4. Základní škola v Kolíně s rozšířenou výukou hudební, výtvarné a tělesné výchovy

Zprávy ze školy

Zápis do 1. třídy

Vloženo: Mgr. Bohumil Herčík 08.03.2018 v 00:02:10
Poslední aktualizace: Mgr. Bohumil Herčík 13.03.2018 v 21:57:42

Termín:
čtvrtek 5.4.2018 13.30 – 17.00 hod.
pátek 6.4.2018 13.30 – 16.30 hod.

Informace k organizaci zápisu:
Zápis proběhne v prvním patře školní budovy v prostorách 1.stupně. Zapsány budou děti narozené do 31.8.2012. Zápis se bude skládat ze dvou částí: formální /vyplnění dokumentů/ a z navázání kontaktu s dítětem/např. putování za pohádkou/. Naše škola může přijmout 70 žáků. V případě většího počtu uchazečů proběhne přijímání žáků podle následujících kritérií:

  1. Děti s místem trvalého pobytu ve spádovém obvodu školy.
  2. Děti s trvalým pobytem mimo spádový obvod školy, ale se zájmem o rozšířenou výuku výchovných předmětů / hudební, výtvarnou, tělesnou výchovu (lední hokej)/.
  3. Ostatní děti s trvalým pobytem mimo spádový obvod školy.
  4. Los.

Více informací k zápisu a rezervačnímu systému ke stažení zde

Rezervační systém k zápisu do 1. ročníků

Velikonoční jarmark

Vloženo: vedení školy 06.03.2018 v 20:06:59

Velikonoční jarmark 2018

Sběr papíru

Vloženo: vedení školy 04.03.2018 v 19:46:30

Ve dnech 5. - 9. března proběhne na naší škole sběr papíru. 
Kontejner bude přistaven z boku školy (vchod u MŠ) v dopoledních hodinách v pondělí 5. 3. a bude k dispozici do poledních pátečních hodin 9. 3.

Vysněná zahrada

Vloženo: Mgr. Zdenka Vančurová 14.02.2018 v 15:07:38

Vysněná zahrada 2018

Zveme Vás k zápisu žáků do 1. tříd

Vloženo: Mgr. Bohumil Herčík 09.02.2018 v 09:00:24
Poslední aktualizace: Mgr. Bohumil Herčík 09.02.2018 v 09:01:04

5. dubna 2018 od 13.30 do 17.00 hodin
6. dubna 2018 od 13.30 do 17.00 hodin

Stejně jako každý rok otevíráme třídy všeobecné, hudební, výtvarné a sportovní (lední hokej). I když jsme velká škola, snažíme se vytvářet rodinnou školní atmosféru s moderními principy.

K zápisu přicházejí děti narozené v roce 2011 a do 31.8.2012. Rodiče s sebou přinesou občanský průkaz a rodný list dítěte. Pokud budete žádat o odklad školní docházky, je nutné předložit doporučení školského poradenského zařízení a pediatra či odborného lékaře.

U žáků ve všeobecných třídách probíhá vzdělávací proces jako na každé jiné škole. Žáci s hudebním, výtvarným nebo sportovním zaměřením se vzdělávají podle upravených učebních plánů se zvýšeným počtem hodin v jednotlivých specializacích. Výtvarníci mohou a hudebníci (muzikanti a baletky) musí návazně docházet do Základní umělecké školy Františka Kmocha. Spolupráce se ZUŠ je na vysoké úrovni a má i organizační a finanční výhody. V rámci hudební výchovy pracují na škole pěvecké sbory a třídní orchestry, které je možné vidět na řadě školních i regionálních akcí. Třídy zaměřené na lední hokej mají učební plán s vyšším počtem hodin tělesné výchovy, které jsou v zimním období věnovány tréninkům na ledě a v letním období plavání a rehabilitaci. Škola úzce a v republice výjimečně propracovaně spolupracuje s hokejovým oddílem SC Kolín.

Neodmyslitelnou součástí naší školní nabídky je rozsáhlá mimoškolní činnost a prázdninové aktivity.

Mgr. Bohumil Herčík, ředitel

Upozornění ze školní jídelny

Vloženo: Barbora Černá 06.02.2018 v 13:45:11

Upozorňujeme rodiče na NUTNOST VČASNÉHO ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ v době nepřítomnosti jejich dítěte ve škole.

Školička na nečisto

Vloženo: vedení školy 04.02.2018 v 23:31:12

Školička na nečisto 2018

Informační letáček

Vloženo: vedení školy 22.01.2018 v 22:15:36

Informační letáček 2018

Veselé Vánoce

Vloženo: vedení školy 22.12.2017 v 12:07:36
Poslední aktualizace: vedení školy 22.12.2017 v 13:03:17

Příjemné prožití vánočních svátků,

hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v novém roce
přejí pedagogičtí i provozní zaměstnanci školy.
Veselé vánoce

Alena Polenská - kapitánka ženské hokejové reprezentace ČR na 4.ZŠ

Vloženo: Mgr. Bohumil Herčík 21.12.2017 v 12:02:08

V úterý 19.12.2017 jsme v hudebním sále naší školy přivítali zajímavého hosta. Byla jím kapitánka ženské hokejové reprezentace České republiky Alena Polenská. Žáci našich hokejových tříd si vyslechli zajímavé povídání o Aleniných prvních krůčcích na ledě našeho oddílu SC Kolín, dále o jejím odchodu, hokeji a studiu v USA, o reprezentační kariéře i o současném angažmá v profesionální ženské hokejové lize v Rusku, konkrétně v Dynamu Petrohrad. Besedu okořenila i videem z hokejových zápasů amerických univerzit a na závěr proběhla i autogramiáda. Mnoho dotazů z řad našich žáků potvrdilo zájem a spokojenost s celou akcí. Velký dík patří paní kolegyni Aleně Sosnovcové, která byla kdysi Aleninou třídní učitelkou na 6.ZŠ Kolín a její návštěvu u nás zprostředkovala. S Alenou Polenskou měla ještě do školy zavítat i naše absolventka a také reprezentantka Kateřina Mrázová, ale ze zdravotních důvodů se omluvila a její návštěva se uskuteční někdy v budoucnu.


Strana: 1