4. Základní škola v Kolíně s rozšířenou výukou hudební, výtvarné a tělesné výchovy

Školní kluby

Činností školského zařízení pro zájmové vzdělávání mají tzv. nízkoprahový charakter, tj. jsou otevřená všem potenciálním zájemcům, kteří mají zájem o zájmové vzdělávání. Školní klub představuje mimoškolní zájmovou činnost žáků prvního a druhého stupně ZŠ. Přijímáni jsou všichni žáci, kteří mají o tuto činnost zájem. Kluby s konkrétním zaměřením vedou pedagogové, případně jiní externí zaměstnanci. Hodina ve školním klubu trvá 45 minut.

Bližší informace se všichni zájemci dovědí z řádu školního klubu, který obdrží po vyplnění zápisního lístku do ŠK.

V letošním školním roce 2017/2018 mají žáci možnost vybírat z těchto kroužků:

 1. Florbal (pí. Pilná)
 2. Florbal (pí. Machová)
 3. Konverzace v ruštine (pí. Hronová)
 4. Roztleskávačky + gymnastická průprava (pí. Štusová, Herčíková)
 5. Flétnička (pí. Vlková)
 6. Tvořeníčko (pí. Pittelová)
 7. Tvořeníčko (pí. Štusová)
 8. Tancování s Helčou (pí. Vlková)
 9. Jóga pro děti (pí. Jirsová)
 10. Keramika (pí. Jirsová)
 11. Kouzlíme v kuchyni (pí. Štusová)
 12. Informatika (pí. Veselá)
 13. Zumba (pí. Herčíková)
 14. Klub mladého čtenáře (pí. Pilná)
 15. Origami (pí. Pilná)
 16. Sportovní hry - florbal (p. Smejkal)
 17. Šijeme na stroji (pí. Vlková)
 18. Stolní tenis (pí. Machová)
 19. Hrátky s kytarou – začátečníci (pí. Herčíková)
 20. Hrátky s kytarou – pokročilí (pí. Herčíková)
 21. Endorlino – Streetdance (pí. Arltová)
 22. Art klub (pí. Hřibová)
 23. Volejbal hrou (pí. Hronová)
 24. Textilní ateliér (pí. Hřibová)
 25. Školní kapela – pro stávající členy (pí. Dvorníková)
 26. Mikroskopování (pí. Vančurová)

Řád školního klubu

Vnitřní řád školního klubu naleznete v dokumentech školy Základní škola => Dokumenty školy

Provoz ŠD

Pravidelný provoz školní družiny a všeobecného oddělení školního klubu bude zahájen 05. 09. 2017, 06:00 - 17:00.
Bližší informace obdržíte 04. 09. 2017, kdy rovněž proběhne zápis žáků prvních tříd.