4. Základní škola v Kolíně s rozšířenou výukou hudební, výtvarné a tělesné výchovy

Zprávy ze školy

Elektronická pokladna

Vloženo: Karla Kodytková 22.07.2018 v 15:36:46

Žákům 9. ročníků, kteří ve šk. roce 2017/18 ukončili základní vzdělání na naši škole a nemají dalšího sourozence v nižším ročníku, budou vráceny přeplatky z elektronické pokladny zákonným zástupcům na jejich běžné účty. Těm, kteří mají mladší sourozence na naši škole, budou přeplatkyvráceny na podúčty pokladny pro rodiče, kde si rodiče částku převedou na mladší sourozence.

Děkujeme za pochopení.

Kolínské sportovní dny

Vloženo: vedení školy 08.06.2018 v 12:20:00

Dne 4. 6. 2018 byly zahájeny Kolínské sportovní dny a naše škola slavila úspěchy!

Endorlino zářilo v Praze

Vloženo: Mgr. Martina Arltová 03.06.2018 v 16:24:24
Poslední aktualizace: Mgr. Martina Arltová 05.06.2018 v 17:08:35

Ze sedmi postupových kol celé České republiky se sjeli finalisté 1.6.2018 do Prahy na finále.

Naše děti si ve velké bitvě a ohromné konkurenci vedly skvěle.
Mladší tanečníci vybojovali z 26 finalistů 2. místo.
Starší tanečníci se utkali s 20 soupeři a dosáhli na stupeň nejvyšší a jsou pro tento rok MISTŘI TANCE ČR.
Endorlino zářilo v Praze
Endorlino zářilo v Praze

Poděkování

Vloženo: Mgr. Bohumil Herčík 11.05.2018 v 12:57:15
Poslední aktualizace: Mgr. Bohumil Herčík 11.05.2018 v 12:58:39

Ve čtvrtek 10.5.2018 byl řediteli školy Mgr. Bohumilu Herčíkovi firmou TPCA předán šek
v hodnotě 200.000 Kč na realizaci projektu Dešťová voda, nevyužité bohatství. Děkujeme
všem, kteří před nedávnem pro naši školu v anketě hlasovali, a věříme, že se nám podaří
projekt nejen zrealizovat, ale že i díky jemu přispějeme k ochraně životního prostředí. Velké
poděkování patří samozřejmě firmě TPCA.
TPCA pro Kolínsko

 TPCA

Yutubeři na 4.ZŠ

Vloženo: Jan Křeček 11.05.2018 v 12:52:56
Poslední aktualizace: Jan Křeček 11.05.2018 v 12:54:59

Youtube, youtubeři, natáčení videí a následné zveřejnění. To se stalo hitem dnešní doby. Na Youtube můžeme zdarma publikovat videa, když má video dostatečně "vidění", můžeme vydělat i několik málo peněz. Všechno má ale i svoje mínusy, jedním z nich je zneužívání Youtube, nahrávání nevhodného obsahu a ubližováním jedincům skrz video. Na toto téma nám 10.5. přednášel známý youtuber Martin Malý, který si říká Ati, Petr Vojnar a Adam Pučalík, který je také provozní našeho školního automatu.

Přednášky se zúčastnily všechny třídy druhého stupně. Na konci se žáci mohli vyfotit s youtuberem.
Celou přednášku zařizovala firma EasySchool.
Za školní parlament, Jan Křeček.
Yutubeři na 4.ZŠYutubeři na 4.ZŠYutubeři na 4.ZŠYutubeři na 4.ZŠ

