4. Základní škola v Kolíně s rozšířenou výukou hudební, výtvarné a tělesné výchovy

Tonda obal na cestách

Datum akce: 21.11.2019
Rozvoj gramotností: přírodovědné
Vložil: Mgr. Zdenka Vančurová, vloženo 02.09.2019 v 18:21:58
Poslední aktualizace: -

Besedy certifikovaných lektorů  společnosti EKO-KOM, a.s o třídění a recyklaci obalových odpadů. V průběhu akce se žáci zábavnou formou seznámí s problematikou třídění a recyklace odpadů. Akce je vhodným doplněním environmentální výchovy žáka. Obsahuje informace zhruba odpovídající tematickému okruhu „Vztah člověka k prostředí“ průřezového tématu „Environmentální výchova“ v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání.