4. Základní škola v Kolíně s klasickými třídami
a třídami s rozšířenou výukou hudební, výtvarné a tělesné výchovy

Kostel v našem městě - gotiky chlouba

Datum akce: 16.06.2022
Rozvoj gramotností: čtenářské a mediální, sociální
Vložil: Mgr. Erika Kedrštová, vloženo 19.05.2022 v 13:14:48
Poslední aktualizace: Mgr. Erika Kedrštová dne 22.06.2022 v 08:55:13

Žáci VII. C  se ve čtvrtek zúčastnili edukačního programu kolínského muzea Kostel v našem městě – gotiky chlouba. Žáci se seznámili s prvky gotického stylu, navštívili kostnici, lapidárium a vystoupali na kolínskou zvonici, kde si prohlédli kolínské zvony. Odměnou byl pak pro všechny krásný výhled na město Kolín. Cílem programu bylo poznat nejen znaky rané, vrcholné a pozdní gotiky, ale i seznámit se s křesťanskými tradicemi , zamyslet se nad obecně platnými společenskými hodnotami a normami chování. Žáci pochopili význam a důležitost kostela pro život lidí nejen ve středověku, ale i dnes. https://drive.google.com/drive/folders/1ROjlV5Bk4a1sfnlrW0Ypd2wlXMibUDm8?usp=sharing