4. Základní škola v Kolíně s klasickými třídami
a třídami s rozšířenou výukou hudební, výtvarné a tělesné výchovy

Evropský den jazyků

Datum akce: 27.09.2022
Rozvoj gramotností: ICT, čtenářské a mediální, sociální
Vložil: Bc. Andrea Pražáková, vloženo 06.09.2022 v 18:06:10
Poslední aktualizace: Bc. Andrea Pražáková dne 04.10.2022 v 19:19:43

projektový den pro žáky 4.-9. tříd

Žáci 4. -5. tříd pracují první 3VH s TU ve třídě a pak pokračují dle rozvrhu 
Žáci 6. - 9. tříd 4VH a pak dle rozvrhu.- pracují  ve skupinách - rozdělení do skupin na nástěnce vedle kabinetu cizích jazyků
Program 2. stupeň 
poslech - poznávání cizích jazyků , QR kódy na chodbě - práce s časovým limitem ve dvojici - zvládnout naučit se počítat v daném jazyce dle poslechu do deseti - celkem pět jazyků, poznávačka Kahoot, vymyslet klíčová slova pro myšlenkovou mapu HODNOTY 21. STOLETÍ , tato klíčová slova přeložit do dalších jazyků, vše napsat na bublinu z barevné A3 a případně přidat obrázek. Bubliny pak pověsíme na síť na chodbě. Každá skupina má také zpracovat a odevzdat myšlenkovou mapu na A1 na danou - přidělenou zemi. Každý žák si má připravit informace a obrázky na svoji přidělenou zemi a přinést na projektový den.
1. stupeň (4. a5. třídy)  pracuje se svým třídním učitelem a v některých aktivitách se připojí k 2. stupni.

VÝSLEDKY

Vítěz Kahoot - jednotlivci

1.   1. místo Filip a Jonáš skupina č. 6 Maďarsko celkem 31 431 bodů

2.   2. místo Kryštof skupina č. 1  Velká Británie celkem  27 825 bodů

3.   3. místo Zuzka a Mája skupina č.4  Španělsko celkem 26 559 bodů

 Myšlenková mapa dané země – vítězí celá skupina

1.  skupina č. 4 Španělsko

2.  skupina č. 5  Itálie

3.  skupina č. 2 Německo

 Bublina – hodnoty 21. Století – vítězí celá skupina

Skupina č. 10 Řecko

 Vítězové si vyzvednou odměny u vyučujícího své skupiny

 Všechny skupiny zaslouží POCHVALU, vzorně pracovaly!