Spalničky

Vloženo: Mgr. Bohumil Herčík 04.05.2018 v 12:00:58

Spalničky jsou vysoce nakažlivé, virové onemocnění, které se velmi snadno šíří
vzdušnou cestou. Začíná horečkou, příznaky zánětu horních cest dýchacích (rýma,
kašel), zánětem spojivek. Následně vzniká vyrážka, začínající za krkem a šíří se po
celém těle, objeví se i červené skvrny na sliznici tváří v ústech.
Vzhledem k tomu, že byl v poslední době zvýšen výskyt spalniček, obrátila se na nás
Bezpečnostní rada Středočeského kraje se žádostí, abychom dále informovali své rodiče a
žáky, aby dodržovali následující obecná preventivní hygienická opatření:
Vyhněte se kontaktu s nemocnými lidmi. Nechoďte na místa s velkou koncentrací
lidí. Myjte si často a opakovaně ruce:
• • mytím rukou mýdlem pod teplou tekoucí vodou se snižuje
pravděpodobnost onemocnění
• • pokud není voda a mýdlo k dispozici, doporučuje se použít desinfekční
gely na ruce na alkoholové bázi
Při kašli a kýchání si kapesníkem zakrývejte nos a ústa. Po použití kapesník
vyhoďte do koše. Nedotýkejte se rukama obličeje, nemněte si oči – snížíte tím
riziko přenosu viru prostřednictví rukou z kontaminovaných předmětů.
Nepůjčujte si mobilní telefony, sklenice, příbory, u dětí hračky apod.
Při zdravení se vyhněte podávání rukou, objímání a líbání.
Objeví-li se u Vás jakékoli příznaky onemocnění, vyhledejte svého obvodního
lékaře, nebo navštivte lékařskou pohotovostní službu.

Ředitelské volno

Vloženo: Mgr. Bohumil Herčík 05.04.2018 v 11:26:05
Poslední aktualizace: Mgr. Bohumil Herčík 04.05.2018 v 08:14:15

Ředitel školy vyhlašuje na dny 30.4.2018 a 7.5.2018 ředitelské volno z důvodů vzdělávání pedagogického sboru v oblasti GDPR. Školní družina bude k dispozici.

Preventivní programy

Vloženo: Ing. Barbora Tafelová 04.05.2018 v 08:13:19

Dne 27.4. proběhla série přednášek, které byly zaměřeny na sexuální výchovu. Přednášela zkušená paní  Mgr. Alena Blažková. Přednáška  „Na světě nejsi sám“ byla pro žáky 4. ročníků a byla zaměřena na podporu individuality a zdravé sebevědomí žáků, na zvládání negativních emocí (hněv, závist…), na prevenci sociálně-patologických jevů (šikana, agresivita, extrémismus) a na rozvoj zodpovědnosti vůči sobě i svému okolí (ochrana životního prostředí).

Přednáška „ Z housenky motýlem“ byla pro žáky 5. ročníků. Tématem bylo období přechodu z dětství do dospívání - fyzické a psychické změnyzdravý růst = správná strava, vznik a vývoj lidského jedincehygiena, naše intimita, zvyšování bezpečnosti dětí a změna vztahů s okolím - co je slušnost, vulgárnost.

Na přednášce „ Na startu mužnosti“ si chlapci 7. ročníků upevnili znalosti o anatomii, o mužském pohlavním orgánu …. Zjistili co je vhodná životospráva, správný hygienický návyk. Mluvili o dospívání - pocity, vztahy, sebevědomí, bezpečnost.

Program „Mezi námi děvčaty“ byla doplňující aktivita v rámci školního vzdělávacího programu pro dívky 7. ročníku ZŠ při naplňování jednoho z cílů vzdělávání - učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný.

Cílem programu je pomoci učitelům v přípravě předpubertálních dětí na období dospívání. Umožnit dětem chápat fyzické a psychické změny, kterými budou procházet nebo již procházejí, a uvědomit si, že tyto změny jsou běžnou součástí jejich vývoje. Umožnit žákům získat základní vědomosti o anatomii a fyziologii lidského těla, osvojit si správné pojmenování rozmnožovacího ústrojí a pochopit souvislosti reprodukčního zdraví s budoucími úlohami matky a otce. Pomoci děvčatům pochopit menstruační cyklus, jako přirozenou součást života ženy – jako projev zdraví a ne jako nemoc. Připravit děvčata na potřebnou změnu hygienických návyků, které souvisí s dospíváním a poskytnout jim informace o výrobcích dámské hygieny a jejich používán.

