionální kuchař Juraj Dohňanský. Od brzkých ranních hodin připravoval pan kuchař ve spolupráci s personálem naší kuchyně mořskou polévku se zeleninou a fazolemi a dvě hlavní jídla. Strávníci si tak mohli vybrat mezi irským dušeným hovězím s mrkví a bramborovou kaší s jarní cibulkou a dýňovými nočky s krémovo- ořechovou omáčkou a pečenou rybou. Poznali jsme tak všichni nové netradiční chutě. Nejenže byl sám pan kuchař ochotný v tipech a radách, ale také naše kuchařky vedly živou diskuzi a podělily se s ním o mnohé vychytávky, které získaly během let práce ve školní jídelně. Můžeme tak říci, že došlo k vzájemné výměně zkušeností v příjemné atmosféře, kdy na tvářích všech zúčastněných převládal úsměv.
Černá vedoucí ŠJ

Zápis do 1. ročníků

Vloženo: Martin Píša 27.02.2019 v 11:56:36
Poslední aktualizace: Martin Píša 10.04.2019 v 11:59:58

Zápis do prvních tříd Zápis do prvních tříd - pokyny

Předzápisové akce

Vloženo: vedení školy 09.01.2019 v 18:20:28
Poslední aktualizace: vedení školy 25.03.2019 v 14:55:43

Předzápisové akce

Školička nanečisto

Vloženo: učitelé školy 01.02.2019 v 00:09:46
Poslední aktualizace: učitelé školy 25.03.2019 v 14:55:34

Školička nanečisto

Dešťová voda

Vloženo: Martin Píša 25.03.2019 v 14:47:42
Poslední aktualizace: Martin Píša 25.03.2019 v 14:55:17

                                            Tisková zpráva

Kolín. – Na Základní škole Kolín III. v Lipanské ulici proběhlo ve čtvrtek 21.3.2019 slavnostní otevření projektu Dešťová voda-nevyužité bohatství. Za účasti vedení školy, zástupců TPCA a městského úřadu si přítomní nejdříve vyslechli pěvecké vystoupení žáků jednoho z pěveckých sborů a po slavnostních projevech proběhlo stříhání pásky. Po té měli přítomní možnost nahlédnout do útrob zařízení, které je schopno zadržovat dešťovou vodu a následně ji využívat k ekologickému provozu školních toalet. „Věřím, že tento příklad budou následovat další organizace v regionu,“ řekl Tomáš Paroubek, manažer podnikových záležitostí firmy TPCA, která projekt financovala.  Ředitel školy, Bohumil Herčík, zase vyzdvihl ekologický význam celé akce a litoval, že nebylo možné na tento systém napojit celou budovu. „Tak teď už jenom, aby často pršelo,“ řeklo jedno z dětí přihlížejících celé události.

 

 Slavnostní stříhání pásky
 Publikum

Školní časopis 2018/19

Vloženo: Mgr. Iva Kronusová 02.01.2019 v 19:29:55
Poslední aktualizace: Mgr. Iva Kronusová 01.03.2019 v 12:13:17

Školní časopis 2018/19

Vážení čtenáři,
dovolujeme si oslovit Vás se speciálním číslem našeho školního časopisu. V něm bychom rádi představili naši školu. Jsme základní školou, kterou mnozí z Vás znají pod názvem ČTYŘKA. Dříve, jak někteří z Vás jistě pamatují, jsme sídlili proti staré poliklinice. V roce 1993 jsme se přemístili do nové budovy. Současný oficiální název je Základní škola Kolín III, Lipanská 420 a poznáte nás podle oranžové barvy, která je nepřehlédnutelná. Jsme školou, která se od ostatních kolínských škol liší svým zaměřením. Pod jednou střechou se u nás tak vzdělávají děti ve třídách všeobecných, ale i odborně zaměřených. Na školních chodbách tak u nás potkáte i výtvarníky, hudebníky a hokejisty.

Pokud byste měli zájem dozvědět se, co jednotlivá zaměření vlastně znamenají, navštivte naše internetové stránky www.4zskolin.cz; záložka Základní škola - Dokumenty školy - Školní vzdělávací program Harmonie a tam si můžete prohlédnout učební plány tříd všeobecných, ale i těch s rozšířenou výukou výtvarné, hudební a tělesné výchovy. Pokud nás budete porovnávat s jinými školami, zjistíte, že právě rozsahem svých zaměření jsme výjimeční.

