4. Základní škola v Kolíně s rozšířenou výukou hudební, výtvarné a tělesné výchovy


Evropský den jazyků

Datum akce: 25.09.2020
Rozvoj gramotností: ICT, čtenářské a mediální, sociální
Vložil: Bc. Andrea Pražáková, vloženo 31.08.2020 v 08:54:21
Poslední aktualizace: Bc. Andrea Pražáková dne 20.09.2020 v 15:51:08

Projektový den pro žáky 4.-9. tříd


4.-5. třídy - první dvě vyučovací hodiny - děti vytvoří nástěnný kalendář, který bude obsahovat informace, obrázky, reálie, mapy dané země

6.- 9. třídy první čtyři vyučovací hodiny - děti ve třídách vytvoří nástěnný kalendář, který sestaví ze splněných úkolů.
Koláž bude obsahovat kvízy, tajenky, skládanky. Poslechy evropských jazyků.  Zajímavé cestopisy.  Písničky. Vlajky, reálie evropských zemí.

Prosíme jednotlivé třídy, aby si na tento den přinesly i vlastní obrázky, pohledy, tištěné zajímavosti o evropských zemích a koláž doplnily vlastními materiály. Nástěnné kalendáře budou vyhodnoceny a vítězové obdrží sladké odměny.