4. Základní škola v Kolíně s klasickými třídami
a třídami s rozšířenou výukou hudební, výtvarné a tělesné výchovy

REVOLUTION TRAIN - protidrogová prevence

Datum akce: 03.10.2022
Rozvoj gramotností: sociální
Vložil: Mgr. Zuzana Mejdrová, vloženo 02.10.2022 v 21:10:45
Poslední aktualizace: -

Program je určen pro 7.ročník a probíhá v 6 stříbrných vagónech vlaku REVOLUTION TRAIN. Ve vnitřních prostorách vlaku se skrývají 4 kinosály a 8 interaktivních místností, ve kterých se odehrává příběh podle skutečné
události.

Cíl vlakového programu REVOLUTION TRAIN je prostřednictvím zážitkové pedagogiky, moderních technologií
a zapojení lidských smyslů zapůsobit na návštěvníka a inspirovat jej k pozitivním životním
volbám a společenské odpovědnosti. U mladších žáků je cílem odradit od experimentování
s legálními návykovými látkami, tj. cigarety a alkohol, popř. oddálit věkovou hranici
prvního užití. Žáci jsou seznámeni s mechanismy manipulace, kterými drogová závislost
vzniká, poté jak pokračuje a k jakým vede důsledkům. Díky zapojení do reálného příběhu,
emotivním situacím a interaktivnímu přístupu dokáže program zaujmout a dát prostor k
přemýšlení nad riziky, které zneužívání legálních i nelegálních drog přináší. Lektor
doprovázející skupinku projekcí vždy výklad a interakce přizpůsobuje věkové kategorii
žáků. Nejedná se o zastrašování či moralizování. Jde o seznámení s realitou, která provází
užívání návykových látek a důsledků manipulace s nimi. Zprostředkování nebezpečných
situací v bezpečném prostředí vlaku.