4. Základní škola v Kolíně s rozšířenou výukou hudební, výtvarné a tělesné výchovy

Okénko do školní družiny

Školní rok:

V okénku do školní družiny uvádíme přehled nejzajímavějších činností školní družiny od školního roku 2009/2010 až po současnost.

Školní rok 2018/2019

   Listopad a prosinec ve ŠD

Tyto dva měsíce se nesly ve znamení pilné práce a příprav na tradiční jarmark, vystoupení v Domově pro seniory a nácviku programu na vánoční besídky. Prvňáčky čekají besídky spojené s pasováním na čtenáře. Pekelné tvoření a čertí rej si užívali žáci prvních a druhých tříd.

V sobotu 5.12. jsme vyjeli na vánoční tvoření do svíčkárny v Šestajovicích. 46 žáků si odneslo domů nejen hezké zážitky, ale také vlastnoručně vyrobené svíčky, mýdlo a vonné pytlíčky. Některá oddělení se vypravila do obchodního centra Futurum podpořit hlasování o nejhezčí vánoční stromek. Tématem letošního zdobení byla pohádka Popelka a náš stromek, který ozdobili žáci III.B ze IV. oddělení je opravdu velmi hezký.

12. a 13.12. bychom rádi potěšili svým programem srdíčka seniorů v jejich domovech. 14.12. se uskuteční vycházka I. a II. oddělení do Borků s cílem netradičně vyzdobit stromeček pro zvířátka. O tom, jak to všechno proběhlo až příště.

Krásné Vánoce, veselé prázdniny všem žákům i zaměstnancům přeje školní družina.

   Říjen ve ŠD

V říjnu kralovaly ve ŠD vycházky, pozorování měnící se přírody a na to navazující výtvarné zpracování tématu. Ve všech odděleních tvořili a malovali žáci podzimní listí různými technikami. Žáci IV. ročníku, navštěvující I. a VI. oddělení se pravidelně scházejí na dílnách s různým zaměřením. V říjnu to byla dílna tvořivá, hudebně – pohybová, ale také sportovní a soutěžní. Druháčkové si užívali pyžam – párty, dýňování a žáci III. ročníku se v maskách bavili v průběhu strašidelného odpoledne. I naši nejmladší kamarádi se ve společné dílně pobavili dýňováním a Halloweenem. Třeťáci ve IV. oddělení vyrobili zajímavé lucerničky, které dotvářeli dušičkovou atmosféru.

Na centrálním hřišti pro děti se vystřídali žáci z II. a IV. oddělení. V listopadu nás čeká také spousta zajímavých aktivit, včetně spaní ve škole.

   Září ve ŠD

Na úvod nového školního roku mi dovolte krátké připomenutí tří významných akcí v uplynulých třech měsících. V červnu si více než 40 žáků užívalo oslavu Dne dětí v Mirakulu u Milovic. Tento zdařilý výlet byl plný překvapení a dobrodružství. V červenci se konal tábor příměstský a v srpnu výjezdní do Mrákotína u Telče. Oba tábory si žáci náležitě užívali. Měli možnost se svými kamarády zažít spoustu dobrodružství, sportovních aktivit, her, soutěží, ale i výletů, diskoték a jiných táborových činností. Poděkování patří žákům i paní vychovatelkám.
Začínáme psát školní rok 2018/19. Naše malé prvňáčky slavnostně přivítáme v prostorách městského kina s promítáním filmu „Hotel Transylvánie“. Ať se nám všem v novém školním roce daří!

Provoz ŠD

Pravidelný provoz školní družiny bude zahájen 04. 09. 2018, 06:00 - 17:00.
Bližší informace obdržíte 03. 09. 2018, kdy rovněž proběhne zápis žáků prvních tříd.