4. Základní škola v Kolíně s rozšířenou výukou hudební, výtvarné a tělesné výchovy


Kdo byl svatý Václav

Datum akce: 23.09.2020
Rozvoj gramotností: čtenářské a mediální, sociální
Vložil: Mgr. Erika Kedrštová, vloženo 23.09.2020 v 19:48:30
Poslední aktualizace: -

Dnes proběhl ve třídě VI. C projekt na téma Kdo byl svatý Václav. Žáci při skupinové práci sestavili příběh knížete Václava, seznámili se s členy rodiny prvních vládnoucích Přemyslovců a s průběhem vraždy knížete Václava. Poté v muzeu žáci absolvovali edukační program. Děti se formou brainstormingu vyjadřovaly k pojmu - svatý Václav,  sdělovaly své myšlenky a volné asociace, které v nich toto slovní spojení vyvolává. Ve druhé části programu žáci pracovali ve skupinkách a vytvářeli „živé obrazy“. V nich pak vstupovali do jednoduchých rolí a zkoumali téma a konflikt v něm obsažený na základě vlastní zkušenosti. Následovala evaluace, upřesnění získaných poznatků a závěrečná diskuse. Projekt se vydařil.