4. Základní škola v Kolíně s rozšířenou výukou hudební, výtvarné a tělesné výchovy

Skip Navigation Links4. ZŠ Kolín > Školní družina > Okénko do školní družiny

Okénko do školní družiny

Školní rok:

V okénku do školní družiny uvádíme přehled nejzajímavějších činností školní družiny od školního roku 2009/2010 až po současnost.

Školní rok 2018/2019

   Září ve ŠD

Na úvod nového školního roku mi dovolte krátké připomenutí tří významných akcí v uplynulých třech měsících. V červnu si více než 40 žáků užívalo oslavu Dne dětí v Mirakulu u Milovic. Tento zdařilý výlet byl plný překvapení a dobrodružství. V červenci se konal tábor příměstský a v srpnu výjezdní do Mrákotína u Telče. Oba tábory si žáci náležitě užívali. Měli možnost se svými kamarády zažít spoustu dobrodružství, sportovních aktivit, her, soutěží, ale i výletů, diskoték a jiných táborových činností. Poděkování patří žákům i paní vychovatelkám.
Začínáme psát školní rok 2018/19. Naše malé prvňáčky slavnostně přivítáme v prostorách městského kina s promítáním filmu „Hotel Transylvánie“. Ať se nám všem v novém školním roce daří!

Provoz ŠD

Pravidelný provoz školní družiny bude zahájen 04. 09. 2018, 06:00 - 17:00.
Bližší informace obdržíte 03. 09. 2018, kdy rovněž proběhne zápis žáků prvních tříd.