4. Základní škola v Kolíně s rozšířenou výukou hudební, výtvarné a tělesné výchovy

GDPR - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Informační memorandum - informace ke zpracování osobních údajů

 INFORMAČNÍ MEMORANDUM - (INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) - Základní škola Kolín III., Lipanská 420 (.pdf,

Životní situace, jak postupovat při požadavku naplnění práv subjektů údajů

Budete-li s námi chtít komunikovat ve věcech týkajících se soukromí, nebo v případě dotazů, připomínek nebo stížností, se obraťte písemně nebo e-mailem na Koordinátora pro práva subjektů údajů (Mgr.Lada Dudková).

Zavazujeme se, že budeme řešit stížnosti týkající se shromažďování nebo používání Vašich osobních údajů.

Máte právo v relevantních případech a do míry přípustné podle platného zákona se na nás obracet za účelem uplatnění práva:

  • na přístup k osobním údajům,
  • jejich opravu nebo aktualizaci svých nepřesných nebo neaktuálních osobních údajů,
  • výmaz, pokud dochází k jejich zpracování v rozporu s ochranou definovanou příslušnou legislativou nebo v rozporu s uděleným souhlasem, nebo pokud souhlas odvolán,
  • na omezení zpracování,
  • vznést námitku proti zpracování,
  • na přenositelnost údajů

a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Stejně tak máte právo se na nás obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Svá práva můžete uplatnit na Základní škole Kolín III., Lipanská 420 nebo kontaktováním (písemně nebo e-mailem) Koordinátora pro práva subjektů údajů (Mgr.Lada Dudková).

Naplnění Vašich práv je umožněno bezplatně a ve lhůtě do 30ti dnů od podání žádosti. Můžete mít rovněž právo na podání stížnosti u Dozorového orgánu, kterým je úřad na ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/).