Výsledky zápisu do 1. tříd - duben 2018

Vloženo: Mgr. Bohumil Herčík 19.04.2018 v 16:10:37
Poslední aktualizace: Mgr. Bohumil Herčík 19.04.2018 v 16:14:28

 Č.J. 195/18 přijat (a) HV Č.J. 143/18 přijat (a) VV Č.J. 165/18 přijat (a) LH

Č.J. 192/18 přijat (a) HV Č.J. 141/18 přijat (a) VV Č.J. 155/18 přijat (a) LH

Č.J. 180/18 přijat (a) HV Č.J. 157/18 přijat (a) VV Č.J. 164/18 přijat (a) LH

Č.J. 179/18 přijat (a) HV Č.J. 149/18 přijat (a) VV Č.J. 161/18 přijat (a) LH

Č.J. 169/18 přijat (a) HV Č.J. 176/18 přijat (a) VŠ Č.J. 160/18 přijat (a) LH

Č.J. 166/18 přijat (a) HV Č.J. 189/18 přijat (a) VŠ Č.J. 150/18 přijat (a) LH

Č.J. 139/18 přijat (a) HV Č.J. 188/18 přijat (a) VŠ Č.J. 137/18 přijat (a) LH

Č.J. 146/18 přijat (a) HV Č.J. 187/18 přijat (a) VŠ Č.J. 147/18 přijat (a) LH

Č.J. 142/18 přijat (a) HV Č.J. 185/18 přijat (a) VŠ Č.J. 140/18 přijat (a) LH

Č.J. 132/18 přijat (a) HV Č.J. 183/18 přijat (a) VŠ

Č.J. 152/18 přijat (a) HV Č.J. 182/18 přijat (a) VŠ

Č.J. 191/18 přijat (a) VV Č.J. 181/18 přijat (a) VŠ

Č.J. 190/18 přijat (a) VV Č.J. 178/18 přijat (a) VŠ

Č.J. 186/18 přijat (a) VV Č.J. 177/18 přijat (a) VŠ

Č.J. 184/18 přijat (a) VV Č.J. 173/18 přijat (a) VŠ

Č.J. 151/18 přijat (a) VV Č.J. 168/18 přijat (a) VŠ

Č.J. 175/18 přijat (a) VV Č.J. 163/18 přijat (a) VŠ

Č.J. 171/18 přijat (a) VV Č.J. 153/18 přijat (a) VŠ

Č.J. 156/18 přijat (a) VV Č.J. 134/18 přijat (a) VŠ

Č.J. 162/18 přijat (a) VV Č.J. 194/18 přijat (a) LH

Č.J. 136/18 přijat (a) VV Č.J. 193/18 přijat (a) LH

Č.J. 145/18 přijat (a) VV Č.J. 174/18 přijat (a) LH

Č.J. 135/18 přijat (a) VV Č.J. 158/18 přijat (a) LH

Č.J. 144/18 přijat (a) VV Č.J. 167/18 přijat (a) LH


Č.J. 131/18 přijat(a) neprošel (a) VV zařazen(a) do VŠ

Č.J. 148/18 přijat(a) neprošla (a) VV zařazen(a) do  

Č.J.170/18 přijat(a) neprošel (a) VV zařazen(a) do VŠ

Č.J.133/18 přijat(a) neprošel (a) VV zařazen(a) do VŠ

Č.J.138/18 přijat(a) neprošel (a) VV+HV zařazen(a) do VŠ

 

Č.J. 172/18 ODKLAD

Č.J. 197/18 ODKLAD

Č.J. 196/18 ODKLAD

Č.J. 154/18 ODKLAD

 

 

Vysvětlivky: HV – rozšířená hudební výchova

VV – výtvarná výchova

VŠ – všeobecná třída

 

Poznámky:

1.      Pokud žák neprošel talentovou zkouškou z VV nebo HV byl posuzován jako zájemce pro všeobecnou třídu.

2.      Složení budoucích tříd:

I. A  - LH + VV třídní učitelka Mgr. Hana Schifflerová 

I. B  - HV + VŠ třídní učitelka Mgr. Hana Pilná


Třídní schůzky

Vloženo: Mgr. Bohumil Herčík 05.04.2018 v 11:25:17
Poslední aktualizace: Mgr. Bohumil Herčík 19.04.2018 v 16:13:04

Třídní schůzky SRPŠ se konají v úterý 24. 4. 2018. Pro 1.stupeň tradičně od 16.00 hod a pro 2.stupeň od 16.45 hod. Všichni jsou srdečně zváni.


Strana: 1