4. Základní škola v Kolíně s klasickými třídami
a třídami s rozšířenou výukou hudební, výtvarné a tělesné výchovy

Konverzační soutěž - anglický jazyk

Datum akce: 30.01.2023
Rozvoj gramotností: čtenářské a mediální, sociální
Vložil: Bc. Andrea Pražáková, vloženo 21.12.2022 v 17:41:14
Poslední aktualizace: Bc. Andrea Pražáková dne 02.02.2023 v 16:24:48

Výsledky konverzační soutěže v anglickém jazyce

Do školního kola se přihlásilo 33 žáků z 6. až 9. tříd.   Všichni žáci splnili zadání – tedy představit se, říci několik informací o sobě, o své rodině a svých zájmech. Pak pohovořili na dané téma a popisovali obrázky.  Všichni si zaslouží pochvalu.

Za každý ročník jsme ale vybrali několik žáků s nejlepším hodnocením.

Za 6. ročník ocenění získali – Roman Hajkr z 6.A, Václav Chalupa z 6.A  a  Josef Žemba z 6.A

Za 7. ročník to jsou – Kristýna Křížková z 7.B,  Marek Semenec z 7.B a Viktorie Sedláčková z 7.B

Za 8. ročník měli nejvíce bodů -  Jonáš Chalupa z 8.B,  Anděla Pražáková z 8.C  a  František Groh z 8.B

Za 9. ročník získalo ocenění více žáků – Emma Žaludová z 9.C, Martina Vorlíčková z 9.C, Valentýna Králová z 9.A, Dennis Robert Horný z 9.A a Sabina Dekiská z 9.B


Konverzační soutěž v anglickém jazyce pro žáky 2. stupně

Pohovořit krátce o sobě, pohovořit na téma (1-6), které si předem vylosujete a připravíte na začátku hodiny, popsat obrázek

 1 living, housing

2 hobbies, free time

3 sports, free time

4 meals, restaurant, shopping

5 family, friends

6 school, activities