Od ostatních škol nás zároveň odlišuje GENETICKÁ METODA ČTENÍ, kterou Vám představíme na další straně časopisu. Maximální kapacita naší školy je 600 žáků. Pohromadě jsou u nás školní třídy, školní družina, tělocvičny i školní jídelna, děti tedy nemusejí přecházet z budovy do budovy. Součástí školního pozemku je i moderní atletický areál. Školní družina má 8 oddělení a školní klub 20 zájmových útvarů. Každoročně je připravováno mnoho letních aktivit. Na dalších stránkách se můžete podívat na události ze života školy, najdete tu i pozvánku na akce, které jsme pro veřejnost připravili. V letošním školním roce bychom rádi zapsali 3 třídy budoucích prvňáčků.

Celý Školní časopis ke stažení

Soutěž o nejlepší pohybovou skladbu 2018 - 2019

Vloženo: Martin Píša 25.02.2019 v 12:40:30

ZŠ LIPANSKÁ KOLÍN pořádá taneční soutěž

                       O

NEJLEPŠÍ POHYBOVOU SKLADBU

2018-2019

Jedná se o soutěž, které se mohou zúčastnit všechny školní kroužky, družiny, amatérské taneční skupiny.

KDY:  29.3.2019

KDE:  ZŠ LIPANSKÁ V KOLÍNĚ

KDO:  SÓLA, DUA, SKUPINY, KONTAKTNÍ OSOBA:  MARTINA AR LTOVÁ, 723849318, marltova@seznam.cz

                                                                          

Časový harmonogram

8:30 – 9:30 – prezentace týmů a prostorové zkoušky

9:20 – slavnostní zahájení soutěže

9:40 – 1.věková kategorie – skupiny - SEMIFINÁLE

10:10 - taneční vystoupení skupiny Cross dance

10:20 – 2. věková kategorie – skupiny - FINÁLE

10:50 –1. věkové kategorie – skupiny - FINÁLE

11:10– dua - FINÁLE

11:30 – sóla - FINÁLE

11:30 -  společné tancování  všech závodníků s tanečníky Endorlina

12,00 – slavnostní vyhlášení výsledků  

Porota

-         Tvoří ji vedoucí jednotlivých skladeb

-         Pokud bude jeden vedoucí se dvěma skladbami, jeho jedno místo bude nahrazeno nezávislým rozhodčím 

Hodnotit se bude:

-         Technika provedení pohybů

-         Jednotnost provedení

-         Dynamika

-         Soulad s hudbou

-         Využití prostoru

-         Nápaditost a celkový dojem

Hudba

CD musí být označeno názvem týmu, názvem skladby, věkovou kategorií . Lepší je hudbu poslat předem na můj email.                                                                                                                                                                                                                      

 

VSTUP DO TĚLOCVIČNY BOČNÍM VCHODEM!

 

SOUTĚŽNÍ ŘÁD

Počet členů v týmu : 4 – 20

Věkové kategorie: 1. k. – mladší – věkový průměr do 11

                                  2. k. – starší    - věkový průměr do 15

 

Věk tanečníka se bere dle věku dosaženého v den konání soutěže.

Organizátor si vyhrazuje právo zkontrolovat věk tanečníků dle kartiček zdravotní pojišťovny .

 

Délka skladby: 1. pro týmy – 2 až 3 minuty

                    2. pro dua a sóla -  1 min   ( po uplynutí jedné minuty bude   

                                                                                                              hudba ztišena)

 Celá soutěž probíhá v prostorách školy, prosíme proto o  přezouvání , i vedoucí, u vstupu do školy.                                      

 

Přihlášku vyplňte pro každé vystoupení zvlášť.

Uzávěrka přihlášek: 10.3.2018

 

PŘIHLÁŠKA

ŠKOLA:

 

Název skupiny ( jména členů dua, sóla):

Název vystoupení:

 

Odpovědný zástupce skupiny, kontakt:

Věková kategorie:

 

Informace o skupině:

Počet účinkujících

 

 

Prosím, vezměte s sebou seznam účinkujících s daty narození.

 

Návštěva v Archivu bezpečnostních složek

Vloženo: Martin Píša 14.02.2019 v 14:52:47

Dne 7. 2. navštívili vybraní žáci 9. a 8. tříd Archiv bezpečnostních složek v Praze. Návštěvy byla pro naše žáky zdarma díky účasti v projektu "Naši sousedé". Žáci si mohli prohlédnout badatelny, restaurátorská pracoviště i samotné podzemní archivy. Po prohlídce budovy je pak čekala práce s texty ze 70. let, kde si mohli zkusit, jak vypadala práce STB a jak pracovala mašinérie komunistického režimu proti svým odpůrcům. Během práce si mohli přečíst skutečné vyšetřovací zprávy, rozsudky a záznamy STB. Dětem se návštěva velice líbila a doufáme, že v dalších letech se nám ji podaří zopakovat.


Strana: 1